ne., 17. únor 2008 02:02

Média v postmoderní společnosti

V rámci cyklu přednášek Média dnes proběhlo v úterý 20. 11. setkání s prof. Stanislavem Hubíkem, CSc., který před studenty vystoupil s výkladem na téma Média a rychlost. Navázal tak na řadu přednášek, které proběhly na Katedře žurnalistiky UP v minulých týdnech. Avšak oproti prakticky zaměřeným odborníkům z mediální sféry, nastínil filozof a sociolog S. Hubík problém mediace z teoretického hlediska.

Z jeho pohledu charakterizují dnešní média tři aspekty: rychlost, technický obraz a síť. Jednotlivé pojmy spojil s osobnostmi, které se těmito otázkami zabývaly, aby posluchačům přiblížil jejich úlohu v současné mediaci. Aspekt rychlosti vysvětlil v souvislosti s kulturním filozofem P. Viriliem, jenž proslul právě jako teoretik „filozofie rychlosti“. K nastínění problematiky technického obrazu mu pomohlo pojetí V. Flussera, filozofa komunikace a mediálního teoretika. Na roli sítí v současné společnosti pak nazíral z pohledu španělského sociologa M. Castellse. Tyto tři pohledy ve své přednášce spojil, aby zachytil současný stav médií i celé společnosti.

Podle S. Hubíka je pro postmoderní společnost význačná právě rychlost šíření informací. Ta je spjata jak s technikou, tak s vytvářením sítí,
jejichž prostřednictvím se mohou šířit. V současném světě už není moc měřitelná hmotnými statky, nýbrž vlastnictvím informace. Společnost je tak rozdělena na skutečnou realitu a na obraz této reality, kdy není důležité, co existuje, ale co je zobrazováno. Svůj výklad zakončil myšlenkou, že zastaralé pojetí existence ve smyslu „být“ je dnes pozměněno na „být vnímán“.

Přednášky jsou součástí projektu s názvem „Inovace studijního programu žurnalistika“, spolufinancovaném ESF; jeho cílem je přizpůsobit studijní program aktuálním trendům a umožnit tak absolventům žurnalistiky lepší uplatnění na trhu práce. Kromě přednášek tak projekt nabízí studentům cyklus workshopů, vybudování multifunkčního studia a zprovoznění multi mediální knihovny. Zajímavým cílem je vytvoření multimediálního portálu, který bude shromažďovat studentské práce a umožní studentům navázat kontakt s potenciálními zaměstnavateli.

 

(vyšlo v Žurnálu UP č. 11/2007 z 30. 11.)

Zobrazeno 4193 krát
Naposledy upraveno: út., 2. prosinec 2014 21:35

Související články

Pro psaní komentářů se přihlaste