čt., 26. duben 2018 00:25

Oslavy 17. listopadu 2017 v Praze

Záměr samostatného projektu „Oslavy 17. listopadu 2017 v Praze“ Ivana Říhová Profilace: fotožurnalistika/politická

 1) Cíl práce

Smyslem práce bylo vytvoření souhrnné kolekce fotografií z oslav 17. listopadu 2017 v Praze, krátce po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hlavním cílem bylo vytvoření souborného obrazového materiálu, který by nezávislé osobě poskytl náhled do prostředí před zahájením samotných oslav, průběh oslav a akce konané v rámci doprovodného programu oslav 17. listopadu 2017 v Praze. Vzniklé fotografie se především soustředí na osoby, které se zúčastnily oslav v hlavním městě, a na doprovodné akce oslav. Nešlo pouze o fotografování pódia s vystupujícími, ale byly zachyceny i osoby z davu. Dalším cílem bylo zachytit přímo osoby a jejich emoce během oslav. Kromě toho jsem se také zaměřovala na celkovou politickou náladu angažovaných osob, sledovala jsem také k jakým aktuálním politickým otázkám se lidé vyjadřují jak už slovně, tak formou sloganů na transparentech. Hlavním zdrojem inspirace mi byla fotodokumentace samotných listopadových demonstrací v roce 1989, které jsem nalezla v knize „Toto shromáždění nebylo povoleno… Svědectví fotoreportérů Mladé Fronty“ autorů Petra Molta a Herberta Slavíka.

2) Volba tématu

Téma jsem si vybrala, protože je mi blízké. Už od střední školy mě bavilo zjišťovat si infromace zejména o historii Československa a České republiky ve 20. století, možná proto, že zvláště druhá polovina tohoto století je mnohdy učiteli dějepisu na středních školách vynechávána. Postupem času jsem se začala zajímat hlavně o politické procesy v první polovině 50. letech, mezi které patří proces s Miladou Horákovou nebo případ Babice. Mimo to jsem si také sháněla informace o pádu komunismu v roce 1989 a následném nastolení demokracie v tehdejším Československu.

Rozhodla jsem se proto, že nafotím oslavy 17. listopadu v Praze. V té době, vzhledem k parlamentním volbám, se jednalo o aktuální téma. Někteří lidé brali oslavy jako manifestaci za udržení svobody a demokracie, s cílem říci důrazné „NE“ extrémistům a nedemokratickým stranám v poslanecké sněmovně a vládě. Navíc jsem se osobně bez ohledu na samostatný projekt chtěla oslav v Praze zúčastnit. Z toho důvodu jsem se rozhodla zvolit si oslavy 17. listopadu 2017 jako svůj samostatný projekt v rámci profilací politická žurnalistika / fotožurnalistika.

3) Stav Problematiky

17. listopad 1989 byl dnem, kdy v podvečer vyšla demonstrace studentů k připomínce studenta Jana Opletala. Studenti se shromáždili na Pražském Albertově, kde proběhlo přivítání účastníků a poté byl dav vyzván k přesunu na Vyšehrad, kde měla být uctěna památka básníka Karla Hynka Máchy. Už tehdy bylo jasné, že část přítomných chtěla jít na Václavské náměstí. Přesto dav nejprve došel na Vyšehrad, kde skončila oficiální část. Poté se masa lidí vydala směrem do centra s jasným cílem – dojít na Václavské náměstí. Během zpátečního pochodu byli zastaveni na Národní třídě příslušníci pohotovostních jednotek a Odboru zvláštního určení. Uzavřeny byly i okolní ulice. Účastníci v předních řadách si posedali a mezi příslušníky bezpečnosti a studenty byl volný pás, kde hořely svíčky. Poté došlo k zásahu ozbrojenců prot studentům. Možná právě tento zásah byl poslední kapkou.

