st., 3. červen 2020 23:38

Protesty v Hongkongu

Realizace projektu: Protesty v Hongkongu

Cíl práce

Cílem práce je podat komplexní přehled o událostech v Hongkongu, které v posledním roce hýbou světovými médii, a hlavně životem tamních obyvatel. K tomu bylo zapotřebí podívat se na problematiku z různých úhlů pohledu. K realizaci bylo využito rozhovoru se sinologem Martinem Blahotou z projektu SINOPSIS zabývajícím se Čínou. Dalším krokem bylo přiblížit situaci z pohledu občana, který v Hongkongu žil. Proto vznikl článek v podobě story s doktorkou Joannou Ut-seong Sio, která momentálně žije v Olomouci a učí na univerzitě. Třetím nezbytným článkem pro pochopení kontextu protestů v Hongkongu je nahlédnutí do minulosti na demonstrace kvůli čínskému vzrůstajícímu tlaku a nadvládě nad Hongkongem. Poslední článek byl vybrán zpravodajský, cílem bylo přiblížit nejnovější vývoj událostí v Hongkongu. Kromě cílů ve zvoleném tématu jsem kladla důraz hlavně na prokázání osvojených zkušeností ze všech let mého studia žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Považovala jsem za vhodné prokázat na nejrůznějších žánrech dovednost napsat kvalitní komplex článků pojednávajících o politické problematice vzhledem k tomu, že jsem absolvovala politickou specializaci a psanou žurnalistiku.

 

Volba tématu

V době, kdy jsem si téma k projektu vybírala eskalovaly protesty v Hongkongu a já jsem se o problematiku vztahů mezi Čínou a Hongkongem zajímala hlouběji. I když v průběhu tvorby projektu protesty ustaly především kvůli koronavirové pandemii a média o tamní situaci již tolik neinformovala, i přesto je téma nadčasové. Nejen proto, že protesty po rozvolňování opatření opět pokračují, ale hlavně proto, že se situace mezi Čínou a Hongkongem neustále vyvíjí a Čína přitvrzuje ve svém nátlaku na lidská práva a svobody občanů Hongkongu.

Svědčí o tom i události z posledních dnů, kdy čínská vláda bez přítomnosti hongkongské schválila návrh zákona o národní bezpečnosti, který omezuje autonomii Hongkongu.

Mimo jiné mě k volbě tématu vedla touha zjistit víc prostřednictvím rozhovorů jak s odborníkem, tak s někým, kdo zažil atmosféru Hongkongu na vlastní kůži. Pro rozhovor jsem si tedy vybrala sinologa s organizace Sinopsis Martina Blahotu, který se již dříve vyjadřoval k protestům v DVTV a byl tedy schopný danou situaci okomentovat z profesionálního hlediska. Druhý rozhovor jsem vedla s doktorkou Joannou Ut-seong Sio, která momentálně vyučuje na Katedře asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Sio žila v Hongkongu přes deset let, když dospívala a dodnes se tam vrací. Zkušenosti s tamní situací tedy má a informace čerpá i od přátel, kteří tam žijí. Pomocí tohoto rozhovoru jsem byla schopná vytvořit článek v žánru story.

Citace od obou respondentů jsem využila i ve zpravodajském článku o nejnovějším schváleném zákonu o národní bezpečnosti. Poslední čtvrtý publicistický článek byl vytvořen pro dokreslení situace a doplnění tématu o historický kontext.

 

Zdroje/stav problematiky

Jako zdroje k problematice mi sloužily především zahraniční zpravodajské weby, které o událostech v Hongkongu pravidelně informují. Mimo to jsem využívala publikace odborníků, a to především z projektu Sinposis (https://sinopsis.cz/) a Sinofon (https://sinofon.cz/).

Stav problematiky jsem protestů jsem kontinuálně sledovala, abych byla schopna splnit záměr projektu popsat komplexně situaci. I přesto, že o tématu koluje v mediálním prostředí nespočet článků a informací, chtěla jsem vytvořit soubor článků vysvětlující danou problematiku do hloubky a pomocí různých publicistických i zpravodajských žánrů.

