st., 8. prosinec 2021 19:06

Generace 89 aneb Návrat havlovských ideálů

Oslavy svátku 17. listopadu Oslavy svátku 17. listopadu Zdroj: Ivan Krejza, Generace 89
Když byla Generace 89 založena, nikdo netušil, jak důležitou roli bude nakonec hrát v dalším vývoji města Litomyšl. Sdružení, které pod vedením Daniela Brýdla, Petry Benešové a Věry Krejčové vzniklo v roce 2009, se zrodilo zejména proto, aby se zastalo města v řešení dohadů s obchodníky o podsíních. Následně však zjistili, že scházet se a řešit otázky týkající se města, zní jako dobrý nápad.

O rok později sestavili kandidátní listina a jako sdružení nezávislých kandidátů se zúčastnili svých prvních komunálních voleb v Litomyšli. Volby přinesly celkem dobrý úspěch, Generace 89 totiž získala hned dva mandáty. Členkou zastupitelstva města se tak stala Petra Benešová, která od roku 2000 stojí v čele Rodinného centra v Litomyšli. Myšlenky zakladatelů Generace 89 byly při sestavování kandidátky jasné: cílem není nalákat voliče na velká jména úspěšných lidí, cílem ale je dostat na kandidátku občany Litomyšle, kteří znají chod města a opravdu něco dělají. Druhým důležitým principem, o něž se sdružení opírá dodnes, je genderová vyváženost, tedy stejný počet mužů a žen.             

Toto politické uskupení, skládající se převážně z jedinců fungujících v Rodinném centru, postupně začalo organizovat farmářské trhy, bleší trhy, projekt Ukliďme Česko a mnoho dalších spolkových aktivit. „Prioritně jsme se vůbec nezakládali s tím, že půjdeme do politiky. Vznikli jsme, abychom každodenními drobnými věcmi zlepšovali život v Litomyšli,“ říká zakladatel Daniel Brýdl. Generace 89 se samozřejmě účastnila komunálních voleb i další volební období. V roce 2014 získali kandidáti téměř 12 procent hlasů, což jim vyneslo tři křesla v zastupitelstvu města. Jedním ze zastupitelů se tak stal i Daniel Brýdl. Projektů, za kterými stojí právě Generace 89, je nespočet. Jsou to již zmiňované farmářské trhy, mimo jiné i rozmístění pian napříč městem. Piano na autobusovém nádraží, na zámeckém návrší nebo na Toulovcově náměstí. Lázeňské lavičky, připomínající jak významné osobnosti Litomyšle, tak prvky a styly moderního umění, jsou dalším úspěšně realizovaným projektem, který Generace 89 podpořila. Město tak vzkvétá, každý víkend se nese v duchu jiné akce a Litomyšlané si nemají, na co stěžovat.            

Zlomovým bodem v „historii“ Generace 89 se stávají komunální volby v roce 2018. Sdružení nezávislých kandidátů Generace 89 v nich získalo celkem 25 procent a volby tak vyhráli. Díky vysokému počtu hlasů získali šest mandátů a mimo to také post starosty města. Politická kultura Litomyšle již několik let dodržuje jasné a jednoduché pravidlo. Strana, která v komunálních volbách získá nejvíce mandátů, má nárok na starostu. V roce 2018 usedl do starostovského křesla zakladatel vítězného politického celku Daniel Brýdl. „V roce 2018 jsem si nemyslel, že se stanu starostou, upřímně. Nekandidoval jsem s tím, měl jsem výbornou práci ve skvělé firmě, ale vlastně se stalo, že jsme volby vyhráli,“ vyjádřil se Brýdl ke své nynější funkci. Myšlenky hnutí stojí na touze zlepšovat život ve městě, kde žijí. Program do komunálních voleb 2018 stál na zdánlivě jednoduchých věcech - cílil zejména na zlepšení životní úrovně, zároveň ale neopomenul ani ekologii. Starosta Brýdl si úspěch u voleb vysvětluje jako shodu náhod. Odklon voličů od tradičních stran se dle něj projevil i v Litomyšli. Faktem také zůstává, že v Litomyšli v roce 2018 nekandidovalo ani hnutí ANO, ani SPD a ani Piráti.             

Jako politické uskupení úřadující v čele města si Generace 89 vede dobře. Zrušili farmářské trhy, ale instalováním stolů do podsíní obnovili tržnici, a tak obchodníci pravidelně nabízí své zboží v podsíni naproti sídla městské policie. Pořádají charitativní Bleší trhy, kde jednak praktikují myšlenky re-use, mimo to však darují 20 procent z tržeb na dobročinné a charitativní účely. Snaží se o otevřenost, radnici otevírají lidem, každý problém komunikují a pečlivě se snaží o to, aby občané přicházejícím změnám rozuměli. Součástí volebního programu byl i participativní rozpočet, tedy rozpočet otevřený novým projektům občanů města. Rada města vyčleňuje určitou částku na občanské projekty, které město prezentuje v měsíčníku Lilie. Následně dochází ke hlasování a projekt s největším počtem hlasů se postupně připravuje na realizaci. Generace 89 stojí mimo jiné také za zavedením školních parlamentů ve městě, v jejichž rámci se starosta města setkává jednou měsíčně se zástupci tříd všech škol v Litomyšli. Spolek se aktivně snaží pečovat a opravovat majetek města, například renovuje domy na Smetanově náměstí.             

Jedním z mnoha dalších projektů, za kterým stojí snaha Generace 89, je vznik nového azylového domu nedaleko Smetanova domu. Ale dosud snad nejvýznamnějším činem, pod který se hnutí podepsalo a se kterým je velmi často spojováno, je náměstí Václava Havla. To vzniklo v roce 2019 jako jeden z bodů v rámci oslav 30 let od sametové revoluci. Důvodem pro vznik náměstí bylo hned několik. Hlavním motivem je však skutečnost, že myšlenky a základní stanoviska Generace 89 se odvolávají, vycházejí a identifikují se s ideály prezidenta Václava Havla. I přesto, že byl vznik náměstí spojen s negativními reakcemi ze stran občanů Litomyšle, dnes je náměstí Václava Havla její součástí skoro stejně jako to Toulovcovo či Braunerovo.             

Generace 89 se pomalu připravuje na nadcházející komunální volby v roce 2022. Kandidátku čítající stejný počet mužů jako žen už mají skoro sestavenou. Do sdružení vstupují mladí Litomyšlané, program prošel kompletní revizí a co se oblíbenosti hnutí týká, neustále stoupá. Ať už bude výsledek voleb v roce 2022 jakýkoli, už teď je jasné, že Generace 89 má v Litomyšli silně vybudovanou pozici, které se jen tak nevzdá. 

Zobrazeno 365 krát
Naposledy upraveno: st., 8. prosinec 2021 21:55

Související články

Pro psaní komentářů se přihlaste