pá., 14. květen 2021 12:05

Sport za doby koronavirové

Záměr samostatného projektu. TV žurnalistika. Sportovní specializace. Název: Sport za doby koronavirové
Sport za doby koronavirové Petra Čiklová

Cíl práce


Cílem mého samostatného projektu je vytvořit sportovní televizní reportáž, která se bude věnovat problematice sportování v době pandemie nového typu koronaviru SARS-CoV-2. Reportáž bude obsahovat záběry sportovců při vykonávání jimi zvolené sportovní aktivity. Předpokládám, že se mi podaří natočit lidi věnující se cyklistice, běhu, in-line bruslení či posilování. Součástí budou rovněž krátké rozhovory se sportovci nebo trenéry, již budou komentovat co pro ně znamenala bezpečností opatření vlády České republiky (ČR)v souvislosti se sportem a jak se s těmito opatřeními vypořádali. Při realizaci projektu budu vycházet ze znalostí získaných při studiu oboru Žurnalistika se zvolenou sportovní a televizní specializací.
Původním tématem, jež mělo být zpracováno jako závěrečný samostatný projekt, byla sportovní reportáž o para hokejovém klubu SOHO Olomoučtí Kohouti. Tento záměr by se mi však kvůli nepříznivé epidemiologické situaci v České republice nepodařilo realizovat, proto jsme se společně s mým vedoucím projektu dohodli na změně tématu.

Zdůvodnění volby tématu


Jako tematickou specializaci jsem si vybrala sportovní, jelikož je mi sport velmi blízký a od začátku studia ráda spravuji o sportovních událostech, aktualitách nebo samotných sportovcích. Mým nejoblíbenějším sportem je hokej, hlavně zámořská NHL. Kromě něj patří mezi mé oblíbence biatlon, tenis nebo florbal. Televizní profesní specializaci jsem zvolila z důvodu záliby v natáčení videí i jejich následném zpracování.
I přestože se nevěnuji žádnému sportu profesionálně, ale spíše rekreačně, hraje pro mě sport v životě důležitou roli. Rozhodně se ztotožňuji s tvrzením, že sport výrazně přispívá k duševní pohodě.
Uzavření fitness center a zákaz sportovních aktivit na vnějších i vnitřních sportovištích kvůli již zmíněné pandemii koronaviru znamenal prakticky úplné omezení sportování. Lidé tak museli zvolit určité alternativy, jako cvičení doma podle videí na YouTube nebo si chodit zaběhat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla natočit televizní reportáž o sportování v době plné nařízení, jež značně omezují provozování sportovních aktivit. Zajímalo mě, jak se v kondici udržují ostatní lidé a jaký dopad má tato doba na jejich duševní zdraví.

Zdroje a stav problematiky


Jelikož se jedná o zcela jedinečnou situaci, která překvapila celý svět, není tato problematika na úrovni odborných textů zpracována. Avšak weby jako Seznam.cz či Novinky.cz o této problematice informovali prostřednictvím svých článků. Portál Seznam.cz dokonce provedl průzkum, který probíhal od 21. do 29. ledna 2021 prostřednictvím online dotazníku, jenž vyplnilo 1075 respondentů starších 15 let. Některé z grafů uvedených v tomto průzkumu jsem zařadila i do svého projektu. Ostatní informace v reportáži jsou všeobecně známá fakta, popřípadě informace, které mi byly sděleny při realizování rozhovorů. Rovněž jsem se musela informovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo z tiskových konferencí vlády ČR odvysílaných Českou televizí (ČT) o tom, jaké bezpečnostní opatření se v danou chvíli musí dodržovat. Z tohoto důvodu vznikaly rozhovory venku, kdy respondent i reportérka měli oba respirátor FFP2 a dodržovali rozestupy. Podle vydaného prohlášení uveřejněném na stránkách Ministerstva zdravotnictví mají lidé při sportování ve venkovním prostředí výjimku a nosit ochranu úst nemusejí.
Podobný projekt na téma sport a koronavirus jsem našla u Kristýny Michalčíkové, z něhož jsem ale nečerpala, jelikož vznikal ve stejné době, kdy jsem i já natáčela svoji reportáž. Žádnou jinou televizní reportáž na stejné téma se mi nepodařilo dohledat.

Ideový plán


Jak jsem již zmiňovala výše, původním tématem měla být reportáž o para hokejovém klubu SOHO Olomoučtí kohouti. Jelikož by toto téma v současné situaci bylo složitější realizovat, rozhodla jsem se zaměřit na téma sportu a koronaviru obecně. V reportáži chci sama nebo prostřednictvím rozhovorů zmínit, jaká omezení ve sportování v souvislosti s pandemií platí, a jak se s nimi vypořádávají samotní sportovci. Mou ideou je vytvoření sportovní reportáže, jež bude kromě záběrů na sportovce obsahovat rovněž krátké rozhovory, které se budou problematice koronaviru a sportu věnovat. Reportáž bude také doplněna o mluvený komentář autorky.

