so., 30. květen 2020 10:52

Vyvážená strava a méně stresu. I tak se dá bojovat proti příchodu rakoviny

Rakovina prsu je v České republice jedním z nejčastějších nádorových onemocnění ženské populace a podle slov Petry Steyerové, lékařky a taneční terapeutky, jím ročně trpí zhruba 7000 žen s tím, že tento počet každým rokem o něco málo stoupá. U tohoto typu onemocnění dochází k nadměrnému, a hlavně nekontrolovatelnému množení buněk, a právě díky ztrátě kontroly, kterou tělo běžně nad buňkami má, pak dochází ke vzniku nádoru.

Podle statistik z portálu SVOD z roku 2017, byla u nás v republice nejvyšší incidence tohoto onemocnění u žen ve věku 85+. Poměrně vysoká incidence je ale už od 65. roku věku, kde bývá zaznamenaných od 200 případů a výše na 100 000 osob. Není vhodné toto onemocnění podceňovat v podstatě v žádném věku, jelikož u zbytku ženské populace existují případy již od dvacátého věku života, samozřejmě se pak liší míra incidence, která je o hodně nižší ale rozhodně ne nulová.


Neexistuje přesný návod, jak se tomuto typu nádoru bránit. V Loono podcastu, který zpovídá odborníky hlavně na téma prevence se dozvíme, že v primární prevenci je hlavní omezit vše, co může tvorbu nádoru podpořit – kouření, alkohol, špatnou stravu, která je mnohdy spojována s obezitou či stres. Na onemocnění má vliv také brzký nástup menstruace a to před 12. rokem věku a na druhou stranu také pozdní menopauza po 50. roce věku. To samozřejmě neznamená, že pokud žena začala menstruovat ve věku 11 let, je automaticky dáno, že onemocní. Dalším faktorem je pak dědičnost, kdy u žen, v jejichž rodině se už toto onemocnění vyskytlo, bývá riziko rakoviny prsu vyšší.
Důležitější prevencí je ale právě ta sekundární. Doporučuje se absolvovat pravidelné mamologické prohlídky, kde lékaři prohmatají danou oblast, případně provedou ultrazvukové vyšetření. Tyto prohlídky jsou u nás dobrovolné a ženy na ně potřebují žádanku buďto od svého praktického lékaře nebo gynekologa. Lékaři toto vyšetření doporučují už při dovršení 30 let. Dále jsou pak od 45. roku věku doporučena také screeningová mamografická vyšetření prsu, která ženy nevykazující potíže absolvují, co dva roky. Ženy by zároveň měly jednou měsíčně, nejlépe po skončení menstruace, provádět samovyšetření svých prsou, které bývá mnohdy klíčové pro zachycení tohoto onemocnění včas.

 

Velká část onemocnění (30 %) je podle údajů z portálu SVOD zachycena již v časném stádiu I, nejvyšší procento (38 %) je pak zaznamenáno ve stádiu II, což je doba, kdy se dá nemoc ještě poměrně dobře podchytit. Mortalita tohoto onemocnění od roku 1996 vcelku klesá a každým rokem je to o něco lepší.

 

Pokud se na to podíváme z celosvětového hlediska, tak podle statistik z Cancer Today z roku 2018 tvoří nádorové onemocnění prsu celkem 11,6 % nových případů vzhledem k ostatním typům rakoviny. V přepočtu na jednotlivce to tedy dělá 2 088 849 zaznamenaných případů po celém světě. Podle predikce z Cancer Tomorrow by ale měla incidence rakoviny prsu do roku 2040 klesnout zhruba o 54 %, takže můžeme doufat v pozitivní výsledky.

Zobrazeno 491 krát
Naposledy upraveno: po., 1. červen 2020 18:14
Pro psaní komentářů se přihlaste