so., 2. září 2017 17:57

eXXXtreme

Cíl práce Sportovní lezení, basketbal 3x3, freestyle na bikrosovém kole, skateboarding a surfing, to jsou sporty, které uvidíme už na Olympijských hrách v Tokiu 2020 a Mezinárodní olympijský výbor (dále jen MOV) tím vzkazuje jasnou zprávu: “tradiční sporty již nejsou v módě.” Mladá generace tíhne k jiným sportům než dříve. Vrací se k přírodě. Chce sportovat všude a kdykoliv. Chce překonávat své hranice. Jde do rizika a extrému. Právě kvůli tomuto trendu a snaze přiblížit se mladým byly výše zmíněné sporty zařazeny do programu Letních olympijských her a i tato tendence dala za vznik tematickému zaměření mého samostatného projektu. Cílem práce kombinující sportovní žurnalistickou specializaci a DTP je vytvořit layout časopisu tematicky zaměřeného na extrémní a adrenalinové sporty, stejně jako na ty netradiční, ale zároveň divácky atraktivní a zajímavé, které nemají šanci prosadit se v zavedených sportovních periodikách. O třetí oblast netradičních sportů jsem práci rozšířila především kvůli osobnímu vztahu k těmto malým a opomíjeným sportům. V rámci mého samostatného projektu vznikl návrh fiktivního sportovního měsíčníku „eXXXtreme“, jehož čtenáři by se měli skládat z příznivců extrémních, adrenalinových a netradičních sportů, které nabírají stále více na popularitě. Půjde tedy o cílovou skupinu 15 až 35 let. Časopis má čtenáře zaujmout nejen svým obsahem, ale i vzhledem. Celkový design odpovídá určenému publiku, je tedy čistý a minimalistický s důrazem na kvalitní fotografie. Grafické efekty mají podtrhovat dynamiku daných sportů a lehce dotvářet výsledný layout. Realistické fotografie jsou návratem k přírodě a čistý design známkou kvality, vytváří tedy spojení, které současná mladá generace vyhledává. Na vytvořených stránkách jsem chtěla nastínit celkovou podobu jednoho čísla a ukázat většinu z hlavních okruhů časopisu (“Téma”, “Reporty”, “Události”, “Trendy”). Kvůli mému komplexnímu uvažování o konceptu měsíčníku tvorba výsledných 13 stran nakonec značně přesáhla požadovaných třicet hodin práce.  2. Zdůvodnění volby tématu Téma samostatného projektu jsem si vybrala na základě absolvování kurzů DTP a zvolené sportovní profilace v rámci dvouoborového studia žurnalistiky a divadelní vědy. Přestože můj druhý obor vypovídá o tom, že je kultura v současné době podstatnou částí mého života a značnou chvíli jsem váhala nad zvolením své profilace, nakonec jsem se rozhodla pro tu sportovní, neboť se aktivnímu sportu věnuji již od útlého věku. Rodiče mě vždy vedli ke sportovní všestrannosti. V žákovských letech jsem hrála tenis a volejbal, závodně jsem plavala a kombinovala mnoho dalších sportů. Později nad všemi sporty převážilo alpské a především travní lyžování, kterému se od 15 let věnuji poloprofesionálně. Jako přidanou hodnotu svého rozhodnutí zvolit si sportovní profilaci beru i to, že jakožto absolvent této profilace a divadelní vědy budu mít větší rozhled a více možností při hledání zaměstnání. V posledních letech se vzhledem k mému pracovnímu zaměření snažím i o mediální propagaci tohoto netradičního a málo známého sportu a hledám cestu, jak tento sport dostat do povědomí veřejnosti. Lyžařská komunita je bohužel malá a specializovaných periodik v České republice není mnoho. Ve velkých zavedených tiskovinách naopak nemůže travní lyžování konkurovat tradičním sportům. Proto