čt., 6. květen 2021 09:43

Kdo může za koronavirus? Američané, Číňané, EU, migranti…? Alkohol pomáhá a ibalgin nás zničí

V souvislosti s pandemií koronaviru jsme se mohli dočíst celou řadu nepravdivých nebo zavádějících informací. „V České republice, stejně jako jinde v Evropě a ve světě se objevila řada dezinformací, fabulací a manipulací ve snaze tuto situaci zneužít v souladu se zájmy nejrůznějších aktérů,“ uvedlo ve svém prohlášení Ministerstvo vnitra, které sleduje dezinformační weby v ČR. Jeho útvar Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám zveřejnil v polovině dubna deset nejčastějších dezinformací a manipulací objevujících se v souvislosti s nemocí COVID-19. Přinášíme jejich souhrn a bližší informace k jednotlivým případům.

Za koronavirus může 5G!

V minulosti se objevovaly zprávy, že mobilní síť 5G způsobuje rakovinu, nyní nádorové onemocnění vystřídal COVID-19. Mezi prvními informaci přinesl ezoterický a dezinformační web Tadesco, kde byl k vidění článek s titulkem: „Utajená operace. Možná až lidé pochopí, bude pozdě. 5G skryto za CORONAVIREM“. Stejná dezinformace ale kolovala po konspiračních webech po celém světě, a vyskytla se například i na Facebooku, kde byl masově sdílen článek s názvem: „Falešná virová pandemie vytvořená pro zakrytí globálního ohniska 5G syndromu“.

Dezinformaci na svých webových stránkách vyvrací Ministerstvo vnitra, podle jehož slov neexistuje pro spojitost mezi provozem sítí 5G a vznikem onemocnění COVID-19 žádný vědecký důkaz. Jedná se o dvě zcela nesouvisející oblasti. „Na základě současných vědeckých poznatků lze říci, že virus vznikl přirozenou mutací. Technologie 5G nemá a neměla na tuto mutaci žádný vliv a nemá s ní žádnou spojitost,“ uvedlo Ministerstvo vnitra. Totéž stojí ve společné tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví, průmyslu a Ministerstva pro místní rozvoj, podle nichž sítě 5G nijak nevybočují z limitů pro elektromagnetické záření.

Stejnou dezinformací se na svých stránkách zabývá také publicistický web Manipulátoři.cz, který se věnuje mimo jiné vyvracením dezinformací. Odkazuje na web Politifact, který upozorňuje na biologický původ viru a dodává, že 5G síť je jen technologií, která navazuje na starší technologie jako LTE, a která umožní rychlejší datové přenosy.

Manipulátoři.cz zmiňují i Web Fullfact, který připouští, že ve Wu-chanu jsou technologie 5G testovány od srpna 2019 (což považuje řada fake news za důkaz souvislosti mezi technologií a virem), současně ale dodává, že rádiové vlny 5G jsou neionizující, což znamená, že nepoškozují DNA uvnitř buněk.

Už před pandemií koronaviru úřady zaznamenaly v souvislosti s domnělými zdravotními riziky vandalské a žhářské útoky na vysílače 5G například v Británii, Nizozemsku nebo Irsku. Další útoky se objevily právě s příchodem nového typu koronaviru.

Američané obsazují Evropu!

Podle dalších dezinformací rozmísťovali Američané své vojenské jednotky po celé Evropě, přičemž se připravovali na zahájení vojenských operací, obsazení Evropy a další. „Ve stínu koronaviru: USA přesouvá do Evropy obrovské množství vojáků, letadel a tanků. Jsme na pokraji války, říká expert. USA dosud nikdy neobsadila Evropu tak silnou armádou jako teď,“ zněl titulek článku z dezinformačního webu Arfa.cz (stejný článek se ale objevil například i na webech pokec24 nebo České národní listy). Podobnou zprávu pak vydal Komunistický svaz mládeže: „Desetitisíce amerických vojáků se vyloďují v Evropě, včetně Itálie, Německa a chystají se projít Evropou – bez masek na obličejích, vlády nekřičí.“.