K původní studentské stávce se začaly připojovat i ostatní obyvatelé Prahy, v dalších dnech umělci a postupně všechny vrstvy společnosti včetně dělníků. Následně padl komunistický režim a republika se začala vracet k demokratickým hodnotám. O listopadových událostech vyšla spousta knih. Pro mě je vzhledem k mojí profilaci (fotožurnalistika a politická žurnalistika) nejzajímavější knihou „Toto shromáždění nebylo povoleno… Svědectví fotoreportérů Mladé Fronty“ autorů Petra Molta a Herberta Slavíka. V této knize jsou popsány samotné události doplněné o důkladnou fotodokumentaci celých listopadových demonstrací. Tato kniha mi poskytla inspiraci, jak nafotit některé snímky během mé návštěvy Prahy. V této publikace je například fotografie, na které jsou studenti, kteří jdou v průvodu a v rukou drží vlajky. Podobně jsem se snažila zachytit průvod i já.

Oslavy 17. listopadu 2017 jsou pravidelnou akcí v České republice. V loňském roce měly navíc symbolický význam. Mnoho lidí je tehdy vnímalo jako akt za udržení svobody a demokracie a jako protest proti extrémistům ve vládě. V říjnových volbách do poslanecké sněmovny se do dolní komory dostala například Strana přímé demokracie Tomia Okamury, která získala hlasy zejména kvůli strachu místních občanů z uprchlíků. Vzpomínkové akce probíhaly po celé Praze. Ty největší byly situovány na pražský Albertov, odkud v roce 1989 také vyšel pochod studentů k vzpomínce studenta Jana Opletala. Program probíhal také na Národní třídě, kde v roce 1989 došlo k zásahu Státní bezpečnosti proti studentům. V podvečerních hodinách poté vyšla hromadná demonstrace, která zakončila „svou pouť za demokracii“ až na Václavské náměstí, kde oslavy vyvrcholily.

Průběhu oslav a připomínce významu 17. listopadu 2017 se věnovaly všechny větší periodika známých mediálních domů. Česká televize má v tento den speciální připomínkové vysílání na svých kanálech, kde celý den připomíná význam oslav a informuje o samotném průběhu událostí. Dále je vysílání doplněno aktuálními živými vstupy z různých míst v Praze a po republice, kde se také oslavy konají. Také tištěné deníky podávaly o oslavách obsáhlé zpravodajství. Zejména v jejich internetových odnožích, se objevovalo aktuální zpravodajství, doplněná fotografiemi, i publicistika. Některé internetové zpravodajské portály dokonce doplnily své stránky o přímé přenosy z pražských oslav. Kromě samotného průběhu zmiňovaly periodika také přítomnost prezidentských kandidátů na oslavách. Vrcholila totiž kampaň před blížícími se lednovými prezidentskými volbami. Osobně jsem se setkala s kandidátem Markem Hilšerem.

Na samostatný projekt na stejné téma v rámci fotožurnalistiky jsem nenarazila, avšak téma 17. listopadu bylo zpracováno v rámci psané žurnalistiky. Co se týče podobných projektů, zčásti spojený se 17. listopadem je série fotografií „Odkaz Václava Havla ve veřejných shromážděních“1 Barbory Čandové, jejíž projekt byl focen také během akcí spojených se dnem 17. listopadu, kde se zaměřovala na odkaz Václava Havla během veřejných oslav. Projekt s podobným cílem fotodokumentace průběhu a zachycení emocí také zpracoval Karel Čapka s projektem „Přivítání Jeho Svatosti dalajlámy v Praze“2

4) Ideový plán

Jak je výše zmíněno cílem projektu je zdokumentovat oslavy 17. listopadu 2017 v Praze. Fotografie mají za úkol ukázat aktivity, které oslavy nabídly a přenést emoce přítomných během oslav. Kromě toho jsem se snažila i ukázat, jak reaguje určitá sociální skupina s podobnými názory na aktuální politické dění a situaci. Pro úspěšné zpracování projektu bylo nutné rozhodnout se, které vzpomínkové akce budu v hlavním městě fotografovat. Musela jsem si naplánovat i cestu, neboť bylo nutné počítat s přetížením veřejné dopravy v hlavním městě v důsledku zvýšeného počtu lidí v ulicích. V Praze bylo v plánu fotit na Albertově, na Národní Třídě a na Václavském náměstí. Výsledkem je fotoreportáž popisující časové období před samotným začátkem oslav a následný průběh oslav na několika místech v hlavním městě. Hlavní snahou bylo ukázat emoce účastníků oslav. Během focení v Praze jsem si také všímala, jak se vyvíjela nálada během oslav. Soubor fotografií končí pohledem na muže tančícího na koncertě na Václavském náměstí.