jsem se rozhodla oslovit tímto letním sportem outdoorové sportovce a nadšence do adrenalinových a extrémních sportů, které v současné době nabírají na popularitě, a k nimž má travní lyžování bezesporu blízko. Při rešerši podobných časopisů jsem zjistila, že v České republice existuje pouze jeden, a to Outdoor magazín. Právě proto jsem se rozhodla najít v rámci mého samostatného projektu koncept magazínu, do nějž by podobné malé sporty (travní lyžování, ploutvové plavání, orientační biatlon, frisbee, vodní lyžování atd.), které nemají šanci prosadit se v mase, spadaly. Moji koncepci pak podpořilo i rozhodnutí MOV, který chce v novém olympijském cyklu přiblížit Olympijské hry (dále jen OH) mladé generaci a zařadil tak do programu OH v Tokiu 2020 sporty s podobným publikem, jež bych chtěla oslovit i já. Spojení výše zmíněných sportů s novými olympijskými sporty a módními sporty, jako je akro jóga, slackline, longboarding, kiting, wakeboarding nebo paddleboarding, tak dává netradičním a malým sportovním aktivitám ideální prostor postihnout větší počet recipientů, kteří se o podobné sporty zajímají. Na rozdíl od výběru tematické profilace jsem měla jasno v profesním zaměření mého projektu. Ačkoliv jsem během studia žurnalistiky absolvovala také přípravné kurzy televizní žurnalistiky (Workshop TV a Praktikum TV) a fotožurnalistiky (Fotografie 1 a Praktikum fotožunalistiky) a na druhém oboru navštěvovala předměty zaměřené na rozhlas (Úvod do studia rozhlasu a Oborové praktikum rozhlasové) a věnovala se ve studentském rádiu UP AIR, bylo DTP jasnou volbou. Ke grafice a vizuálnímu umění jsem měla vždy blízko. Absolvovala jsem výtvarný obor na základní umělecké škole a o trendy v grafickém a reklamním designu se zajímám dlouhodobě. Po osvojení si základních dovedností v grafických a sazečských programech v rámci univerzitních kurzů (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Adobe Indesign) pro mě byla největším přínosem praxe v časopise SNOW a správa webů a sociálních sítích velkých sportovních akcí, na nichž jsem působila jako člen mediálního týmu společnosti SPR Media, která zajišťuje mediální operace a PR vybraných sportovních událostí a svazů (ME v krasobruslení 2016 a 2017, Zlatá tretra 2016 a 2017, SP ve vodním slalomu 2016, Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017, East Bohemia Tour 2016 a 2017, Světový festival Minipingpongu 2017, Evropský pohár v chůzi 2017, Atletický míting PTS 2017, Mistrovství Evropy v basketbalu do 18 let 2017, Projekt Českého atletického svazu pro mládež od 13 do 21 let Jsem atlet, Česká asociace stolního tenisu, Český krasobruslařský svaz). V lyžařském magazínu SNOW jsem měla možnost nahlédnout do práce grafiků, redaktorů i editorů a získala jsem povědomí o tom, jak funguje provoz malého nakladatelství sportovních měsíčníků. Díky práci s SPR media jsem se zorientovala v mediálním prostředí sportovních akcí a sportovním PR. Všechny tyto zkušenosti mě pak utvrdily ve výběru mého technického zpracování projektu a pomohly mi vytvořit koncept časopisu “eXXXtreme” v co možná nejreálnější podobě. 