Dezinformace na svých stránkách dementovaly Ministerstvo vnitra i Manipulátoři.cz. Ve skutečnosti se nejednalo o invazi amerických vojsk, ale plánované (a ohlášené) vojenské cvičení NATO Defender-Europe 20, které mělo proběhnout v Evropě na jaře a kvůli kterému se skutečně měly do Evropy přesunout stovky vozidel a tisíce vojáků americké armády. Jejich přesun byl ale vzhledem k pandemii koronaviru ukončen a jednotky, které se už stihly přemístit, se vrátily do USA.

Zmíněné dezinformační weby dokládaly přítomnost amerických vojsk v Evropě fotografiemi zobrazujícími stovky kusů vojenské techniky. Ty byly ale pořízeny na vojenské základně v USA, a to o několik týdnů dříve, než dezinformační články vyšly.

Německo schválně zadržuje roušky!

Dalšími fake news, které se šířily českým mediálním prostorem, byly informace, že státy jako Německo nebo Maďarsko úmyslně zadržují ochranné pomůcky pro Českou republiku. Vláda a média přitom informaci úmyslně zamlčují. Takový článek se objevil například na webu zmíněném Arfa.cz: „Koronavirus: To snad ne! Německo zadržuje na svém území zásilky s rouškami do České republiky a dalších zemí? Miliony respirátorů v německých skladech, zatímco v Evropě umírají tisíce lidí!“.

V tomto případě je asi těžko prokazatelné, zda Německo vydalo roušky ihned, jakmile to bylo možné, nějakou faktickou informací. Nicméně Ministerstvo vnitra se vyjádřilo, že v případě žádného údajného zadržení ochranných pomůcek (ať už českých dodávek Německem nebo Maďarskem, tak čínských dodávek pro Itálii Českou republikou) se nejednalo o úmysl a že se všechny tyto případy dařilo konstruktivně řešit spoluprací oficiálních orgánů daných států.

Dezinformace ministerstvo vysvětlovalo nepřehledností situace, která byla způsobena zákazem vývozu zdravotnického materiálu z celé řady zemí nebo odlišnými kanály objednávek a distribuce. „Tento stav bývá často zneužíván k fabulaci či značné manipulaci s fakty ve snaze vyvolat paniku, šířit protievropské či například protiněmecké nálady,“ prohlásilo Ministerstvo vnitra.

Bill Gates vyvinul koronavirus, aby snížil populaci!

Další dezinformace mluví o viru jako biologické zbrani, která byla vytvořena za účelem zničení nebo zredukování populace, zisku z prodeje vakcíny, nastolení světové nadvlády nebo třeba řízeného kolapsu finančního systému.
V

irus má být pak nejčastěji zbraní Američanů, Britů, Číny nebo Ruska, kteří se pomocí něho snaží dosáhnout svých politických a geopolitických cílů, v případě Ruska například zničit EU či NATO. Dezinformační zprávy mluví také o různých globálních elitách, jako například Billu Gatesovi. Ostatně fake news o jeho údajných plánech na zredukování populace nebo její ovládnutí pomocí vpravených čipů se objevují již řadu let.

„Koronavirus: Je to biologická zbraň? Kdo ji vytvořil? Kdo ji vypustil? Pohled na fakta,“ zní například jeden z titulků na serveru Pravý prostor. Stejný článek se objevil také na webech AC24, Nová republika nebo České národní listy.

Jak uvedlo ve svém prohlášení Ministerstvo vnitra, několik předních výzkumných institucí a laboratoří se shoduje na tom, že koronavirus nebyl vytvořen laboratorně ani uměle, a že k přenosu viru na člověka došlo přirozenou mutací jeho genetické informace. Vzhledem k tomu, že vir nebyl vyvinut uměle, tedy člověkem, těžko se dá spekulovat o jeho cíleném vytvoření, ať už některou z globálních mocností, nebo konkrétní osobou.

Připravuje se povinné očkování, kterým nám vpraví do těla nanočipy!

