út., 4. květen 2021 22:13

Bohdan Rajčinec (Porohy): Podpora menšinového tisku je důležitá, i tak se ale snažíme generovat zisk a daří se nám to

Pěvec Jevhen Šokalo při kampani Ukrajinců pro Sčítání lidu 2021 Pěvec Jevhen Šokalo při kampani Ukrajinců pro Sčítání lidu 2021 Zdroj: Youtube/Ukrainian Europe
ROZHOVOR- Zeptáte-li se běžného Čecha na příklad národnostní menšiny v České republice, zcela jistě uslyšíte o Ukrajincích. „Ukrajinci v ČR jsou již tradiční diasporou, od prvorepublikových časů. Poslední vlna ekonomické migrace od 90. let 20. stol. pokračuje a přináší především pracovní sílu do ČR, která stěžejně ovlivnila a ovlivňuje průmysl v ČR. Kromě pracovních výsledků Ukrajinců v ČR je třeba zmínit dobře organizovaný kulturní život, jakož i stabilizovanou image Ukrajinců (celých rodin), krátkodobě či dlouhodobě zde pobývajících,“ uvádí Bohdan Rajčinec, tajemník Iniciativy Ukrajinců v ČR. Krajanů Gogola nebo Ševčenka zde podle údajů z doby před dvěma lety žilo na 200 tisíc. Není bez zajímavosti, že za předmnichovského Československa, kdy u nás vyrostla nezanedbatelná diaspora, která měla dokonce i vlastní vysoké školy a gymnázia. Časopisů a novin v tomto jazyce vycházelo několik desítek. Dnes na jejich činnost navazují např. Ukrajinský Žurnál nebo časopis Porohy, který vydává Ukrajinská Iniciativa v ČR.

Co vlastně znamená název „Porohy“ a proč jste si zvolili zrovna tento název? Zjistil jsem si, že se jedná o sídlo v Ivanofrankivské oblasti. Má to s tímto místem něco společného?
Název vznikl odvozením od ukrajinského slova „porih“, tedy práh, práh domu/domova nebo břeh na řece (Napč. Porohy na Dněpru), zároveň se jednalo o slovo podobné slovu Praha (město na řece).

Myslíte, že na poli ukrajinskojazyčných médií v ČR existuje konkurenční prostředí?
Aktuálně existují dva časopisy - Ukrajinský žurnál a Porohy. Každý je svým zaměřením jiný, zároveň existence časopisů není příliš myslitelná bez podpory MK ČR (národnostně-menšinový tisk), proto o konkurenci ve smyslu komerční nelze příliš hovořit.

Jak moc do palety ukrajinských médií zasahuje produkce přímo z mateřské země?
Redakce spolupracuje s ukrajinskými externisty, aktuality z Ukrajiny jsou stěžejní, zejména v současné době. V rámci rubriky Nezávislost jsou analyzovány kulturně-politické události, v rámci rubriky Čtvrtá vlna migrační otázky apod.

Jak velká je dnes redakce časopisu Porohy?
V redakci je dnes jeden hlavní redaktor a externisté.

Jak hodnotíte politiku podpory menšinového tisku v ČR?
Podpora od ministerstva kultury je důležitá pro vznik menšinových periodik. Periodikum musí být schopno vygenerovat 30 a více procent příjmu na projekt, což je samozřejmě pro menšinové spolky náročné.

Jak hodnotíte spolupráci s českými médií?
Přímá spolupráce není, v případě potřeby je jednáno s autory článků individuálně.

Jaká kritéria jsou pro Vás důležitá při výběru obsahu a jeho skladbě?
Situace ve společnosti, například aktuálně je nejvíce řešena otázka stálé agrese Ruské federace. Dále jsou v centru našeho zájmu migrační procesy, zaměstnávání cizinců, život a kultura ukrajinské diaspory v ČR. Pravidelně také informujeme o akcích a projektech, které jsou Ukrajinci v ČR pořádány.

Daří se časopisu Porohy v dnešní době po stránce ekonomické? Vyvíjí se náklady a počet předplatitelů dobrým směrem?
Časopis je (a musí být) schopný generovat podíl na příjmu, který plyne z reklamy a předplatitelů, průběžně se daří naplňovat. Náklady spojené s výrobou se snažíme nezvyšovat. Předplatitelé a odběratelé jsou na stabilní úrovni, další vývoj může být ovlivněn pandemií, nelze však přesně odhadovat.

Právě probíhá sčítání lidu. Myslíte si, že je důležité, aby se v ČR žijící Ukrajinci přihlásili ke své národnosti?
Ano. Organizace i časopis realizují informační kampaň v ukrajinštině dostupná na Youtube, kde vystupuje například Jehven Šokalo, operní zpěvák působící v Národním divadle.

Zobrazeno 672 krát
Naposledy upraveno: st., 5. květen 2021 14:37
Pro psaní komentářů se přihlaste