út., 2. leden 2018 08:38

Odkaz Václava Havla ve veřejných shromážděních

Průvod k Pražskému hradu Průvod k Pražskému hradu Zdroj: Barbora Čandová
Samostatný projekt v rámci fotografické a politické specializace Vedoucí práce: Ing. Petr Zatloukal Olomouc 2017

 

 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 387
 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 416
 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 396
 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 398
 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 397
 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 404
 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 388
 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 396
 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 389
 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 426
 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 401
 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 372
 • Fotogalerie
 • Zobrazení: 407

 

1. Cíl práce

 Ústředním cílem této práce bylo vytvořit sérii tří fotoreportáží, které se vztahují k politickému a kulturnímu odkazu Václava Havla. Jednalo se o fotoreportáže z demonstrace Nezapomínáme!, která se uskutečnila 17. listopadu 2016, ze vzpomínkové akce k příležitosti výročí smrti Václava Havla Svíčka pro Václava Havla z 18. prosince 2016 a z demonstrace Pravda nemá alternativu ze 17. listopadu 2017. Mým záměrem bylo jednotlivě zdokumentovat nejdůležitější momenty výše vyjmenovaných událostí. Velký důraz jsem kladla na zachycení emocí a detailů hlavních aktérů a účastníků i na zaznamenání celkové atmosféry sledovaných událostí. Cílem fotoreportáží bylo také zachytit politickou náladu daných shromáždění. Sledovala jsem, k jakým politickým událostem se účastníci shromáždění vyjadřují (např. formou transparentů či gest). Vytvořila jsem sérii fotografií v časovém rozpětí jednoho roku, a proto bylo mým úmyslem sledovat, jakým způsobem se politická nálada vyvíjela a proti jakým konkrétním událostem se členové demonstrací vymezovali.

 

2. Volba tématu

Je třeba vysvětlit, jaké události předcházely demonstracím, které jsem se rozhodla fotograficky zdokumentovat. Dne 17. listopadu 2015 prezident České republiky Miloš Zeman pronesl v Praze na Albertově svůj projev. Na jednom pódiu vystoupil společně s předsedou Bloku proti Islámu Martinem Konvičkou, který dlouhodobě šíří protiislámské postoje. Zeman ve svém projevu reagoval na uprchlickou krizi v Evropě, vyjádřil se proti manipulaci a proti vnucování jednoho jediného názoru pomocí médií. Zároveň došlo k tomu, že nebyl umožněn přístup na Albertov vysokoškolským studentům a profesorům. Shromáždění bylo tvořeno především z příznivců Miloše Zemana . Nesouhlas s postoji Miloše Zemana u části české veřejnosti zesílil v říjnu 2016, kdy byl Jiří Brady údajně vyloučen ze seznamu těch, kterým měl být 28. října 2016 propůjčen/udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka, a to z toho důvodu, že se jeho synovec a ministr kultury Daniel Herman sešel s duchovním vůdcem Dalajlámou . Demonstrace nazvaná Nezapomínáme!, která se uskutečnila 17. listopadu 2016 v Praze na Hradčanském náměstí, reagovala mimo jiné na tyto dvě události. Členové protestního shromáždění dále vyjádřili nesouhlas s proruskými názory Miloše Zemana nebo s návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v České republice, která se uskutečnila v březnu 2016. Protestující se také vymezili proti islamofobům a xenofobům. Na shromáždění přednesli svůj projev např. Martin C. Putna, Jiřina Šiklová nebo Ladislav Heryán. 18. prosince 2016 uplynulo pět let od smrti Václava Havla, hlavní osobnosti Sametové revoluce. K tomuto výročí se konala vzpomínková akce Svíčka pro Václava Havla na Jungmannově náměstí v Praze. Vystoupili zde např. Ladislav Heryán, Jan Vrobel nebo Marek Hilšer, kteří předčítali s knih Václava Havla. Událost plynule navázala na průvod nazvaný Srdce na Hrad, během kterého členové akce symbolicky nesli velkou maketu symbolizující srdce na Hradčanské náměstí. Členové shromáždění tímto gestem vyjádřili odpor k provýchodnímu smýšlení Miloše Zemana a k politickým strategiím Andreje Babiše, který byl podezřelý z dotačního podvodu pro výstavbu Farmy Čapí hnízdo. V březnu 2016 Miloš Zeman oznámil, že se v následujících prezidentských volbách v roce 2017 pokusí obhájit svůj mandát . V květnu 2017 dochází ke krizi vlády Bohuslava Sobotky, který se rozhodl podat demisi vlády jako reakci na nejasné majetkové poměry místopředsedy vlády Andreje Babiše. O tři dny později své rozhodnutí přehodnotil a navrhnul z kabinetu Babiše odvolat. Prezident republiky Zeman Babiše odvolal v květnu 2017. V listopadu 2017 navštívil Miloš Zeman Olomoucký kraj. Setkání prezidenta republiky s veřejností v Lipníku nad Bečvou bylo narušeno protestní akcí a písní Modlitba pro Martu. Píseň však nakonec zazněla jen přibližně do tří čtvrtin. Policie protestní akci přerušila a zatkla muže, který danou skladbu z reproduktoru pustil. Během oslav výročí Sametové revoluce a připomenutí Mezinárodního dne studentstva se v Praze uskutečnila protestní akce nazvaná Pravda nemá alternativu. Členové této demonstrace se vymezovali proti hoaxům, alternativním médiím, výsledkům parlamentních voleb a současné vládě. Své postoje veřejně vyjádřil např. Martin C. Putna, Hayato Okamura nebo Petr Kutílek. Průvod demonstrace směřoval od pomníku obětem komunismu na pražském Újezdě k Pražskému hradu. V reakci na události v Lipníku nad Bečvou zazněla na Hradčanském náměstí kromě národní hymny i píseň Modlitba pro Martu. Dané téma jsem si vybrala z toho důvodu, že je pro současnou politickou náladu v České republice velmi aktuální, a to především před prezidentskými volbami v roce 2017. Taktéž mě velmi znepokojuje, jakým způsobem je česká společnost rozdělena a jakým způsobem jsou názory a postoje občanů České republiky ovlivněny médii.