3. Zdroje/stav problematiky Okruhu sportů, který jsem si jako téma svého projektu vybrala, a jež jsem již výše specifikovala, se k mému překvapení nevěnuje žádná komplexní platforma. Lze najít časopisy, magazíny, portály a pořady zaměřené na část z nich, ale nikoli na celek. Například měsíčníky “SNOW mag”, “NORDIC mag”, “SKI magazín”, “SKI classic” nebo “Everest” se zabývají především zimními sporty, i proto vychází většina z nich pouze během zimních měsíců. Čtvrtletník “BIKE” pak představuje aktuální technické novinky o horských, ale i silničních a částečně i trialových kolech. Tematicky blízko k eXXXtremu má “Outdoor magazín”, který do svých čísel zapracovává většinu outdoorových sportů. Celkově má ale asi nejblíže mému konceptu dvouměsíčník “Dirtbiker”, který se jako jediný cyklistický časopis na našem trhu zaměřuje na mládež, informuje o dění na scéně horských kol a bmx. Klade důraz na články a fotoreportáže z prostředí mladých aktivních cyklistů, což časopis spolu s jeho grafickou úpravou výrazně odlišuje od ostatních oborových a sportovních titulů, podobně jako by se měl lišit i “eXXXtreme”, který se ale na rozdíl od “Dirtbiker” bude věnovat více disciplínám. Mnohem více možností samozřejmě nalezneme ve webovém prostředí, ale ani zde neexistuje portál, který by podobné sporty spojoval. Čtenář tak musí procházet různé specializované servery a blogy jako http://www.slacklinerka.cz, http://slacklineacademy.org/blog/ (slackline), http://emontana.cz,  http://www.nadzemi.cz a https://blog.hanibal.cz (horolezectví), https://blog.hudy.cz (horolezectví a cestování), http://www.freemagazine.cz (skateboarding a surfing), http://www.pohora.cz (nordic walking), http://www.tulenipasy.cz (skialpinismus), http://www.padler.cz (divoká voda) a mnohé další. Asi nejkomplexněji podobné sporty pokrývá https://www.redbull.com/cz-cs/, který se věnuje téměř totožné cílové skupině jako můj smyšlený časopis a zpracovává podobná atraktivní témata, ať už textově, nebo v podobě pořadů na Red Bull TV. Ani v českých televizích není nabídka pořadů s extrémními, adrenalinovými a netradičními sporty vysoká. ČT Sport v současné době vysílá pouze jeden pravidelný magazín, kterým je Vertikal. Nova Sport, ani česká mutace Eurosportu podobné pravidelné magazíny v programu nemá. Výjimkou jsou záznamy a sestřihy z vrcholných akcí jako je Red Bull Air Race nebo Mistrovství světa ve vybraných sportech. Zahraniční alternativou pro milovníky adrenalinových a extrémních sportů pak může být specializovaný kanál Extreme Sports Channel. Tento však nenajdeme v základní nabídce programů a je dostupný pouze s českými titulky. 4. Ideový plán Mým záměrem bylo vytvořit časopis o extrémních, adrenalinových a netradičních sportech se střízlivým designem a zajímavým obsahem a zároveň tak vytvořit prostor a publikum pro mediální prezentaci méně známých, ale atraktivních sportů. Cílovou skupinou magazínu jsou mladí lidé od 15 do 35 let a tomu odpovídá i obsah a jeho grafické zpracování. Tato generace se právě prostřednictvím sportu, cestování a turistiky vrací k přírodě a ke svým kořenům, ale zároveň má vysoké nároky a vyhledává jistý luxus. Snažila jsem se proto držet jasného konceptu, kterým byl důraz na obrazovost, ale zároveň jednoduchost a čistý design. Dominantou většiny stran jsou fotografie, které díky jednoduchým grafickým efektům ještě zvýrazňují samotný text i jeho obsah. Pro celkový dojem jsou důležité i drobné grafické detaily, které jsem vždy ladila s podkladovou fotografií. Nejedná se tak pouze o zážitek ze čtení jako takového, ale o snahu vzbudit ve čtenáři také estetický dojem a zaujmout vzhledem. Recipient