Objevily se i dezinformace o tom, že stát plánuje hromadné povinné očkování, kterým budou do těla lidem vpraveny jedovaté látky nebo například nanočipy, které budou sloužit k elektronické identifikaci obyvatel, a tím ke kontrole společnosti.

Například článek „Pandemie Coronavirus COVID-19. Skutečným nebezpečím je „Agenda ID2020“, který se objevil na řadě dezinformačních webů, původně na webu Nová Republika. Jako „Agendu ID2020“ tento článek označuje „alianci partnerů veřejného a soukromého sektoru, včetně agentur OSN a občanské společnosti“.

V těchto konspiračních teoriích se často mluví o „utajených záměrech elit“ nebo „očkování jako prostředku k nastolení totalitní světovlády“. „Těží především z často iracionálního přesvědčení některých lidí, že je očkování nejen neúčinné, ale dokonce i nebezpečné. Takovéto dezinformace jsou v současnosti bezpředmětné a slouží především k vyvolávání strachu, nedůvěry a paniky,“ vyjádřilo se Ministerstvo vnitra.

Koronavirem jen odvádějí pozornost od migrantů!

Dalším typem dezinformací, které se během pandemie objevily, byly fake news související s migrací a uprchlíky, což jsou obecně velmi častá témata falešných zpráv. Například informace, že média schválně zahlcují veřejnost zprávami o krizi, což má spolu se zavedenými opatřeními odvést její pozornost od skutečného nebezpečí, kterým je právě migrace. Tu dezinformátoři popisují jako cílenou snahu o islamizaci Evropy nebo jako organizovanou „invazi“, kterou podporují neziskové organizace, Evropská unie, OSN nebo třeba různí političtí představitelé (potažmo strany).

Vyskytly se také informace, že důsledky pandemie mají pomoci vytvořit kapacity pro plánovaný přísun migrantů. To je i případ článku z blogu Vox Populi: „V Německu vyháněli seniory z domovů kvůli migrantům, nyní se jim koronavirus hodí“, který poté přejal například dezinformační sever Pravý prostor. Podle některých falešných zpráv je celá pandemie vysloveně způsobená migranty, kteří ji teď (vědomě) šíří v Evropské unii.

„Česká republika má dlouhodobě definovanou a aplikovanou strategii migrační politiky včetně boje proti nelegální migraci. Aktuální migrační situaci na řecko-tureckých hranicích ČR řeší kromě připojením se k podpoře Řecka ze strany EU rovněž vysláním policistů k ostraze této hranice. ČR také konzistentně obhajuje odmítavý postoj ke „kvótám“,“ vyjádřilo se Ministerstvo vnitra ve své zprávě. Dále uvedlo, že dezinformační weby nepředložily žádné důkazy o svém tvrzení o „odvádění pozornosti koronavirem“.

Praha bude v karanténě!

Fake news o domnělém uzavírání některých měst a oblastí se vyskytovaly především na sociálních sítích. Zaznamenané případy týkající se Prahy vyvraceli ministr vnitra, premiér i primátor Prahy. Další zkreslené informace se týkaly podmínek, které v uzavřených oblastech panovaly.

Objevovala se i kritika ochranných opatření (například v rámci „chytré karantény“), která opatření popisovala jako totalitární a samoúčelná. V článcích se vyskytovala slova jako „koncentrák“ nebo „stanné právo“, případně se v nich psalo o údajných výzvách k lynčování osob nedodržujících karanténu.

Například na serveru Vlastenecké noviny jste si mohli přečíst článek „Seznam koncentračních táborů – Panika nekončí, ale roste: Olomoucko uzavřeno! Lidé nesmějí odjet ani vstoupit do 21 obcí“, který dezinformoval o uzavření dalších obcí na Olomoucku (mimo Uničova a Litovele) a přirovnával je ke koncentračním táborům.

I tyto dezinformace státní resorty vyvracejí. Označováním ochranných opatření výrazy jako „totalitární“ jsou navíc podle Ministerstva vnitra zpochybňovány ústavní principy ČR jako demokratického právního státu.