 

3. Zdroje, stav problematiky

Na webu Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky pres.upmedia.cz nebyly publikovány žádné samostatné projekty mé specializace (fotožurnalistika a politika), které by se zabývaly přímo politickým a kulturním odkazem Václava Havla. S tématem této mé práce však souvisel projekt Karla Čapky Přivítání Jeho Svatosti Dalajlámy v Praze . Kolega Čapka fotografoval slavnostní setkání tohoto duchovního vůdce s veřejností na Hradčanském náměstí v Praze. Je třeba zmínit také samostatný projekt Mirky Jakubcové Mnoho povyku pro migraci , který je věnován tématu protimigrantských demonstrací. Fotografie jejího projektu stejně jako fotografie mého projektu vznikaly převážně na demonstracích a protestních akcích. Při vytváření samostatného projektu jsem se inspirovala fotoreportážemi českých fotografů z výročí Sametové revoluce v Praze. Jednalo se především o snímky Karla Cudlína , Matěje Stránského a Milana Jaroše . Určité srovnání mi poskytly také fotografie, které zachycovaly přímo události spojené se Sametovou revolucí v roce 1989. V této souvislosti zmiňuji publikaci Toto shromáždění nebylo povoleno obsahující snímky fotoreportérů Mladé Fronty, dále fotografie Jana Šibíka , Tomkiho Němce , Karla Cudlína nebo Jaroslava Kučery . Jistou inspiraci jsem získala také z prací fotografů, kteří dokumentovali život Václava Havla. Významnou se pro mě stala kniha Václav Havel , fotografie Karla Cudlína a Oldřicha Škáchy .