tak vnímá stránky jako celek, nesoustředí se pouze na vytištěná slova. O jednoduchost a přehlednost jsem usilovala i v celkovém uspořádání časopisu, který má pevné rubriky tak, aby čtenář hned od prvního koupeného čísla věděl, jaký obsah může očekávat. Každé číslo se dělí na 4 hlavní sekce („Téma”, „Reporty”, „Události”, „Trendy”), které jsou jasně odděleny barevným označením. “Téma” se mění podle sezony a komplexně zpracovává daný sport, v tomto případě slackline. Představí jej, přinese velký rozhovor s hvězdou daného sportu (v ukázce rozhovor s Annou Kuchařovou), shrne jeho historii a nejvýznamnější osobnosti, poradí zajímavé lokality, ukáže extrémy a v závěrečné rubrice “No comment” si budou moci čtenáři prohlédnout zajímavé fotografie. V „Reportech” se pak budou autoři věnovat uplynulým akcím v různých sportech spadajících do mnou vybrané skupiny (v ukázce Red Bull Feel The Wheel). V „Událostech“ najde recipient akce, které se teprve konat budou (v ukázce premiéra filmu Lyžař). Závěrečná sekce „Trendy“ má blízko k lifestylovému časopisu a budou v ní k nalezení novinky, tipy a triky z vybraných sportů. Díky tomuto rozdělení získají čtenáři komplexní přehled v daných sportech a naopak díky různorodosti témat si v magazínu každý najde to své. 5. Postup práce Po výběru a konkretizaci námětu a zpracování jsem rozmýšlela nad titulem mého fiktivního časopisu. Jako finální název jsem zvolila „eXXXtreme“, na obálce jsou však tři “X” sloučeny do trojitého písmene “X”. Tento název jsem vybrala, protože měsíčník přináší něco extra - extrémní sporty, extra riziko, extra adrenalin, extra fotografie, extra zábavu. Ztrojené písmeno “X” pak představuje tři odvětví sportů, kterým se časopis věnuje, a jež jsem definovala na začátku. Motiv písmene “X” provází celé číslo v podobě klínů v obsahu a v záhlaví stran. Samotný titul ve výsledné podobě jsem vytvořila pomocí křivek v program Adobe Illustrator na základě písma Letter Gothic Std. Jednoduchostí a vzdušností, které vzniklo větším prostrkáním písmen ve slově, koresponduje návrh s mým grafickým záměrem. Další důležitou otázkou pro mě byla periodicita. Váhala jsem, zda z “eXXXtremu” neudělat pouze čtvrtletník, ale po rešerši různých netradičních a malých sportů jsem zjistila, že atraktivního materiálu je dost, a se přiklonila se tak k měsíčníku. Autoři tak budou mít dostatek času vytvořit obsah a díky pravidelné měsíční prodlevě si lidé časopis lépe zapamatují a naučí se jej kupovat. Naopak u formátu jsem měla od začátku jasno. Z vlastních zkušeností a praxe vím, že klasický formát A4 je pro tisk nejvýhodnější. Každé další jiné úpravy totiž navyšují cenu výroby a jsou takřka zbytečné. Dále jsem se rozhodovala, jaké rubriky do svého návrhu zahrnu a v jakém pořadí (viz Ideový plán). Od volby rubriky se odvíjelo i samotné grafické zpracování. Ještě před zahájením práce v InDesignu jsem si všechny stránky načrtla na papír. Cílem bylo ujasnit a rozvrhnout vzhled jednotlivých stránek. Díky tomuto bodu jsem k počítači zasedla již s jasnou představou rozvržení stran, i když s vědomím, že jakmile začnu layout v InDesignu tvořit, uvidím, kde bude třeba udělat změny v závislosti na potřebách samotného textu a čitelnosti. První vytvořenou stranou byla obálka, jejíž dominantou je fotografie s Annou Kuchařovou. Fotografie je laděna do studených tónů a je zajímavá sama o