 

Ideový plán

Projekt „Protesty v Hongkongu“ má prostřednictvím různých publicistických a zpravodajských žánrů za úkol poukázat na problematiku vztahů mezi Čínou a Hongkongem. Projekt udává jak dlouhodobý kontext, tak se zaměřuje i na nejnovější události spojené s tamními protesty a na vývoj jako takový.

Proto jsem se zaměřila na různá zpracování – od human interest story, která zaujme čtenáře a vtáhne je do děje pomocí osobního příběhu, až po historický kontext, který pomůže čtenáři pochopit, proč se vlastně konají protesty a jak Čína postupně přebírá nadvládu nad Hongkongem.

Pro dokreslení byl veden rozhovor s odborníkem, aby byla sérii článků přidána hodnota pohledu experta. Zpráva o nejnovější události už jen nastiňuje možný vývoj do budoucna. Různé žánry pomáhají vyvážit způsob podaných informací tak, aby dohromady tvořily kvalitní celek.

 

Postup práce + Zdůvodnění způsobu zpracování, volby jednotlivých řešení

Postup práce jsem rozdělila do několika bodů podle jednotlivých článku, jelikož jsem u každého z nich postupovala jinak.

 

Článek Občané Hong Kongu ztrácejí naději na svobodný život, říká sinolog Blahota

Prvním krokem k úspěšnému realizování tohoto článku bylo zapotřebí kontaktovat sinologa Martina Blahotu. Napsala jsem mu proto email, který jsem našla na webu jedné organizace, ve které působí. Následující den mi odpověděl, že souhlasí s rozhovorem, ale momentálně pobývá na Taiwanu. Proto rozhovor proběhl pomocí videohovoru na Skypu. Ještě předtím jsem si ale připravila řádnou rešerši nejen ohledně tématu a nejnovějších událostí, ale zároveň i o něm. Nechtěla jsem klást otázky neadekvátní jeho profesního zaměření. Pustila jsem si rozhovor na DVTV, kde byl Blahota v říjnu minulého roku komentovat rovněž situaci v Hongkongu a našla jsem si jeho publikace. Z následné rešerše jsem pak vytvořila pevně dané otázky, na které jsem se následně i zeptala, ovšem v libovolném pořadí a mezi nimi jsem užívala i otázky doplňovací, jelikož se stalo, že jsme v průběhu rozhovoru odbočili k vedlejším věcem, na které mě při přípravě nenapadlo se zeptat. Rozhovor jsem nahrávala a následně převedla do psané podoby. Jedná se o publicistický rozhovor.

 

Článek Demokracie v Hongkongu slábne, lidé ale nepřestanou protestovat, říká Joanna Sio

Při přípravě na rozhovor s paní doktorkou Sio jsem postupovala podobně jako při přípravě na rozhovor s Martinem Blahotou. Rozdíl byl ale v tom, že od paní Sio jsem potřebovala zjistit spíše osobní, než odborné informace. Podle toho jsem tedy volila i otázky. Potřebovala jsem vědět víc o jejím životě v Hongkongu a o jejich osobních zkušenostech. Nepřipravovala jsem proto odborné analytické otázky. Jelikož se tento rozhovor odehrával v době pandemie koronaviru, navrhla jsem paní Sio rozhovor přes telefon. Poté, co mi odpověděla souhlasným emailem na žádost o rozhovor, zaslala mi telefonní číslo a čas, kdy mám zavolat. Rozhovor byl taktéž nahráván a později přepsán do psané podoby. Stejně jako u rozhovoru s Blahotou jsem měla připravenou strukturu otázek, i v tomto případě padly ale doplňující otázky. Na základě tohoto rozhovoru jsem připravila článek v žánru story, nebo human interest story, který pojednává jak o životě Sio, tak o jejím názoru na tamní dění.

 

Článek Situace v Hongkongu se vyostřuje kvůli nově přijatému čínskému zákonu

Na sepsání zpravodajského článku o nově přijatém zákonu o národní bezpečnosti bylo zapotřebí udělat si nejprve rešerši k danému tématu. Tu jsem dělala především ze zahraničních zpravodajských serverů. Jako hlavní zdroje mi sloužil web CNN, The Times a BBC. Poté, co jsem si vypracovala rešerši, a především načetla dost o dané problematice, zaměřila jsem se na samotné psaní článku. Ten jsem obohatila o citace ze dvou mých rozhovorů, abych zprávě dodala na hodnotě a odbornosti. Snažila jsem se článek obohatit o možné důsledky, které nový zákon přinese. Nechtěla jsem ho pouze stroze popsat, ale dodat článku na jedinečnosti pomocí různých okolních zajímavostí.