 

4. Ideový plán

Hlavním záměrem série fotoreportáží bylo přiblížit veřejnosti to, jak na současnou politickou situaci v České republice reaguje určitá sociální skupina či případně množina sociálních skupin, které sdílí společné hodnoty (například nesouhlas s názory a postoji Miloše Zemana a Andreje Babiše, boj proti dezinformacím a manipulaci, šíření nenávistí apod.). Prostřednictvím samostatného projektu jsem chtěla připomenout a zdůraznit, že svoboda projevu, s níž souvisí svobodné vyjádření nesouhlasu s postoji představitelů vlády a kritika těchto osob, patří mezi základní pilíře demokracie. Pro realizaci projektu jsem si nejprve určila stručnou osnovu. Dva dny před plánovaným focením jsem si vytvořila podrobnou strategii pro to, abych se 17. listopadu 2016 dopravila co nejsnadněji na Hradčanské náměstí v Praze, kde jsem fotografovala demonstraci nazvanou Nezapomínáme!. Bylo tedy nutné podrobně naplánovat cestu, počítat s výlukami tramvají a nadměrným počtem osob v ulicích Prahy. Bylo také třeba získat přehled o tom, jaké další shromáždění a demonstrace byly v hlavním městě naplánovány, abych případně mohla zachytit střetnutí dvou a více demonstrací. Obdobným způsobem jsem postupovala před fotografováním vzpomínkové akce Svíčka pro Václava Havla18. prosince 2016 a před fotografováním protestní akce Pravda nemá alternativu 17. listopadu 2017. Prostřednictvím získaných fotografií jsem sledovala, jak se politická atmosféra během daného období vyvíjela.

 

5. Postup práce

K fotografování jsem zvolila fotoaparát Nikon D3100 s objektivem Nikkor 18-55 mm. Připravila jsem si dvě paměťové karty s kapacitou 8 GB a nabila jsem si baterii svého fotoaparátu. Do brašny jsem si přibalila také stativ. Pro úpravu fotografií jsem použila program Zoner Photo Studio 13. Celkem bylo vytvořeno přibližně 750 snímků.

 

5.1. Demonstrace Nezapomínáme! 17. 11. 2016

Na fotografování demonstrace jsem se připravovala jeden den. Nejprve jsem si nastudovala program demonstrace, tedy kde a v kolik hodin se bude konat, jací řečníci na shromáždění vystoupí a přibližně kolik lidí se dané události zúčastní. Dne 17. listopadu 2016 byly v Praze uspokojivé světelné podmínky, obloha byla zatažená, avšak po dobu fotografování nepršelo. Volila jsem fotografování bez blesku, které přispělo k lepšímu zachycení dané atmosféry. V terénu jsem se snažila fotografovat z co nejbližší vzdálenosti, zachycovala jsem podstatné detaily celé akce, například výrazy v obličejích jednotlivých aktérů. Vzniklo přibližně 150 fotografií. Kromě demonstrace Nezapomínáme! na Hradčanském náměstí jsem fotografovala také atmosféru daného dne na Národní třídě a na Václavském náměstí v Praze, stejně jako průvod Sametové posvícení. Tyto snímky jsem však později vyloučila. Vybrala jsem tedy 4 fotografie.

 

5.2. Svíčka pro Václava Havla 18. 12. 2016

Stejně jako v případě fotografování akce Nezapomínáme! jsem se nejprve detailně seznámila s programem veřejných akcí k uctění výročí úmrtí Václava Havla. 18. prosince 2016 byly v Praze nepříliš dobré světelné podmínky, bylo zataženo a během dne slabě pršelo, i přesto jsem však využila fotografování bez blesku. Tímto způsobem jsem fotografovala i po setmění. Vzpomínková akce Svíčka pro Václava Havla na Jungmannově náměstí byla poměrně statická, lidé se příliš nepohybovali, proto jsem se snažila fotografovat z mnoha různých úhlů a z různých vzdáleností. Pamatovala jsem na fotografování detailů, stejně jako jsem se snažila zachytit celé shromáždění z větší vzdálenosti. Na rozdíl od předešlé mise jsem se soustředila pouze na fotografování jedné vybrané akce (Svíčka pro Václava Havla). Celkem vzniklo přibližně 200 snímků, z nichž jsem vybrala 4.