sobě, proto jsem se nepouštěla do žádných barevných experimentů a název i poutače na jednotlivé rubriky držela v černobílé rovině. Díky tomu jsem docílila přehlednosti strany a neodpoutala jsem pozornost od podkladové fotografie, přitom jsem ale čtenáře upozornila na vše důležité z čísla. Následovala tvorba dvoustrany s obsahem. Tam jsem zařadila reklamu na cyklistické vybavení Maloja, již jsem v programu Adobe Photoshop upravila pro potřeby mého formátu, tedy A4, spojením dvou již hotových reklam. Jako podklad pro druhou stranu se stručným obsahem jsem použila fotografii sítí hammock zavěšených v Dolomitech, která se tematicky váže na “Téma” celého tohoto ukázkového čísla - highline. Dalších šest stran obsahuje ukázku části “Téma”, které je, jak už jsem několikrát zmínila, v tomto návrhu highline a je nejobsáhlejší částí každého čísla. Highline jsem vybrala především pro vzrůstající popularitu chození po linách a pro velkou obrazovou atraktivnost tohoto sportu. Nejprve se na první dvojstraně čtenář dozví základní informace, definice, zajímavosti a rekordy highline, stejně jako obsah celé kapitoly “Téma”. Dva tipy informace (texty o highline a obsah) jsem pro přehlednost oddělila graficky prostřednictvím bílých klínů. V pozadí pak celou dvojstranu dokresluje fotografie slacklinera nad Riem de Janeirem.  Na rozhovor jsem do svého ukázkového čísla vybrala jednu z neúspěšnějších světových highlinerek Annu Kuchařovou, která se věnuje i výuce slackline a highline, a zároveň je to člověk se zajímavým příběhem. Text rozhovoru jsem situovala do fotografií Anny Kuchařové v akci. Na první dvojstraně jsem musela pro lepší čitelnost využít bílého pole pod textem, které zároveň přehledně rozděluje rozhovor od perexu a medailonu Anny. Opět se zde snažím opakovat motiv klínu (“X”), do nějž jsem v tomto případě kromě označení strany zasadila i medailon. V dalších dvou stranách jsem se rozhodla umístit text rozhovoru přímo do graficky upravených fotek a oživit celek zvýrazněným citátem. Celý rozhovor je laděn do světlých barev, tak aby korespondoval s titulkem a náladou rozhovoru, kde je kladen důraz na balanc, klid a přírodu. Další dvě stránky jsou už ukázkou ze sekce “Report”, v níž čtenář nalezne reportáže, rozhovory a články o dění ve vybraných sportech. Tentokrát přibližuje průběh longboardcrossových závodů Red Bull Feel The Wheel, který se od roku 2014 koná v Benátkách nad Jizerou. V pozadí je opět k vidění graficky upravená fotografie, která vykresluje závodní atmosféru, ale tentokrát není tím hlavním, co čtenáře upoutá. Nejvýraznějším prvkem těchto stran jsou tmavě modré obdélníky, které logicky rozdělují text na tři části podle obsahu - obecnou část a část o ženském a mužském závodě. Barvy jsem tentokrát volila tak, aby se shodovaly s barvami Red Bull. Celek je tak dynamický, ale přitom přehledný a drží si jednotný styl. Na poslední dvojstránku jsem zařadila příklad ze sekce “Události”, tedy pozvánky, informace, články a rozhovory o chystaných akcích v extrémních, adrenalinových a netradičních sportech. Zde jsem prostor využila právě pro již zmíněné travní lyžování. Dominantou je tentokrát plakát chystaného filmu “Lyžař”, který je netradičním portrétem nejúspěšnějšího travního lyžaře všech dob Jana Němce. K filmu se váže i článek, který čtenáře informuje o natáčení, obsahu a Janově příběhu a zároveň zve na