st., 26. duben 2017 17:13

Czechinanews

Samostatný projekt online/politická žurnalistika.

Realizace samostatného projektu zde.

 

Záměr

1. Cíl práce

Česko-čínské vztahy v posledních letech posílily a politické či ekonomické projekty z obou stran a vzájemná spolupráce je více a více mediálně i veřejně viděna. Proto je mým cílem projektu především usilovat o sumarizaci zpráv o činnosti Čínské lidové republiky na území České republiky a zpřístupnit tyto informace ve srozumitelné formě. Nechci vytvářet profilovaný webový portál, snahou je dostupné ověřené informace rozšířit pro co největší základně čtenářů. Tyto „nově“ vznikající česko-čínské vztahy mohou přinášet cenné informace o trhu také obyčejným lidem, pokud jsou v nezmanipulovatelné formě, nejde pouze o politické počiny. Mnoho těchto projektů dokáže vytvořit velké množství pracovních míst nebo zlepšit pracovní podmínky.

Toto téma jsem vybrala na základě svých profesních a tematických specializací. Během bakalářského studia žurnalistiky jsem absolvovala kurzy, konkrétně Základy politické geografie a později kurz Žurnalistická specializace – politická, které právě spadají do rámce tematické specializace. Díky mému druhému oboru, čínská filologie, jsem měla možnost do hloubky pochopit a na vlastní kůži zažít „opravdovou“ Čínu. V rámci ročního studijního pobytu v Číně jsem měla možnost účastnit se několika obchodních večeří a později v České republice jsem například byla přítomna na investičním fóru. Jako profesní specializace jsem úspěšně absolvovala dva kurzy, praktikum psané žurnalistiky a praktikum online žurnalistiky. Myslím si, že tato kombinace je v dnešní době až žádoucí, psaná žurnalistika a online jsou skoro už neoddělitelné a často se doplňují.

Nakonec jsem se rozhodla pro zpracování online zpravodajského portálu. Online zpracování je pro svůj nekonečně velký prostor a nepřeberné množství informací rozhodně zajímavou výzvou. Právě ona neomezenost může být však úskalím zvolit správný rozsah zprávy tak, aby byl pro čtenáře přitažlivý. Také vybrat pravdivé informace a nepůsobit jednostranně je v dnešní době složitým cílem.

2. Zdůvodnění tématu

Vzhledem k mému výběru specializací a oborům studia bylo téma celkem zjevně stanoveno. Podle mého mínění by se každý měl zajímat o politickou situaci a o to, co se kolem děje. V posledních pár letech čínští investoři se zájmem vstupují na český trh, nicméně česká mediální scéna je v případě Číny dost neústupná, až bych řekla nespravedlivá. Díky mému pobytu v Číně jsem na vlastní oči mohla vidět postoj čínské společnosti k České republice, také jsem měla příležitost mluvit s některými podnikateli. Naproti tomu se česká společnost často na základě nepotvrzených informací uchyluje k nesprávnému chování vůči čínským investorům. Pod vlivem těchto okolností a osobního zájmu a zkušeností chci vytvořit portál, který přináší užitečná data a zprávy, obohacené o soubor informací z čínských webových zdrojů. S přihlédnutím k faktu, že české podniky začínají ve velkém spolupracovat s čínskými a že čeští politici jezdí na schůzky do hlavního města Čínské lidové republiky častěji, myšlenka vytvořit web pro zmapování politicko-ekonomických vztahů byla téměř okamžitě jasnou volbou.

Webové portály, které si vzaly za úkol monitorovat zmíněné téma, neobsahují aktuální informace, jsou zastaralé, nebo obsahují velké množství dat určených spíše pro užší specifické publikum než pro širokou veřejnost. Momentálně nejaktivnější online server, který zpracovává data o čínských návštěvách, je web www.czechchina.com, tedy web Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce.

3. Stav problematiky a zdroje

Předtím, než jsem si své téma vybrala, bylo potřeba si ověřit, zda někdo podobný projekt již nezpracoval. Na portálu pres.upmedia.cz jsem zjistila, že projektů zabývajících se politickou tematikou je velmi málo, načež spojení online žurnalistiky a politické specializace májí pouze čtyři samostatné projekty.  Překvapilo mě to, neboť považuji toto spojení specializací za jedno z nejdůležitějších v rámci žurnalistiky. Pro mne tak nebyl problém si téma česko-čínských vztahů zvolit v rámci samostatného projektu.

