čt., 26. duben 2018 11:06

Stolní fotbálek na Olomoucku

Samostatný projekt - záměr 1. Cíl práce Samostatný projekt je výsledkem kombinace mé praktické a tematické specializace, kterou jsme si v rámci studia volili. Já jsem absolvoval televizní a sportovní žurnalistiku. Cílem této práce je natočit reportáže, které se budou týkat sportovního tématu. Obě reportáže jsem natáčel o stejném tématu, a to stolním fotbálku. Cílem delší reportáže, je všeobecná osvěta a poukázání stolního fotbálku jako sportu a ne jen hospodské zábavy. Kratší reportáž monitoruje přímo jeden z turnajů Studentského fotbálkového poháru v Olomouci. 2. Výběr tématu Téma obou reportáží reflektuje mé specializace, které si v průběhu studia zvolil. Z toho důvodu je projekt z praktického hlediska televizní a z tematické specializace sportovní. Téma je mi velmi blízké, jelikož se sám už třetím rokem účastním pravidelných turnajů v tomto sportu. Dalším faktorem, který mě ovlivnil při volbě tématu je neprozkoumanost a veřejná neznalost tohoto tématu. Stolní fotbálek shledávám jako populární, nejen mezi studenty, ale pouze v případě zábavy při návštěvách hospod. Veřejnost málo ví, že je to plnohodnotný sport s pravidly, ligami a různými typy a metodami hraní. 3. Zdroje a stav problematiky O stolním fotbálku je na YouTube hodně videí, ale žádné z nich nezachycuje téma ve stejném podání jako já. Všichni pouze ukazují triky nebo se snaží diváky naučit techniky, ale žádné z videí se nezabývá pravidly, ani regionálním pojetím tohoto tématu. Většina těchto videí, je tvořena profesionálními hráči, kteří však často zdaleka neumí to, co amatérští nadšenci. Jedná se takzvaný ligový přístup, kdy se hráči profesionálních soutěží naučí jednu střelu, která funguje, a opakují ji stále dokola, jako stroje. Jsou cvičeni vyhrávat, kdežto amatéři se snaží naučit co nejvíce možných výstřelů, přechodů a technik, které je budou bavit. Ani jedno z těchto videí se nezabývá obecným představením fotbálku, jakožto sportu. Jako sport to někteří lidí vnímají až od profesionální úrovně, ale faktory sportu můžeme vidět i na nejnižších amatérských úrovních. Co se týče zdrojů, informace o pravidlech jsem čerpal z oficiálních pravidel vydaných Mezinárodní federací stolního fotbálku dostupných z https://www.tablesoccer.org/rules/documents/2016_Rulebook.pdf. Použil jsem anglickou verzi, jelikož v češtině jsou poslední dostupná pravidla z roku 2007, a od té doby proběhlo několik změn. Bližší informace o turnajích jsem zjišťoval z jejich oficiálních stránek www.sfp.g-a-f-a.com. Informace ke zpracování a editaci videí a zvuku jsem čerpal ze svých zkušeností, které jsem získal díky absolvování předmětu Audiovizuální technika, Praktikum televizní žurnalistiky, Workshop televizní žurnalistiky a Moderování. Problematiku jsem vyhledával na YouTube pod hesly stolní fotbálek, foosball nebo turnaj ve stolním fotbálku. Při průzkumu jsem narazil na různá videa s návody, ale i záznamy turnajů. Při této rešerši jsem narazil na problematiku ligových hráčů proti amatérským. Bylo by zajímavé rozpracovat tuto problematiku do hloubky, já však neznám nikoho z ligových hráčů osobně a nekorespondovalo by to s mým prvotním plánem. 4. Ideový plán a) Studentský fotbálkový pohár Hlavním cílem této reportáže je přiblížit atmosféru turnaje ve stolním fotbálku. Tyto turnaje se v Olomouci konají pravidelně, zahrnují jak studenty, tak i pracující. Jedná se o popsání konkrétního cyklu turnajů, které organizuje respondent z druhé reportáže. V reportáži šlo o zachycení prostředí, ve kterém se turnaj odehrává, o poukázání atmosféry a přiblížení samotné hry. Půjde o zachycení atmosféry přímo v dané hospodě, kde se turnaj bude odehrávat. Mimo záběrů z nich chceme znát pohled na turnaje několika z účastníků, zachytit jejich emoce a jejich nasazení v jednotlivých