5) Postup práce a vybavení

Na focení jsem se začala připravovat den před samotnou cestu do Prahy. Nejdříve jsem pročistila SD kartu a následně jsem také dala dobít baterii fotoaparátu. Pro focení události jsem zvolila tělo NIKON D5100 a objektiv AF-S NIKKOR 18-150 mm. Dále jsem také měla připravený difuzor a externí blesk Pixel X800N Standard, Speedlite GN60. Pro toto focení by jistě byla vhodná náhradní baterie do fotoaparátu, tu však nevlastním, a proto jsem musela focení zvládnout bez dobíjení. Na focení jsem také měla pro případ potřeby připravený stativ.

Dne 17. listopadu 2017 bylo sychravé podzimní počasí. I když byla obloha zatažená, přesto šlo fotit osoby bez větších komplikací. Vítr foukal jen lehce a poprchávat začalo až v podvečer, kdy už celá akce vrcholila na Václavském náměstí. Fotografie byly foceny v manuálním režimu, tudíž jsem si nastavovala sama ISO, čas a clonu.

Pro následnou úpravu fotografií jsem zvolila program Zonner Photo Studio ve verzi 16. Fotografie byly foceny do RAW formátů. Protože však Zonner velmi měnil jejich výslednou tonalitu, musela jsem je přeformátovat a následně jsem prováděla úpravu fotek již ve formátu JPG. Bezpochyby existují i profesionálnější programy na úpravu fotografií, jako například Adobe PhotoShop, ale nevlastním licenci na tento program. Navíc jsem již dlouho zvyklá používat pro postproces Zonner Photo Studio, kde se lépe zorientuji ve funkcích a lépe se mi fotky upravují. Valepšovala jsem expozici fotek, jejich kontrast, černý bod a projasnění stínů. Celkem jsem nafotila okolo tří set padesáti fotografií, ze kterých jsem následně vybrala výsledných čtrnáct snímků. Tyto snímky byly doplněny krátkým komentářem.

6) Sebehodnocení

Během zpracovávání projektu se mi podařilo dosáhnout cílů, které jsem si stanovila v úvodu práce. Na fotkách se mi povedlo zachytit atmosféru oslav 17. listopadu 2017 na několika místech v Praze. Na většině snímků se mi podle mého názoru povedlo zachytit i emoce lidí, kteří se oslav zúčastnili. I můj projekt provázely drobné překážky, zejména pak při samotné dokumentaci na místech, kde se nacházelo kromě masy lidí také mnoho novinářů a kameramanů, což mi občas stěžovalo dostat se k zajímavým fotogenickým momentům nebo objektům. Často jsem se také setkala s tím, že jsem byla připravená zachytit zajímavý moment oslav, ale do záběru mi nečekaně někdo vstoupil. Značná část fotografií byla neostrá nebo příliš tmavá, což bylo způsobeno hlavně podvečerním počasím, zejména na Václavském náměstí, kde celé oslavy vrcholily.

    7) Popis fotografií 

V souboru fotografií jsou vybrány snímky dokumentující jak časový úsek před začátkem oficiálního programu oslav, tak i průběh programu a oslavy na několika místech v Praze. Kolekce fotografií končí pohledem na Tibetskou vlajku, která byla nesena v rámci pochodu na Václavské náměstí, jako připomínka země, kde lidé žijí v totalitním režimu pod okupací Číny.