Při rozhodování se, na jaké téma zvolím svůj projekt, jsem zohledňovala především dvě věci, své dovednosti a zkušenosti. V tomto ohledu se setkávají mé znalosti čínštiny a účast na China Investment Forum 2016 jako tlumočník a delegát. China Investment Forum je akce pořádaná Smíšenou česko čínskou komorou vzájemné spolupráce, na které si účastníci slibují dohody o vzájemných investicích. Organizující společnost na svých oficiálních stránkách www.czechchina.com vkládá články o spolupráci Česka a Číny, vždy jsou ale zprávy dost neurčité. Čtenář si z nich neodnese víc než jen to, že spolupráce probíhá. To samé je v případě článků o China Investment Forum a přitom se v loňském roce jednalo již o sedmý ročník, tedy smluv o partnerstvích již řada proběla. Toto vše mě přimělo probírat problematiku více do hloubky. Neexistuje webový portál, který by čtenářům dával aktuálně platné a nosné informace. Navíc zaměstnanci Smíšené česko čínské společnosti neumí čínsky, teda pochybuji, že by autoři zpráv vyhledávali a rešeršovali na čínských stránkách pro ověření nebo doplnění informací.

Další webovou stránkou, která se tváří, že informuje o česko čínských vztazích, je www.ccok.cz, Česko – čínská obchodní komora. Portál je však zcela nepoužitelný. Poslední článek v rubrice Ze světa je z května 2016. Rubrika Obchody s ČLR je nefunkční, nelze asi rubriku ani rozbalit. Komora píše, že své aktivity s čínskými partnery zahájila v roce 2004. Čtenář se může v bodech dočíst, v jakých zájmech se komora angažovala. Podle předmětu podnikání této společnosti, je mimo jiné:

e) Shromažďování a předávání informací o hospodářské situaci v ČLR a v ČR, o stavu a vývoji hospodářských a obchodně politických otázek publikacemi (oběžníky, výročními zprávami, oznámeními či jinými médii)

f) Provádění různých akcí jako tiskových konferencí, informativních seminářů, sympozií a diskusí, jakož i účast na takových akcích, pokud jsou v souladu s účelem podle stanov.

Nicméně zdá se, že se tak neděje.

Pokud si čtenář do vyhledávače zadá heslo „Česko Čína“ nebo „česko čínské vztahy“, nalezne ještě jeden odkaz, který by se měl zabývat výhradně touto tématikou. Společnost se jmenuje Česko-čínská společnost, občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936 (www.ccspol.net). Webová stránka je poněkud zastaralá a neaktualizovaná. Po prozkoumání předsednictva této společnosti můžeme zjistit, že jsou tu především zástupci předních sinologů z České republiky. Bohužel nejzajímavější rubrikou a zároveň jediným užitečným prvkem tohoto webu je seznam odkazů, kde jsem našla odkaz na www.sinovia.cz. Na těchto stránkách se objevuje pár zajímavých témat o podnikání v Číně či vzájemné spolupráci, nicméně i tento portál je zastaralý. Jedná se spíše o zájmové webové stránky, které spravují podnikatelé pohybující se na čínském trhu.

Jak je patrné, aktuální informace o pohybu čínských investorů a čínských politických činitelů nejsou příliš dostupné. Některá data jsou samozřejmě těžko dohledatelná, ale mám podezření, že autoři článků pojednávajících o čínských aktivitách často ani nemají snahu dohledat si informace z druhé strany, tedy z čínského pohledu na věc. Ráda bych využila svých jazykových možností a také známostí v Číně k vytvoření zpravodajského portálu, který čtenářům poskytne užitečná a pravdivá data.

4. Ideový plán

Jak už bylo řečeno, online portál musí přinést relevantní zpravodajství v takové formě, aby byl užitečný pro široké publikum. Zároveň chci tímto projektem pomoct dostat do podvědomí lidí prospěšné informace právě ze schůzek českých a čínských vládních činitelů, kteří určují stav a budoucí „pohyb věcí“. Ráda bych pomohla vytěžit opravdu podstatné zprávy, které jsou lidem „co k čemu“, neboť, domnívám se, je zbytečné sabotovat a jít proti okolnostem, které nedokážeme změnit. Díky mému oboru dokážu porovnávat získané informace z českých zdrojů, tak i z čínských zdrojů, což doufám, povede ke kvalitnímu zpravodajství, které tak pomůže dosáhnout mého cíle.