zápasech. Dalším respondentem bude organizátor turnajů, který podá informace o turnaji a zhodnotí letošní ročník. Výstupem bude klasická televizní reportáž, kde reportér na místě zpovídá účastníky a přináší divákům pouze základní informace a pohled na jiný druh sportu, než bývají diváci zvyklí. Ve sportu často dostávají nejvíce prostoru majoritní sporty, jako je fotbal nebo hokej a sporty, stolní fotbálek bývají úplně opomíjeny. b) Stolní fotbálek na Olomoucku Hlavním cílem mé práce je předložení pohledu na stolní fotbálek jako na sport, ne pouze vybavení hospody. Toho docílím popisem základních typů stolů, míčků, střel a obecně představením stolního fotbálku. Dalším faktorem, který mi v tomto představení pomůže, je vypíchnutí nejdůležitějších pravidel, které pokud kdokoli bude dodržovat, uvidí sportovní stránku této hry a dojde ke zkvalitnění jeh zápasů. Bez dodržení základních pravidel není možné si kvalitně zahrát, dodržet fair play a využít tento sport v celé jeho kráse. Proto je dílčím cílem ukázání základních pravidel. Dalším dílčím cílem je reflektovat situaci okolo tohoto sportu na Olomoucku. Zjistit, jaká je tu komunita a jaké jsou zde možnosti se ve stolním fotbálku rozvíjet. Celé téma jsem zpracovával do reportáže, kterou jsem natáčel při metodě zúčastněného pozorování a aktivního zapojování. Snažil jsem se zachytit co nejvíce detailů a praktických informací, které nejsou nikde vysvětlené. Zaměřil jsem se především rozhovor s respondentem, který se ve fotbálkovém prostředí pohybuje téměř dvacet let a je nejlepším amatérským hráčem na celém Olomoucku. Jeho teorii jsem se rozhodl doplnit o praxi v podobě instruktážní části reportáže, kde on sám vysvětluje pravidla za podpory obrazového materiálu. Zároveň respondent předvedl střely a triky, na které je třeba řádná dávka tréninku a neumí je každý. Výstupem reportáží bude popis základních informací, základních pravidel a shrnutí situace o stolním fotbálku v oblasti Olomoucka. Divák by měl proniknout do hloubky typů stolů, míčků, ponaučit se o pravidlech, bez kterých tento sport není sportem, zjistit, co vše je možné dokázat s míčkem a hráčem, a zjistit, jak si stojí Olomoucko, co se týče tohoto typu hry. 5. Postup práce V této kapitole bude chronologicky popsán můj postup práce, budou zde zachyceny nejdůležitější momenty, ať již pozitivní, či ty, co natáčení ovlivňovaly negativně. a) Studentský fotbálkový pohár v Olomouci První reportáží je Studentský fotbálkový pohár v Olomouci. Reportáž měla za cíl přiblížit samotný cyklus turnajů a jejich atmosféry, rozhovory s účastníky a ukázka jejich hry. Reportáž byla určena pro studentskou televizi UPTV. Před samotnou reportáží jsem si potřeboval zařídit redaktora, který se ke mně přidal v rámci předmětu Workshop televizní žurnalistiky. Jelikož jsem základní informace o turnajích znal, sjednali jsme si schůzku, předal jsem mu základní informace a domluvili jsme se na cíli reportáže. Následovala schůzka s organizátorem turnaje, který chce zůstat v anonymitě. Na schůzce nám sdělil základní informace o turnaji, datum, lokalitu, časový harmonogram turnaje, počet týmů a systém, kterým se turnaj hraje. Redaktor mu nastínil otázky, na které se ho budeme ptát, protože tím, že nechce vystupovat před kamerou, si je potřeboval připravit. Samotný turnaj se konal 20. dubna 2017. Na místo konání jsme spolu s redaktorem došli s časovým předstihem, abychom se stihli připravit a abychom si zmonitorovali terén a podmínky pro natáčení. Hlavně ty světelné. Jelikož jsem se na tomto turnaji staral pouze o kameru, většinu času jsem stál přímo u fotbálkového stolu a s obezřetností sledoval hru, emoce a jednotlivé detaily. Při tom jsem pomáhal redaktorovi s formulováním otázek pro účastníky, jelikož jsem turnaj již druhým rokem hrál, nebylo tak těžké vymyslet správné otázky