 

5.3. Demonstrace Pravda nemá alternativu 17. 11. 2017

Den před zvolenou demonstrací jsem se stejně jako v případě předchozích akcí seznámila s programem a trasou průvodu tak, abych si připravila co nejlepší strategii focení. Zvolený den byly v Praze obdobné světelné podmínky jako v předchozích dvou případech, fotila jsem během dne, kdy bylo zataženo, stejně jako v šeru a po setmění. U pomníku obětem komunismu v Praze na Újezdě, kde se shromáždění konalo, jsem se snažila zachytit celkovou atmosféru. Fotografovala jsem především polodetailní záběry, podařilo se mi ale zachytit událost z větší vzdálenosti a nadhledu. Během průvodu, který směřoval na Hradčanské náměstí, jsem se snažila vytvářet snímky z perspektivy členů demonstrace, např. jsem tvořila fotografie z pohledu osob, které nesly velkoplošné vlajky. Na rozdíl od loňského výročí Sametové revoluce jsem se tentokrát soustředila především na jednu konkrétní demonstraci. Ve zbývajícím čase jsem se snažila zachytit odkaz Václava Havla ve veřejných shromážděních na Národní třídě, na Václavském náměstí a náměstí Václava Havla. Celkem jsem vytvořila přibližně 400 snímků, z nichž jsem vybrala 5.

 

6. Popis fotografií

 

6.1. Nezapomínáme!

Rudé trenýrky

Fotografii jsem pořídila před Salmovským palácem na Hradčanském náměstí. Snímek zachycuje dvě ženy, které drží transparent v podobě velkých červených trenýrek, což zřejmě symbolizuje sympatie prezidenta republiky Miloše Zemana k Rusku a Číně. Transparent odkazuje k akci umělecké skupiny Ztohoven . Vzhledem k tomu, že transparent v podobě červených trenýrek byl v davu na Hradčanském náměstí velmi výrazný a velký, nebylo příliš obtížné jej vyfotografovat.

 

„Miloš Zeman je ostuda národa!“

Žena na snímku drží transparent s nápisem „Miloš Zeman je ostuda národa!“. V pozadí jsou rozeznatelní ostatní členové demonstrace a přihlížející před Pražským hradem. Tuto ženu nebylo příliš obtížné vyfotografovat, neboť v této poloze a s tímto výrazem ve tváři zde stála několik minut. Žena zůstala ve stejné pozici, i přestože jsem ji fotila z bezprostřední vzdálenosti.

 

Ladislav Heryán

Tento snímek byl pořízen krátce po pronesení projevu římskokatolického kněze Ladislava Heryána u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí. Heryán je zobrazen z profilu ve chvíli, kdy se baví s jiným mužem. V ruce drží vlajku Evropské unie. V pozadí je naznačen výhled na Malou stranu z Hradčanského náměstí.

 

Demonstrace s odstupem

Vlevo v popředí je zobrazena žena a muž, kteří sledují průběh demonstrace a poslouchají projev socioložky Jiřiny Šiklové. Ve tvářích daného páru je možné spatřit určitý odstup od členů demonstrace a snad i lítost či jistý druh zklamání nad politickou situací v naší zemi. V pozadí jsou zřetelní ostatní členové demonstrace a přihlížející.

 

6.2. Svíčka pro Václava Havla

Srdce ze Svíček pro Václava Havla

Snímek zachycuje seskupení lidí na Jungmannově náměstí u svíček ve tvaru srdce. Tři lidé se právě chystají zapálit svíčku a vyjádřit tím vzpomínku na Václava Havla. Ostatní lidé přihlížejí a poslouchají četbu Havlovy divadelní hry Audience. Snímek se snaží zdokumentovat i to, jaký byl zájem o dané vzpomínkové setkání ze strany veřejnosti. Během dne nedošlo k tomu, že by se celé Jungmannovo náměstí zaplnilo davem lidí. Tvořily se zde spíše malé hloučky lidí, kteří náhodně procházeli kolem a na krátkou chvíli zůstali součástí akce. Fotografii jsem zachytila z ochozu pomníku Josefa Jungmanna. Původním záměrem bylo vystoupat až k soše Josefa Jungmanna a získat tak snímek, který by zachytil shromáždění i s improvizovaným pódiem. Přístup k pomníku, ze kterého by daný pohled bylo možné získat, však byl zakázán.