Při zakládání webového portálu je důležité nejdřív si určit, co je účelem webových stránek, co bude jejich obsahem, a především pro koho jsou stránky určeny.

Tématem jsou politicko-ekonomické vztahy, proto si myslím, že v tomto případě není prostor pro umělecké fotografie či výrazné motivy a grafické prvky. Velmi oblíbeným prvek jsou v poslední době infografiky. Myslím si, že je žádoucí jich využít. Infografiky pomáhají čtenáři rychle se zorientovat a rychle číst a vnímat informace. Nechci ale na úkor infografiky zkracovat obsah zpráv, jak se to momentálně mnohdy stává.

Jednou z inspirací, jak uspořádat takovou webovou stránku, mi byl investigativní deník Neovlivni.cz. Líbí se mi jejich čistá linie grafiky, která odpovídá serióznímu online deníku.

Webové stránky budou mít kromě úvodní stránky, kde se bude objevovat nejnovější zpráva a také pár vybraných článků s odkazem na rubriku Čína v Česku. Tato rubrika bude obsahovat články s informacemi, jak postupují vztahy mezi Českem a Čínou. Informace o jednotlivých čínských investorech pak čtenář najde v záložce Čínští investoři. Tam jsou k dispozici stručné informace o sídle společnosti, jejího zaměření, ale také odkaz na oficiální webové stránky společnosti. Vzhledem k možné jazykové bariéře přiložím i odkazy v jiném než čínském jazyce tam, kde to bude možné.

5. Postup práce

5.1 Vytvoření webových stránek

Webové stránky jsem před samostatným projektem nikdy nedělala, tudíž jsem se nejdříve potřebovala rozhodnout, jaký zvolím způsob tvorby webových stránek. Věděla jsem, že existuje redakční systém Wordpress, který nabízí mnoho šablon. Při zkoumání různých zdrojů pro vytváření webových portálů jsem narazila na systém Webnode. Při snaze naučit se v časovém presu se systémem Wordpress, který jistě není tak neuchopitelný, jsem se nakonec však rozhodla pro Webnode. Wordpress sice umožňuje tvorbu stránek a kontrolu nad funkcemi zcela podle autora, Webnode je ale v tomto směru méně náročný.

Následně jsem tedy vytvořila doménu stránek. S ohledem na téma jsem si po několika pokusech vybrala doménu Czechinanews. Dlouho jsem vymýšlela vhodný název pro své webové stránky. Název v čínštině ve znacích nepřicházel vzhledem k českým čtenářům v úvahu. Po několika variantách v češtině jsem se rozhodla pro název v angličtině. Název je kratší než možný název v češtině, také zvučnější a líbila se mi slovní hříčka s vynechaným jedním písmenem „ch“ v po sobě jdoucích slovech „czech“ a „china“.

V online neplacené verzi jsem narazila na pár překážek, které mi znemožnily dovést webové stránky do dokonalosti. Hned prvním problémem, který v placené verzi lze vyřešit, je webový odkaz stránek. Objevuje se v něm číslice, kterou nejsem schopna v základní verzi odstranit.

5.2 Vzhled stránek

Vybírala jsem si ze šablon, které jsou dostupné v základní verzi Webnode. Tento krok byl pro mě docela nesnadný, neboť nabízené šablony jsou často navržené na velkoformátové zobrazování fotek. Mým cílem bylo vytvořit stránky v jednoduchém stylu, bílé pozadí s černým písmem a černé pozadí s bílým písmem. Neměla jsem v úmyslu využívat výrazné grafické prvky, nicméně šablona, kterou jsem zvolila kvůli uspořádání rubrik a článků, byla celá laděná do modré barvy. Zde jsem narazila na další komplikace. Barevné zpracování titulků u článků v rubrice Čína v Česku nešlo změnit ani na černou barvu, neboť u titulků není vůbec funkce na výběr barev. Vybrat barvu tak není možné, a proto zůstal vždy titulek v rubrice Čína v Česku modrý.

5.3 Menu

Zvolit menu a rubriky bylo poměrně jednoduché. Samozřejmě jsem vytvořila hlavní rubriku s články a pak samostatnou rubrika s čínskými investory. K těmto jednotlivým investorům jsem přiřadila základní informace o každé společnosti, jako je datum založení a sídlo, obor či odvětví, ve kterém společnost obchoduje či provozuje činnost, a také internetové odkazy na jednotlivé společnosti, a tím vytvořila krátké info boxy.