1. První fotografie byla pořízená při příchodu na pražský Albertov. Zde organizátoři rozdávali letáčky s podrobným programem oslav a krátkým vysvětlujícím textem, kde příjemcům vysvětlovali a připomínali, co se vlastně 17. listopadu 1989 stalo. Jak je u Čechů typické, někteří ihned poté, co si leták vzali, neváhali a zahodili jej. 

 

012.  Při příchodu na Albertov se začal zvyšovat počet studentů a mladých lidí. Většina z nich měla na oděvu připnutou trikoloru. Při rozhovoru s nimi zmiňovali, že se o to, co se v listopadu 1989 stalo, zajímají déle, a nedovedou si představit, že by se nyní měla k moci dostat vláda extrémistů s podporou komunistů, neboť právě výhru nad komunistickým režimem si 17. listopadu připomínáme. 

 

023.Muž nesoucí státní vlajku během příchodu na pražský Albertovu, která byl krátce před zahájením již skoro zaplněn. I když bylo sychravé podzimní počasí, díky mírnému větru byla vlajka v pohybu a nebyla statická.

 

034. Záběr na hlavní pódium na Albertově s plakátem s hlavním mottem „Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?“ ve spodní části banneru je potom dvakrát umístěno datum 17. listopadu 1989. Postavy ve středu fotografií jsou rozostřeny schválně, aby vyniklo pódium s úderným heslem v pozadí. Tento nápis byl dominantním prvkem celého pódia a v popředí fotografie jsou postavy hledající vhodné místo na Albertově. 

 

045.Většina přítomných se z Albertova přesunula na Národní třídu, kde začala pomyslná demonstrace, během níž mnozí začali vytahovat své transparenty. Na snímku je zachycena část procházejících. Dominantním prvkem je část transparentu, který je doplněn o postavičku krtečka a na kterém je uvedena i kritika prezidenta Zemana kvůli prodeji práv na českého krtečka čínským investorům a kvůli jeho vystoupení v čínské televizi 

 

056. Oslav se účastnilo tako mnoho dětí společně se svými rodiči. Stejně jako dospělí měli také připnutou trikoloru. Chlapec na snímku měl ještě placku s fotkou bývalého prezidenta Václava Havla. Klučina věděl, co se v listopadu 1989 stalo a jaký měl pád komunismu význam pro českou společnost. 

 

067.  Uctění u památníku demonstrace, kde došlo ke střetu s příslušníky státní bezpečnosti. U samotné pamětní desky byla po celou dobu oslav držena čestná stráž připomínající studentskou stávku. Lidé k desce přinášeli květiny a zapalovali svíčky. Pietní akty zde vyjádřili také poslanci a senátoři. Vzhledem k tomu, že během podzimu se zostřovala prezidentská kampaň před volbami, které proběhly v lednu, na místě bylo mnoho z prezidentských kandidátů. Ti se snažili přesvědčit další voliče, aby přišli využít možnosti něco ve státě změnit. Osobně jsem byla oslovena Markem Hilšerem. 

 

07

 8. Pietní akt dětí na Národní třídě. Na místě byla přítomna obrovská masa lidí a dostat se k samotné pamětní desce trvalo hodnou chvíli. Kromě dospělých pokládaly květiny a zapalovaly svíčky i děti, které tvoří ústřední motiv této fotografie. 

 

089.Součástí programu oslav byla anketa Amnesty International o tom, co pro občany znamená svobodný demokratický stát. Při této anketě bylo možno podepsat petici za osoby, které jsou v nedemokratických režimech vězněni kvůli svým politickým názorům. Dle organizátorů se věznění disidentů v nedemokratických režimech dá přirovnat k tomu, jak byli za minulého režimu vězněni odpůrci komunismu.

 

0910. Akce konaná organizací Prezident21 v obýAkce konaná organizací Prezident21 v obýváků Václava Havla. S blížícími se prezidentskými volbami uspořádali členové Prezidenta21 anketní průzkum. Ptali se například jaké vlastnosti by měl prezident mít a jaký by měl být příští prezident České republiky. Dotazovaní měli na výběr ze tří modrých a dvou červených míčků. Modré znamenaly kladnou odpověď, zatímco červené značily ne.