 

Projev Karla Schwarzenberga

Vzpomínkové akce se mimo jiné zúčastnil Karel Schwarzenberg, kancléř tehdejšího prezidenta Václava Havla. Na snímku je zachycen během projevu, při kterém vzpomíná na přátelství s Václavem Havlem. V pozadí napravo je patrný portrét Václava Havla. Schwarzenberg strávil na shromáždění jen krátký čas, přesto se mi jej podařilo zachytit z mnoha úhlů pohledů a i z blízké vzdálenosti. Danou fotografii se mi podařilo vytvořit i přesto, že mi práci ztěžovali ostatní fotografové a kameramani, kteří chtěli daného politika snímat taktéž zblízka.

 

Četba z knihy Asanace od Václava Havla

Danou fotografií jsem se snažila zachytit celkovou atmosféru a nevelký zájem veřejnosti o tento druh vzpomínkové akce. Vpravo je zobrazena herečka Jitka Smutná, která předčítá z knihy Asanace od Václava Havla. Na dlažbě je zřejmé seskupení svíček ve tvaru srdce, přičemž velká plocha tohoto pietního objektu zůstává prázdná. Širší pozadí nabízí možnost zorientovat se v prostoru Jungmannova náměstí, kde se daná akce konala. Během fotografování jsem se domnívala, že nebude možné vytvořit zajímavé snímky, protože na danou akci dorazilo jen velmi málo lidí. Nakonec jsem si však uvědomila, že atmosféra a význam snímků spočívá právě v nízkém zájmu veřejnosti o odkaz Václava Havla.

 

Poloprázdné srdce Václava Havla

Snímek zachycuje seskupení svíček na Jungmannově náměstí ve tvaru srdce, které má symbolizovat odkaz Václava Havla. Do středu útvaru mohli lidé pokládat zapálenou svíčku jako vyjádření vzpomínky na danou osobnost. Došlo však k tomu, že srdce zůstalo zaplněné svíčkami pouze přibližně z poloviny. Zachycený snímek dle mého soudu symbolizuje postoj české veřejnosti k odkazu Václava Havla a odkazu Sametové revoluce.

 

6.3. Pravda nemá alternativu

Shromáždění u pomníku obětem komunismu

Kvůli pořízení tohoto snímku jsem musela vystoupat po strmých schodech přímo nad pomník obětem komunismu na Újezdě v Praze. Riskovala jsem, že mě policie napomene, abych na objekt nevstupovala. To se však nestalo, naopak do prostoru pomníku začali vstupovat i ostatní fotografové, a tak jsem měla relativně dostatek času pro pořízení daného snímku. Fotografie nabízí pohled na převážnou část shromáždění. V popředí jsou zřejmé sochy, které tvoří pomník obětem komunismu. Pod sochami stojí organizátoři akce. Proti nim je vidět shromáždění osob, které drží vlajky České republiky a Evropské unie a jiné transparenty. Pozadí fotografie tvoří Vítězná ulice směřující k Národní třídě.

 

Protest proti Babišovi a Zemanovi

Tuto fotografii jsem pořídila u památníku obětem komunismu na pražském Újezdě během toho, kdy zde svůj projev pronášeli jednotliví řečníci. Snímek zachycuje transparenty, které vyjadřují nesouhlas s provýchodními postoji Miloše Zemana a s nejasnými majetkovými poměry Andreje Babiše. Kontrast k tomuto jevu vyjadřuje pomník obětem komunismu, který je patrný v pozadí fotografie. V davu bylo možné zachytit poměrně velké množství osob s transparenty a vlajkami. Vzhledem k tomu, že se dav na daném místě nijak nepohyboval, bylo možné fotografovat z mnoha různých uhlů a vzdáleností.