Současné menu má tedy čtyři odkazy: úvod, Čína v Česku, čínští investoři a kontakt. Domnívám se, že tímto způsobem si stránky zachovaly přehlednost a jednoduchost. Webová šablona umožňuje přidávat hypertextové odkazy, což považuji za jednu z nejlepších funkcí online žurnalistiky. Hypertext lze v tomto redakčním systému vložit nejen do titulku, ale také k obrázku a fotce či k samotnému slovu.

5.4 Úvodní stránka

Mým záměrem bylo vytvořit především přehledný a jednoduchý web. Úvodní stránka je vytvořená ve stylu rolování. Díky tomu má čtenář možnost hned v úvodu vidět hlavní aktualitu dne a výběr článků. Mimo to jsem do úvodu vložila základní informace o tom, jak stránky vznikly a k čemu slouží. Úvodní stránka je stylově rozvržená na bílém pozadí s červeným písmem. Vložila jsem tam černý panel, kde se pak nacházejí stručné informace o vzniku webu.

Nechala jsem se inspirovat samostatným projektem z minulého roku a k prvnímu odstavci jsem připojila logo univerzity, přes který se díky hypertextovému odkazu čtenář dostane na oficiální webové stránky univerzity.

V druhém odstavci úvodu jsem se krátce zmínila, čím se stránky zabývají, jak jsou články tematicky zařazené a co zde může čtenář hledat.

Úvodní stránka je tedy „rolovací“ a jednotlivé sekce mají odkaz na další rubriky. Například u panelu, který uvádí čtyři články z rubriky Čína v Česku, se na konci nachází rozklik na příslušnou rubriku. To samé se nachází u panelu s čínskými investory.

5.5 Čína v Česku

Ke všem článkům jsem dělala rešerši čínských zpravodajských stránek a webových portálů největších čínských investorů na nejpoužívanější čínský vyhledávač www.baidu.com. Jednotlivé články jsem pak napsala podle informací, které jsem tedy získala rešerší českých a čínských online stránkách. Jako dobrý zdroj informací se projevil web www.czechchina.com, což je webový portál Smíšené česko čínské společnosti. Tato společnost je v Česku velmi aktivním partnerem pro komunikaci s čínským zájemci o investování, tudíž se na jejich stránkách objevuje množství informací o obchodních schůzkách a cestách politiků do Číny či do Česka. Při vyhledávání zdrojů jsem navíc zjistila, že vyjádření vysoce postavených čínských politiků je téměř nemožné získat. Citace, které jsem posléze v článcích použila, jsem vždy přebrala z již existujících zpráv, nechtěla jsem si vymýšlet jakési politické promluvy.

Tematicky jsem zvolila zprávy o projektu Hedvábná stezka. Tento projekt vznikl z iniciativy čínských státníků jako projev o zlepšení mezinárodních vztahů a zvýšení kvality mezinárodního obchodu. Do projektu se zapojilo již padesát sedm zemí, Česká republika začala spolupracovat s ostatními zeměmi projektu Hedvábná stezka v listopadu roku 2015. Během cest premiéra Bohuslava Sobotky bylo podepsáno třicet jedna smluv o vzájemné spolupráci. V rámci tohoto projektu se Česká republika také dočkala přímého leteckého spojení s Čínou, v průběhu tří let fungují již tři přímá spojení do měst Peking, Šanghaj a Chengdu. Takové informace jistě spadají do mnou zvoleného tématu, a proto bylo samozřejmé zprávy o Hedvábné stezce zahrnout.

Dalším tématem je kooperace čínské a české vlády v oblasti lázeňství a medicíny. Tradiční medicína je čím dál více oblíbeným doplňkem západní medicíny, zatímco lázeňství začíná být vyhledávaným způsobem léčby pro obyvatele čínských metropolí, které jsou často zasaženy silným znečištěním a smogem, což způsobuje dýchací potíže. Už po tři roky přijíždějí čínské děti na ozdravné pobyty a výsledky jejich léčby jsou vysoce pozitivní. Navíc tyto ozdravné kůry poskytují možnost pracovních pozicí pro překladatele, z řad mých studentů jich pár v Karlově Studánce pomáhalo čínským dětem během pobytu s integrací. Mám tedy informace, že tato spolupráce je z obou stran hodnocena kladně.