1011. Václavské náměstí zdobila i panelová výstava, která vysvětlovala, co se vlastně v listopadu 1989 události a popisovala průběh celého pádu komunismu. Účastník tak mohl vidět autentické fotografie z dané doby. 

 

1212. K večeru se z Albertova začal přesun přítomných a skupin jako Greenpeace nebo Svoboda Tibetu, v hromadném pochodu, který místy připomínal demonstraci. Na snímku je zachycen zajímavý transparent aktuální pro tuto dobu, neboť právě v dnešní době je čím dál častější šíření hoaxů, jinak zvaných jako poplašné a nepravdivé zprávy. 

1313. 

V čele průvodu vlály vlajky České republiky, Evropské unie a Tibetu. Účastníci tak chtěli připomenout důležitost členství naší země v Evropské unii a vzbudit diskusi nad otázkou svobody Tibetu.

 

1414. Fotka zachycující jednoho z účastníků akce, která probíhala na Václavském náměstí. Muž tančí na hudební produkci, která doprovázela program oslav. Už zde bylo připraveno mnoho pódií s hudební produkcí a doprovodným programem. Tento muž si doslova užívá svobodu každým coulem.

11

 

8) Literatura a zdroje:

LAFORET, Vincent. Velká kniha reportážní fotografie: jak vznikají snímky, které řeknou víc než slova. Computer Press.2012. ISBN 978-80-251-3720-8.

MOLT, Petr a Herbert SLAVÍK. Toto shromáždění nebylo povoleno--: svědectví fotoreportérů Mladé fronty podzim 1989. Praha: Mladá fronta, 1991, ISBN 8020402071.

HAVEL, Václav. Deset pražských dnů: (17.-27. listopad 1989) : dokumentace. Editor Milan OTÁHAL, editor Zdeněk SLÁDEK. Praha: Academia, 1990, ISBN 8020003401.

Jiří ŠŤASTNÝ. Připomeňte si události 17. listopadu 1989 minutu po minutě.  In: IDnes.cz: Zprávy [online]. MAFRA, 2009 [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/pripomente-si-udalosti-17-listopadu-1989-minutu-po-minute-pij-/domaci.aspx?c=A091116_120725_domaci_js

Ivana CHMEL DENČEVOVÁ. Mýty a realita 17. listopadu 1989: žádné drama, nebo pouliční masakr?. In: iRozhlas.cz: V2da a technologie/ Historie [online].ČRo, 2017. [cit. 2018-04-26]. Dostupné z:https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/17-listopad-sametova-revoluce-myty-historie-narodni-trida-zasah-stb-komunismus_1711210630_ber

 

Články bez uvedeného autora

Tisíce lidí si připomněly 17. listopad, nejvíce akcí bylo v Praze. In: IDnes.cz [online]. MAFRA, 2017 [cit. 2017-04-11]. Dostupné z:  https://zpravy.idnes.cz/17-listopad-den-boje-za-svobodu-a-demokracii-fjm-/domaci.aspx?c=A171116_111050_domaci_fer

ČR si připomněla 17. listopad, policie v Praze zadržela dva lidi. In: ceskenoviny.cz [online]. ČTK, 2017 [cit. 2017-04-11]. Dostupné z:http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cr-si-pripomnela-17-listopad-policie-v-praze-zadrzela-dva-lidi/1550222

 http://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/fotozurnalistika/odkaz-vaclava-havla-ve-verejnych-shromazdenich-5

 http://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/fotozurnalistika/privitani-jeho-svatosti-dalajlamy-v-praze

 

K večeru začal přesun přítomných a skupin jako Greenpeace nebo Svoboda Tibetu v hromadném pochodu, který místy připomínal demonstraci, z Albertova. Na snímku je zachycen zajímavý transparent aktuální pro tuto dobu, neboť právě v současnosti je čím dál častější šíření hoaxů, jinak zvaných jako poplašné a nepravdivé zprávy.

Zobrazeno 1394 krát
Naposledy upraveno: čt., 26. duben 2018 13:45
Pro psaní komentářů se přihlaste