 

Článek Hongkong, věčné území protestů

Tento publicistický článek byl sepsán na základě velké rešerše, která mu předcházela. Jelikož jsem ho psala bez pomocí citací historika, musela jsem si dohledat veškeré potřebné informace z minulosti, které jsem shrnula do článku. Jelikož by neměl být moc odborný, snažila jsem se podat informace ve stravitelné formě, nevědecky.

 

Sebehodnocení

Dle mého názoru došlo k naplnění podstaty práce i cíle práce. Vznikl soubor ucelených článků pojednávajících komplexně o vymezené problematice. Ke způsobu vypracování jsem zvolila různé žánry a podařilo se mi oslovit na rozhovor jak odborníka, tak i někoho, kdo z Hongkongu přímo pochází. V tom vidím největší přidanou hodnotu mého projektu, jelikož není v českých médiích spoustu hlasů přímo od někoho, kdo strávil v Hongkongu kus svého života a považoval ho po dlouhá léta za domov.

V čem vidím nevýhodu je vedení rozhovorů přes telefon či videohovor. V případě pana Blahoty nepřipadala v úvahu možnost osobního setkání vzhledem k tomu, že pobývá na Taiwanu. V případě paní Sio bylo setkání reálnější, zvolily jsme nicméně bezpečnou formu rozhovoru na dálku pomocí telefonu, abychom se nevystavily nebezpečí nakažení koronavirem. Nicméně i přesto věřím, že by osobní setkání mohlo být přínosnější.

Myslím si, že oba rozhovory se mi podařily udělat celkem obstojně. Byly mi zodpovězeny všechny otázky, které jsem položila a nebála jsem se případně doptat na podrobnosti. Jsem rovněž spokojená s výsledkem zpravodajského článku o nově přijatém bezpečnostním zákonu, jelikož se mi podařilo ho obohatit o zajímavé informace a neklouzat jen po povrchu. U posledního článku o historii protestů v Hongkongu si myslím, že mohlo být podáno více historických událostí, které mohly být popsány více do hloubky. Jeví se mi jako nedostatečný vzhledem k tomu, kolik jsem kvůli němu nastudovala materiálů. Nicméně uvědomuji si, že se jedná o publicistický článek a je určen neodborné veřejnosti. Proto naopak cítím, že byl podán celkem stravitelnou formou, což je naopak jeho pozitivum.

Celkově jsem s výsledkem projektu spokojená a myslím si, že přinesl spoustu nových informací a pohledů.

 

Literatura, zdroje + „Konkurenční“ projekty

Zdroje:

- SINOFON [online]. Sinofon: ©2020. [cit. 1.6.2020]. Dostupné z: https://sinofon.cz/homepage-cz/

- SINOPSIS [online]. Sinopsis.cz: ©2020. [cit. 1.6.2020]. Dostupné z: https://sinopsis.cz/

- SINGH, Karishma a spol. Timeline: Key dates in Hong Kong’s anti-government protests. In: Reuters.com [online]. 30.3.2020 [cit. 1.6.2020]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-timeline/timeline-key-dates-in-hong-kongs-anti-government-protests-idUSKBN23608O?fbclid=IwAR1cQLzqf9yWhbSQJ_Jn-KlUR9V6wG0sLEzR8L2s2HQ8XlVjRX8kqg7BxxY%C2%A8

- TSOI, Grace. Hong Kong security law: What is it and is it worrying? In: bbc.com [online]. 29.3.2020 [cit. 1.6.2020]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48607723

Konkurenční projekty jsem nezaznamenala, buď se jedná o daleko rozsáhlejší práce (bakalářské, diplomové) nebo naopak o zpravodajské a publicistické články, které nejsou součástí série

Stáhnout přílohy:
Zobrazeno 438 krát
Naposledy upraveno: čt., 4. červen 2020 14:36
Pro psaní komentářů se přihlaste