premiéru a první reprízy. Vzhledem k tomu, že plakát zabírá celou jednu stranu, má vlastní poetiku a je sám o sobě dost výrazný, kladla jsem při výběru a zpracovávání článku důraz hlavně na text. Podklad jsem nechala bílý a pouze pod titulek a perex jsem vložila fotografii Jana Němce z jeho posledního závodu ve Světovém poháru. Primárně kvůli lepší čitelnosti, ale i pro zvýraznění jsem potom barevně rozlišila i řádky titulku. Všechny textové rámečky pracují s odsazením textu a zarovnáním k levému okraji. Účelem je usnadnění čtení a optická úprava textu. Pro veškeré texty jsou zvoleny bezpatkové typy písma, aby byl design jednotlivých stránek co nejčistší a celkový vzhled časopisu moderní. Většina použitých fontů je z rodiny Nexa. Hlavní text a perexy jsou psány fontem Nexa Book, přičemž perex je vždy jeho versálkovou formou. Nadpisy využívají řezu Nexa Heavy. Dalším řezem ze stejné dílny, písmem Nexa Bold, je tvořena i titulní strana. Jedinou výjimkou je titul časopisu a štítky jednotlivých rubrik. Na vytvoření titulu v Adobe Illustrator jsem využila jiného bezpatkového písma Letter Gothic Std, které můžeme najít právě i v záhlaví a číslech stran. Na závěr proběhla kontrola celého dokumentu, zarovnání na mřížku účaří, odstranění případných gramatických chyb a jednoznakových předložek na konci řádku tzv. nedělitelnou mezerou. Posledním krokem byl export dokumentu z formátu .indd do formátu .PDF, aby bylo možno jej nahrát na pres.upmedia.cz a vypálit na CD, protože soubory programu InDesign s programovou příponou .indd nelze v žádném jiném programu otevřít. Po exportu do formátu .PDF jsem ještě jednou zkontrolovala grafiku dokumentu i obsah textů, tentokrát již nahlížením do souboru PDF. Po objevení menších nedostatků, jako zarovnání některých nadpisů nebo nepřesné umístění některých fotografií, jsem ještě poupravila původní dokument v InDesignu a opět jej vyexportovala do tentokrát finální verze PDF připravené ke zveřejnění. Celý proces vzniku od ideje po výsledný návrh 13 stran časopisu značně přesáhl požadovaných 30 hodin práce, především kvůli komplikacím, na které jsem v průběhu narazila. Prvním problémem byl nedostatek kvalitních fotografií, které by se zároveň hodily do konceptu strany. Druhou komplikací samozřejmě bylo následné snoubení textu s fotografií a grafickými prvky. Díky více než dvouleté praxi s grafickými programy se mi ale podařilo všechny problémy zdárně vyřešit a svůj návrh jsem dokončila až do pro mě přijatelného stavu. 6. Sebehodnocení Hodnotit samu sebe je pro mě dost obtížné, protože na sebe a svou práci nedokážu nahlížet nezaujatě. Navíc jsem k sobě dost kritická a jsem tedy přesvědčena, že profesionální grafik by návrh zpracoval lépe. Nicméně jsem se snažila dle svých možností zpracovat komplexní koncept a dosáhnout cílů, které jsem si vytyčila. Vše šlo zhruba podle plánu, který jsem si na začátku připravila. Myslím, že se mi dařilo přemýšlet nad tímto fiktivním časopisem jako nad celkem a vytvořila jsem tak fungující komplex. Při jednotlivých grafických úkonech jsem samozřejmě narazila na několik problémů, ale většinu jsem byla schopná vyřešit, nebo obejít použitím jiného programu než Adobe InDesign (Adobe Photoshop a Adobe Illustrator).  