st., 15. červenec 2020 10:36

Layout hudebního časopisu POLYGRAPH EYES

Titulní strana hudebního časopisu Polygraph Eyes Titulní strana hudebního časopisu Polygraph Eyes Zdroj: Karin Vágnerová
Samostatný projekt - DTP/ kulturní specializace Cílem mého projektu je prokázat znalosti a dovednosti nabyté absolvováním specializačního kurzu DTP (desktop publishing) a navazujícího workshopu. Projekt jsem vytvořila na základě svého profesního a tematického zaměření. Samotná realizace následně spočívala ve vytvoření několika stránkového návrhu prvního čísla fiktivního hudebního časopisu nesoucí název POLYGRAPH EYES. Výsledkem by dle mých představ byl multižánrový magazín, vycházející v pravidelné měsíční periodicitě a reflektoval by převážně zahraniční, ale také tuzemskou hudební scénu. Zaměření projektu jsem si zvolila na základě absolvované profesní specializace, konkrétně kurzu Praktikum DTP a navazujícího kurzu Workshop DTP, navštěvovaných v průběhu zimního a letního semestru v druhém ročníku. Co se týče tematického zaměření, od prvního ročníku se u mě postupně profilovala kulturní specializace zahájena absolvováním kurzu Základy obecné estetiky a následné Kulturní žurnalistické specializace ze zimního semestru třetího ročníku. Kulturní zaměření bylo v mém případě dále prohloubeno žurnalistickou praxí v internetových magazínech zaměřených na kulturu – Kulturio a MonsterMusic. Z tohoto důvodu bylo pro mě vytvoření časopisu s hudební tematikou jasnou volbou. Mým cílem bylo tedy vytvořit časopis, který by mapoval zahraniční i českou hudební scénu prostřednictvím reportáží, rozhovorů či recenzí alb, a který by se tematickým či grafickým zpracováním odlišoval od ostatních českých tištěných hudebních periodik. V rámci rozsahu projektu jsem se rozhodla o navýšení minimálního požadovaného počtu stránek na 16 stran včetně titulní a závěrečné strany, především z důvodu poměrového vyrovnání textové a obrázkové složky, která je v kulturním magazínu důležitým žádoucím aspektem a dotváří výslednou podobu článku. V rámci tohoto rozsahu se pokusím nastínit nezbytné rubriky, a tedy recenzi, reportáž a zpracovat tzv. téma. Cílem samotné realizace projektu je tedy vytvořit dílčí část návrhu prvního čísla časopisu POLYGRAPH EYES, jenž bude celý svůj obsah věnovat hudbě.
Stáhnout přílohy:
Zobrazeno 626 krát
Naposledy upraveno: st., 15. červenec 2020 17:28
Pro psaní komentářů se přihlaste