Postup práce


Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR jsem se rozhodla nechat natáčení samostatného projektu až na jaro 2021. Od 12. dubna tohoto roku byla uvolněna větší část bezpečnostních opatření v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19, díky čemuž jsem se rozhodla, že začnu natáčet svoji reportáž. Bohužel však v tuto dobu jsem sama onemocněla touto nemocí a tak se má práce z důvodu karantény o dva týdny posunula.
Jakmile mi skončila karanténa pustila jsem se do natáčení. Sama nevlastním žádnou profesionální techniku jako kameru nebo mikrofon, proto jsem rozhodla si toto vybavení zapůjčit z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, která vlastní kameru Sony HDR-AX2000E Profi a bezdrátový mikrofon Azden 15 HT. Doma jsem ale zjistila, že bohužel nedokážu mikrofon zprovoznit, a proto jsem veškeré zvukové záznamy nahrávala pomocí mobilního diktafonu. Zapůjčenou techniku jsem mohla využívat jen po určitou dobu, následně jsem musela jsem některé záběry natočit pomocí mého mobilního telefonu iPhone 11.
Natáčela jsem na přelomu měsíce dubna a května, kdy pěkné počasí přimělo ke sportu více lidí. Záběry sportovců vznikaly na místní cyklostezce, workoutovém hřišti, tenisovém kurtu a fotbalovém hřišti. Na cyklostezce a fotbalovém hřišti jsem rovněž realizovala naplánované rozhovory.
Následně jsem všechen sesbíraný audiovizuální materiál umístila do počítače a začala se stříháním. Použila jsem k němu program Vegas Pro 17, který mi v mnoha ohledech připomínal střihačský program Avid Media Composer, s nímž jsem byla zvyklá pracovat ve škole.
Při editování videa se neobjevily žádné větší komplikace, jež by mi znemožňovaly tvorbu videa. Nejtěžší částí pro mě byla úpravu zvukových záznamů, kde jsem musela pracovat s hlasitostí jednotlivých videí. Kromě audiovizuálního záznamu z kamery nebo mobilního telefonu jsem si rozhovor nahrávala na mobilní diktafon. Bohužel však při obou rozhovorech byl silný vítr a kvůli dodržování rozestupů nakonec záznam z diktafonu, který za normálních podmínek nahrává velice spolehlivě, byl stejný ne-li horší než samotný zvukový záznam přímo z kamery či mobilního telefonu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla ponechat původní zvukový záznam.
Reportáž se skládá z dvou rozhovorů, které jsou doplněné o prostřihy na sportovce a ze záběrů samotných lidí, kteří vykonávají jimi zvolenou sportovní aktivitu. Podařilo se mi kromě hraní tenisu, běhu, cyklistiky, in-line bruslení či posilování na workoutovém hřišti zaznamenat trénink dospělých fotbalistů i malých dětí. Součástí videa jsou kromě záběrů na sportovce také odzdrojované grafy z výzkumu webu Seznam.cz a dva krátké stand-upy v úvodu a závěru videa.

Sebehodnocení


Myslím si, že se mi i k vzhledem k panující pandemii koronaviru a s ní spojenými bezpečnostními nařízeními podařilo vypracovat pěknou reportáž, v níž jsem dosáhla cílů práce, jež jsem si vytyčila na začátku.
Jsem si ovšem vědoma několika chyb, které poněkud ubírají na kvalitě této reportáže. Největší z nich je zvuk, který kvůli absenci mikrofonu není tak kvalitní, jak by měl být. Dále musím do budoucna zapracovat na přechodech mezi videi a rovněž by bylo na místě, kdybych si při práci s kamerou pořídila stativ, který by mi zaručil, že se obraz bude méně třást.
Celkově jsem se svým projektem spokojená. Dozvěděla jsem se díky němu spoustu nových a zajímavých informací o světě sportu a také o technických záležitostech, jež se mi určitě budou hodit do profesního života.

Internetové zdroje


Méně sportu i psychické pohody, více kil. Jak na Čechy dopadá pandemie - Seznam Zprávy. Seznam Zprávy [online]. Copyright © 1996 [cit. 13.05.2021]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mene-sportu-i-psychicke-pohody-vice-kil-jak-na-cechy-dopada-pandemie-144229
Češi méně sportují, tloustnou a strádají i po psychické stránce - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 13.05.2021]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/cesi-mene-sportuji-tloustnou-a-stradaji-i-po-psychicke-strance-40352053
Ministerstvo zdravotnictví [online]. Copyright © [cit. 13.05.2021]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ochrana-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.4.2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Konkurenční projekt


MICHALČÍKOVÁ, Kristýna. Dopad koronavirové pandemie na sport. Pres UPmedia [online]. Copyright © [cit. 13.05.2021]. Dostupné z: https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/tv-zurnalistika/dopad-koronavirove-pandemie-na-sport

 

Zobrazeno 1110 krát
Naposledy upraveno: so., 15. květen 2021 10:40
Pro psaní komentářů se přihlaste