Alkohol a cigarety pomáhají!

Dezinformační zprávy také dávaly všemožné návody ohledně alternativní léčby nebo prevence. Na COVID-19 tak údajně pomáhá například česnek, alkohol, kouření, pití horké vody, nosní kapky, antibiotika, užívání koloidního zlata nebo omývání se chlórem. Naopak užívání ibuprofenu nebo léků, které ho obsahují, je podle dezinformačních zpráv škodlivé.

Například článek, který se mimo jiné objevil na dezinformačním webu První zprávy, doporučuje jako lék na COVID-19 whisky a med. „Lék na koronavirus: Je to tak jednoduché: Whisky a med!“.

Ministerstvo zdravotnictví tyto i další dezinformace související s léčbou vyvrací na svých internetových stránkách. Co se týče užívání ibuprofenu, podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv nepředstavuje jeho užívání při onemocnění koronavirem žádné riziko. „V současné době neexistují žádné vědecky doložené důkazy, že by ibuprofen průběh infekce COVID-19 zhoršoval,“ říká Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Žádná pandemie není!

Spousta lidí také zpochybňuje samotnou existenci pandemie koronaviru. Epidemie je podle nich vymyšlená, slouží k vyvolání paniky, ovládání obyvatelstva, zakrytí jiných problémů, vytvoření totalitní společnosti (k čemuž poslouží právě nanočipy) a tak dále.

„Jak se dělá pandemie, když zemřelo méně lidí než loni. Svět Dr. Wodarga. Koronavirus je prý fikce. Mnozí se mu vysmívají, ale data proti němu chybí. VIDEO a šokující statistika,“ píše například web Arfa.cz.

Objevují se i zprávy, že pandemie koronaviru sice reálně existuje, ale nejedná se o žádnou závažnou věc, tudíž není nutné přijímat žádná ochranná opatření. Často také dochází ke srovnávání viru s jinými nemocemi, například chřipkou, které ale podle vyjádření Ministerstva vnitra neobstojí.

„Koronavirus má delší inkubační dobu než například chřipka, čímž se zvyšuje pravděpodobnost přenosu z člověka na člověka ještě ve fázi, kdy první nakažený neví, že v sobě virus má, což umožňuje jeho šíření. Včasné zavedení klíčových opatření je tedy zásadní,“ uvedlo Ministerstvo vnitra ke srovnávání nemocí.

Co se týče existence pandemie jako takové, Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila epidemii koronaviru SARS-CoV-2 za pandemii kvůli celosvětovému rozšíření. Jak uvedl web Manipulátoři.cz, koronavirem SARS-CoV-2 se nakazilo k 9. září 2020 přes 27 milionů lidí a je hlášeno přes 900 tisíc úmrtí lidí s koronavirem v těle.

EU nám v krizi pouze škodí!

Fake news ohledně zbytečnosti a neschopnosti Evropské unie nejsou žádnou novinkou. I během pandemie koronaviru se objevovaly články, že EU v krizi pouze škodí, často spojené s tím, že podporuje migraci či se snaží zabránit přijetí pomoci nabízené ze strany Ruska. Případně informace, že EU krizi nezvládá, zatímco jiné státy, jako například právě Rusko, ano.

To je obsahem například článku s titulkem: „Silvia Kucherenko o pomoci Ruska Itálii: Putin je mužem činu, tým odborníků EU ale nedokázal udělat vůbec nic“ z proruského dezinformačního webu Sputnik.

EU v době krize vytvořila záchranný fond, ze kterého může Česká republika využít přibližně 30 miliard korun, další finanční prostředky vynakládá na výrobu léku proti koronaviru, vyhlásila také společný nákup ochranných pomůcek nebo například spolufinancovala návraty českých a dalších evropských občanů z ciziny. Podle slov Ministerstva vnitra je naopak Evropská unie v rámci svých kompetencí aktivní.

Zobrazeno 94 krát
Naposledy upraveno: čt., 6. květen 2021 09:43
Pro psaní komentářů se přihlaste