a domluvit respondenty. Mezi natáčením samotných zápasů jsme spolu s redaktorem natočili i rozhovory s dvěma účastníky a s organizátorem. Po skončení turnaje bylo nutné natočit předávání cen vítězným týmům, bohužel nám nikdo z vítězů neposkytl rozhovor. Po turnaji následoval střih videa, který jsme spolu s redaktorem dělali dohromady. Nejprve jsme vymysleli, jaké dodatečné komentáře budeme do videa chtít namluvit, následovalo jejich natočení, rozstříhání do úseků a poskládání za sebe. Spolu s redaktorem jsme následně vytřídili záběry a vybírali jsme vhodné do naší reportáže. Po poskládání záběrů a komentářů dohromady jsme video zveřejnili pod hlavičkou Studentské televize UPTV. Největším problémem při natáčení byla velmi rozdílná světelnost v jednotlivých částech hospody, kde se turnaj konal. V podniku se střídaly světla s různým tónem a stolní fotbálek má sám o sobě osvětlení, takže se většina záběrů točila v protisvětle. Dalším výrazným ztížením bylo, že organizátor turnajů nejprve vůbec nechtěl vystupovat před kamerou, to se nám povedlo překonat díky předem poskytnutým otázkám. Zanedbatelnou komplikací byla také menší účast na turnaji, kterou však napravila participace jednoho ryze ženského týmu a jednoho týmu zahraničních studentů.   Odkaz na realizaci: https://www.youtube.com/watch?v=sTsO6LxIL2c b) Stolní fotbálek na Olomoucku Druhá reportáž vznikla nezávisle na první s jiným cílem. Tato reportáž má ukázat studentům, že fotbálek není jen druh hospodské zábavy, ale jedná se o sport, který má mnoho obdob a možností. Reportáž vznikla za účelem samostatného projektu a použít dá se použít jako propagační video pro samotný Studentský fotbálkový pohár. Tato reportáž si žádala větší a odbornější přípravu. Vše jsem řešil s člověkem, který zde organizuje turnaje, rozumí stolnímu fotbálku velmi dobře a brilantně ho hraje. Na začátku jsem si důkladně promyslel, co vše budu chtít v reportáži zahrnout. Jsou to základní informace, výběr ze základních pravidel, ukázka triků a různých střel a v neposlední řadě zhodnocení fotbálkové situace na Olomoucku. Na jednom z turnajů, které jsem hrál, jsem se o tomto záměru bavil s organizátorem, se kterým jsem si domluvil jeho participaci na tomto projektu. Poté jsem udělal rešerši informací o základních typech stolních fotbálků, typech míčků, různých střelách a organizovaných turnajích po okolí. Následovalo nastudování oficiálních pravidel stolního fotbálku, které vydala Mezinárodní federace stolního fotbálku. Pravidla obsahují od etického kodexu, přes definice míčků a tolů, nedovoleného hraní až po oblékání na jejich oficiálních turnajích. Sami o sobě mají dvacet stran. Poté jsem si vyjednal schůzku s organizátorem, který mě pozval k sobě domů a domluvil jsem si natáčení u něho. Má doma americký stůl Tornado, který patří k jednomu z nejkvalitnějších a nejrychlejších stolů. Na Olomoucku je jediný kus svého druhu. Jelikož jsem byl při natáčení této reportáže sám kameramanem, reportérem i střihačem nemusel jsem absolvovat žádné porady. Následovalo samotné natáčení u organizátora doma. Pro toto natáčení jsem volil jak statické záběry z různých úhlů, tak i pohyblivé záběry. Začal jsem natáčením hry ze stativu a postupně jsem přecházel na jednotlivé detaily. První den natáčení jsem udělal záběry na stolní fotbálek, detaily, a ukázku triků. Další natáčecí den pak byl o vysvětlení pravidel a jejich praktické aplikaci a rozhovoru s organizátorem, který prokázal hluboké znalosti a zájem o stolní fotbálek. Nakonec zhodnotil situaci týkající se tohoto sportu v oblasti Olomoucka. Tyto informace jsem nabíral pomocí nestrukturovaného rozhovoru, jelikož v případě strukturace by mohly uniknout zajímavé a podstatné informace, ke kterým bychom se v rozhovoru nemuseli dostat. Po natočení všech záběrů následovala práce ve střižně. Tam jsem