Původní záměr vytvořit obrazově zaměřený, ale designově čistý časopis pro mladou generaci sportovců zajímajících se o extrémní, adrenalinové a netradiční sporty jsem dle mého názoru naplnila. Návrh je přesně tou kombinací, kterou jsem popsala již na začátku tohoto záměru. Zaujme čtenáře nejen svým obsahem, ale především vzhledem. Celkový design odpovídá určenému publiku. Je čistý a minimalistický. Klade důraz na kvalitní fotografie. Grafické efekty podtrhují dynamiku daných sportů, ale nestrhnou na sebe pozornost. Realistické fotografie jsou návratem k přírodě a čistý design známkou luxusu. Rezervy však vidím v grafickém zpracování a především ve zpracování loga titulu, kde jsem nedokázala vytvořit logo přesně podle svých představ, ale jen se k němu přiblížit. Intenzivní práce s grafickými programy mě samozřejmě opět posunula v mých schopnostech, ale hlavním přínosem tohoto projektu je pro mě zjištění, že podobně zaměřené periodikum v České republice vlastně neexistuje.             7. Literatura, zdroje A. Použité programy: Adobe InDesign CS6 Adobe Illustrator CS6 Adobe Photoshop CS6 Pixelmator Adobe Acrobat Reader DC Adobe Bridge CS6   B. Fotografie: http://www.aventuro.cz/wp-content/uploads/2014/05/aventuro_mam-v-brise-katedralu_08.jpg https://issuu.com/snow.cz/docs/snow_95_celek_150dpi/1?ff=true&e=1838405/39377995 http://pix.avaxnews.com/avaxnews/fd/a2/0001a2fd.jpeg http://blog.bergzeit.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/JMA_20110328_1082-Kopie.jpg http://emontana.cz/wp-content/uploads/2014/05/aventuro_mam-v-brise-katedralu_01.jpg http://4.bp.blogspot.com/-nPuJ4r1f5yE/Ud7V0kUdBWI/AAAAAAAAAWo/d7Vu2SgErYU/s1600/009.JPG http://emontana.cz/wp-content/uploads/2014/05/aventuro_mam-v-brise-katedralu_05.jpg https://image.redbull.com/rbcom/010/2015-05-25/1331725124547_54/0012/0/0/0/1350/3000/2550/1/video-ze-závodu-red-bull-feel-the-wheel-2015-23.-5.-jezdci-fotky-trať-eva-samková-nicola-nührig.jpg https://image.redbull.com/rbcom/010/2015-05-25/1331725059910_43/0010/1/1600/1067/1/fotogalerie-ze-závodu-red-bull-feel-the-wheel-2015-23.-5.-jezdci-fotky-trať-eva-samková-nicola-nührig.jpg https://image.redbull.com/rbcom/010/2015-05-25/1331725061998_49/0010/1/1600/1067/1/fotogalerie-ze-závodu-red-bull-feel-the-wheel-2015-23.-5.-jezdci-fotky-trať-eva-samková-nicola-nührig.jpg https://image.redbull.com/rbcom/010/2015-05-25/1331725060282_45/0010/1/1600/1067/1/fotogalerie-ze-závodu-red-bull-feel-the-wheel-2015-23.-5.-jezdci-fotky-trať-eva-samková-nicola-nührig.jpg Archiv TJ Sokol Předklášteří (autor fotografie: Anna Hrbáčková) https://www.facebook.com/lyzar/photos/a.541858362562550.1073741827.541847719230281/1059014320846949/?type=3&theater C. Zdroje článků: Šírová, Natálie. Mám v břiše katedrálu. In: Aventuro.cz | Magazín o dobrodružství, lezení a nevšedním cestování [online]. © 2014 [cit. 5. 12. 2016]. Dostupné z: http://www.aventuro.cz/rozhovor-ance-kucharova/ Haisl, Tomáš. Odměna pro Honzu Němce. O legendě travního lyžování vyjde dokumentární film [online]. In: czech-ski.com. [cit. 6. 12. 2016]. Dostupné z: http://www.czech-ski.com/zakladni-lyzovani/aktuality/odmena-pro-honzu-nemce-o-legende-travniho-lyzovani-vyjde-dokumentarni-film Fullface Productions. Red Bull Feel The Wheel 2015. In: redbull.com [online]. [cit. 5. 12. 2016] Dostupné z: https://www.redbull.com/cz-cs/events/longboard-zavody-red-bull-feel-the-wheel-2015 
Stáhnout přílohy:
Zobrazeno 1963 krát
Naposledy upraveno: po., 11. září 2017 12:32
Pro psaní komentářů se přihlaste