Jiným zajímavým bodem česko-čínského partnerství je oblast sportu. Čínská společnost CEFC odkoupila fotbalový klub SK Slavia Praha a v tomto měsíci dokonce uzavřela kupní smlouvu o stadion Eden Aréna. Tato spolupráce týkající se sportu by měla také přinést vzájemné posílení olympijských týmů a trenérů.

Články byly celkem logicky vybrány na základě nejsilnějších česko-čínských partnerstvích. Některé zprávy obsahují ilustrativní fotografie, nicméně nejsem zastánce fotek ke každému tématu. Ne vždy ilustrativní fotografie správně koresponduje s obsahem a zároveň se mi jednalo o čisté zpravodajství, ne o způsob přitahování pozornosti čtenářů.

5.6 Infografika

V rámci svého studia žurnalistiky jsem se nesetkala s vytvořením webových stránek. Bohužel jsem se v seminářích k podobnému projektu nedostala, a proto jsem do svého samostatného projektu zahrnula infografiky. Infografika je momentálně v žurnalistice, ať v online nebo psané, často používaným prvkem, což bylo v seminářích často probíranou složkou.

Infografika spojuje více druhů informací, většinou se jedná o obrázek, který je doplněn o další data nebo zajímavé informace. Jejich záměrem je stručně a výstižně informovat o problematice tak, aby se čtenář nemusel příliš namáhat či zdržovat čtením. Číst dlouhé a obsáhlé zprávy dnes není typickým čtenářem vyhledáváno, proto jsem tvorbu infografiky zahrnula. Mezi hlavní klady infografiky patří snadné a rychlé porozumění tématu, informace, které článek obsahuje, jsou snadněji zapamatovatelné a svým vzhledem zaujme čtenáře více než obsáhlý text. Nejsem však zastánce zaměňování textů za infografiky, z toho důvodu jsem se rozhodla vložit jednu z mých infografiku až na samotný závěr zprávy jako doplnění textu a doplnění dat.

Jednou z infografik, kterou jsem vytvořila, je připojena ke článku o Hedvábné stezce. Pomocí časové osy jsem zmapovala důležité termíny ve spolupráci zemí zapojených do zmíněného projektu. Ke každému bodu na časové ose jsem připojila jednoduché informace o čase, zemi a co bylo téma jednání. Původně jsem chtěla časovou osu barevně ladit do červena, bohužel v návaznosti na modrou barvu titulku jsem nakonec byla nucena časovou osu vytvořit v modré.

Další infografika se zabývá leteckými spojení mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou. Znázorňuji lety mezi Prahou a Pekingem, Šanghají a Chengdu s legendou, která spojení lze využít v který den.

6. Sebehodnocení

Vzhledem k časové náročnosti při psaní bakalářské práce a vzhledem k termínům odevzdání závěrečné práce a ukončování všech předmětů jsem si pro tvorbu projektu nechala poslední týden před odevzdáním. Tvorba webových stránek na poslední chvíli není tou nejlepší volbou, určitě bych to nedoporučila, zvláště pak když se jedná o nezkušeného uživatele. Mnou zvolený postup při rešeršování sice nezabere týdenní lhůtu, nicméně jsem si musela vyhranit více času, než jsem předpokládala. Po vytvoření všech článků a materiálů už tvorba samotných stránek nebyl takový problém, nějaké zdržení však při tvorbě nastalo.

Cílem práce bylo vytvoření online portálu, který bude přinášet zprávy a informace o nastolených česko-čínských vztazích, zprávy, které jsou doplněné a ověřené také z čínských zdrojů. Ráda bych využila svých nabytých dovedností jak z pole žurnalistiky, tak z oblasti čínského jazyka a propojila tyto znalosti v užitečný projekt. Mé webové stránky nemají být vyprofilované pro úzké publikum, naopak by jim měl porozumět jakýkoliv čtenář. Tohoto cíle jsem, domnívám se, dosáhla.

Samostatný projekt obsahuje zajisté nějaké nedostatky. Myslím si, že největším negativem jsou omezené možnosti úpravy a editace systému webové stránky. Důvodem je samozřejmě také fakt, že jsem si pro tvorbu vybrala webovou šablonu Webnode místo redakčního systému Wordpress. V budoucnu bych ráda zkusila šablony Wordpressu, abych měla šanci porovnat oba systémy.