nejprve vybral vhodné záběry, jelikož jsem měl velké množství materiálu, ale ne všechny záběry byly zajímavé a použitelné. Následně jsem si sepsal text, který reportáž doprovází a namluvil jsem si svůj komentář. Poté jsem vybral použitelný hlas organizátora, který jsem upravil a vytvořil tak koncept reportáže, od základních informací až po místní hodnocení. Následovalo skládání záběrů za sebe a synchronizace zvuku. Největším problémem natáčení této reportáže byl omezený prostor u organizátora doma, který má stolní fotbálek v obýváku a tudíž nebylo možné mít záběry čistě jen na celý stůl, bez jakéhokoli pozadí. Oproti tomu divák může vidět typ stolu, který je na Olomoucku jediný a nesetká se s ním obyčejně v hospodě. Problémem bylo stejně jako v minulé reportáži, že organizátor turnajů nechce vystupovat před kamerou, což omezilo možnost záběrů postoje, pohybů celého těla a vzdálenějších záběrů, které nemíří jen na fotbálkový stůl. Také proto jsem musel do reportáže tuto informaci přidat. I přesto se ale sám nabídl, že pravidla vysvětlí prakticky a bude je ukazovat přímo na stole, což lidé potřebují kvůli vizuálnímu vnímání a jednoduššímu pochopení celého výkladu. Odkaz na realizaci: https://www.youtube.com/watch?v=Ibhvk2Izd5k&feature=youtu.be 6. Sebehodnocení Úkolem samostatného projektu bylo vytvořit sportovní reportáž, což jsem podle mě splnil. Myslím však, že v reportáži z turnaje je určitě prostor pro zlepšení. Šlo by zapojit více hráčů do rozhovorů a položit i jiné otázky než jen zjisti, za jaký tým hraje a jak často se účastní. Myslím, že atmosféru turnaje se nám však zachytit podařilo a svůj účel tak tato reportáž splnila. Co se týká reportáže Stolní fotbálek na Olomoucku, nejsem spokojený na sto procent. Záběry jsou pouze z jednoho typu stolu a celou reportáž se opakují jen prostřihy mezi detaily a záběry na plochu fotbálku, což může diváka, který nemá o stolní fotbálek moc zájem rychle odradit. Další mou chybou při natáčení této reportáže bylo natáčení příliš dlouhých statických záběrů, což znamenalo velké množství materiálu, ale daný materiál byl neustále stejný. Myslím, že mi práce na projektu přinesla značný posun v mých dovednostech, co se týká střihu, ale i točení. Do budoucna mám možnost poučení se ze svých chyb. Téma by se určitě dalo rozpracovat víc do hloubky, zaměřit se na jednotlivé rozdíly mezi jednotlivými druhy stolů a míčků. Zároveň by se dala vypracovat specifika každého stolu. Například mezi stoly je někdy rozdíl i 120 kilogramů a mezi míčky 10 gramů. Zajímavé by mohlo být sledovat dlouhodoběji turnaje v přímo v Olomouci a porovnat je s vesnickými, jelikož dle slov organizátora olomouckých je o fotbálek na vesnicích větší zájem. Dalším možným zpracováním by mohlo být přinesení náhledu do profesionálních soutěží a lig. Tam by se mohlo pracovat i s nejlepšími českými hráči, reprezentanty a porovnat jejich smýšlení s amatéry. 7. Zdroje a literatura Ke své práci jsem žádnou literaturu nevyužíval, jelikož jsem spoléhal na znalosti z absolvovaných kurzů. Pouze při rešerši jsem otevřel pravidla stolního fotbálku. Veškeré informace jsem získával od organizátora, který si říká Shadow a je na něm vidět, že fotbálkem žije. Díky němu jsem se i já sám zlepšil ve hraní, rozšířil si obzory a zjistil veškeré podstatné informace, které umožnily natočení reportáže. Velmi mi pomohl i jeho web, kde jsem si mohl vyhledat podrobné informace o turnajích a výsledcích. Přínosem mi byla i jeho přednáška s názvem Fotbálkové doučování, kterou jsem absolvoval a kterou dále rozšiřuje skrz Facebook Doučování Stolní fotbálek Olomoucko. Velké plus je i to, že se Studentského fotbálkového poháru už tři roky účastním a o stolní fotbálek se sám aktivně zajímám.
Zobrazeno 2055 krát
Naposledy upraveno: čt., 26. duben 2018 13:37
Pro psaní komentářů se přihlaste