Během vytváření infografik jsem se také setkala s technickými problémy. Neprošla jsem žádným kurzem používání photoshopu či jiného programu na upravování obrázků a fotografií, proto jsou mé netextové prvky dosti jednoduché. Nicméně infografiky obsahují všechna důležitá data, které jsem chtěla zahrnutou, proto se domnívám, že svůj účel splňují.

Díky tomu, že webová šablona Webnode je uživatelsky poměrně nenáročná, nebyla pak samotná realizace stránek příliš složitá. Bohužel jsem předtím nikdy web jakéhokoliv typu nezakládala, setkala jsem se s několika věcmi, u kterých jsem nevěděla, jak problém vyřešit. Nicméně věřím, že jsem vynaložila všechny své schopnosti a dokázala vytvořit odpovídající webové stránky, které odpovídají mému záměru.

7. Zdroje

http://fotbal.idnes.cz/cefc-koupila-stadion-eden-0hl-/fotbal.aspx?c=A170416_223311_fotbal_pes

http://www.cefc.co/index.php

http://finance.sina.com.cn/world/20150906/104823165424.shtml

http://news.xinhuanet.com/politics/2016-09/21/c_1119594710.htm

http://finance.ifeng.com/a/20150907/13957294_0.shtml

http://www.czechchina.com/

https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet

http://pribramsky.denik.cz/podnikani/pivovary-lobkowicz-maji-noveho-majoritniho-majitele-20150908.html

http://www.ah.xinhuanet.com/2015-09/08/c_1116497318.htm

http://news.ifeng.com/a/20160324/48196897_0.shtml

http://military.china.com/important/11132797/20150902/20319078_all.html

http://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8D%8E%E4%BF%A1%E8%83%BD%E6%BA%90%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/13015959?fr=aladdin

http://mt.sohu.com/20160405/n443314342.shtml

http://www.yicai.com/news/4710834.html

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100031211-udalosti-v-regionech/obsah/441198-dalsi-cinske-deti-se-budou-lecit-v-karlove-studance

http://www.denik.cz/z_domova/v-karlove-studance-se-bude-lecit-120-cinskych-deti-20141105.html

https://www.fnhk.cz/tcm

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cinska-medicina-leci-lepe-a-levneji-rika-sef-hradecke-nemocn/r~b291a99a604e11e5b3730025900fea04/?redirected=1493191008

http://www.cefc.co/category/news?lang=cn

http://cefceurope.com/author/efusko/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000101123/obsah/436867-cesko-cinske-obchodni-vztahy

http://us.cefc.co/category/news?lang=cn

http://beta.fortune.com/global500/

http://www.risesun.cn/investor/index.html?WebShieldDRSessionVerify=ZjqrRJPj6ta4Z1fKUcUZ

http://www.risesun.cn/other/contact.html

http://www.cefc.co/category/wmdzghx

https://www.forbes.com/companies/risesun-real-estate-development/

https://www.forbes.com/companies/bank-of-china/

http://ekonomika.idnes.cz/cinane-oteviraji-pobocku-bank-of-china-v-cesku-foi-/ekonomika.aspx?c=A150901_2188169_ekonomika_rts

http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/hradecka-nemocnice-otevrela-ambulanci-tradicni-cinske

http://neovlivni.cz/tag/cefc/

http://neovlivni.cz/cinska-bublina-rok-od-navstevy-si-tin-pchinga-a-cinske-investice-nikde/

http://www.boc.cn/

http://fotbal.idnes.cz/eden-majitel-zmena-cefc-slavia-dki-/fotbal.aspx?c=A170413_150953_fotbal_ten

http://www.cefc.co/index.php

Zdroj videa

https://www.youtube.com/watch?v=GbbePVir7DI

fotografie, obrázky

http://www.czechchina.com/?p=7683

http://www.czechchina.com/?p=6729

https://previews.123rf.com/images/schwabenblitz/schwabenblitz1112/schwabenblitz111201799/11505497-Political-map-of-China-with-the-several-provinces-where-Beijing--Stock-Photo.jpg

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/outline/cz.gif

loga společností

http://www.risesun.cn/index.html

http://cefceurope.com/

http://oldimg.echinacities.com/Upload/2011/5/3/201105033516517.png

http://vizual.upol.cz/soubory_v2/logomodre.png

Zobrazeno 1579 krát
Naposledy upraveno: čt., 27. duben 2017 21:11
Pro psaní komentářů se přihlaste