 

Projev Martina C. Putny

Jedním z řečníků na demonstraci Pravda nemá alternativu byl i literární historik a kritik, překladatel a pedagog Martin C. Putna. Svůj projev přednesl před sousoším pomníku obětem komunismu. Bylo poměrně obtížné získat fotografii tohoto řečníka z bezprostřední vzdálenosti, protože daný prostor byl zaplněn ostatními fotografy, kameramany a členy demonstrace.

 

Průvod demonstrace Pravda nemá alternativu

Průvod demonstrace vedl od pomníku obětem komunismu na Újezdě na Malostranské náměstí a Hradčanské náměstí. Fotografie je pořízena na Karmelitské ulici. Zachycuje především mladé lidi, kteří nesou transparenty. Výrazný prvek fotografie tvoří ukrajinská státní vlajka, která symbolizuje nesouhlas s anexí Krymu. Bylo poměrně obtížné zachytit průvod z přední strany, neboť se pohyboval poměrně rychle. Tento snímek jsem pořídila tím způsobem, že jsem si stoupla přímo před postupující dav, čímž jsem se stala jejich živou překážkou, před kterou bylo třeba zpomalit. Nepovažovala jsem však za vhodné a ohleduplné tuto strategii opakovat více než dvakrát. Taktéž bylo obtížné zachytit postupující dav v nedostatečných světelných podmínkách, kdy se začínalo smrákat.

 

Průvod k Pražskému hradu

Poslední snímek zachycuje průvod demonstrace směřující na Hradčanské náměstí. V davu je možné rozeznat vlajky Evropské unie, Ukrajiny a tibetské vlajky. V levé části snímku lze rozpoznat muže, který má na zádech přivázaný plátěný portrét Václava Havla. Fotografii jsem pořídila z betonového ochodu na ulici Ke Hradu, která ústí na Hradčanském náměstí. Proto, abych danou fotografii mohla pořídit, bylo nutné dostat se na dané místo dřív, než tudy bude proud lidí procházet. Právě tak jsem získala dostatečné množství času proto, abych zachytila celý průvod směřující k Pražskému hradu. I přestože průvod postupoval poměrně rychle, získala jsem dostatek času na to, aby se mi tento snímek podařilo zachytit.

 

7. Sebehodnocení

Dosáhla jsem takových cílů, které jsem si stanovila v úvodu této práce. Podařilo se mi zachytit emocí aktérů i celkovou atmosféru fotografovaných událostí. Během fotografování jsem se však setkala i s drobnými obtížemi a překážkami. Na daných shromážděních bylo vždy přítomno mnoho jiných fotografů a kameramanů. Často bylo obtížné se přes tuto skupinu osob protlačit k fotografovaným objektům. Stávalo se také, že se tyto osoby dostaly do hledáčku mého fotoaparátu a narušovaly celkovou atmosféru snímků, které jsem se chystala vytvořit. Během fotografování jsem se také musela vypořádat s nepříznivými světelnými podmínkami. V průběhu získávání fotografického materiálu bylo zataženo, slabě pršelo nebo bylo po setmění. Vznikla tak celá řada neostrých, přeexponovaných či podexponovaných fotografií. Můj projekt by mohl navázat na fotoreportáže zachycující události 17. 11. 2015 v Praze na Albertově, kdy se na jednom podiu sešli prezident Miloš Zeman, Martin Konvička, který dlouhodobě šíří protiislámskou paniku. V dokumentování demonstrací k výročí sametové revoluce by bylo možné pokračovat i v následujících letech a sledovat tak vývoj politické nálady určité sociální skupiny v České republice. Zároveň by bylo zajímavé dokumentovat demonstrace k výročí sametové revoluce sociální skupiny, která zastává odlišné politické názory (např. vyjadřují sympatie Miloši Zemanovi, žádá vystoupení České republiky z Evropské unie e Severoatlantické aliance apod.). Vytvořenými fotografiemi jsem se pokusila nastavit zrcadlo politické náladě určité sociální skupiny. Fotografovala jsem tři události v průběhu jednoho roku, tudíž bylo možné sledovat určitý vývoj toho, na jaké události členové demonstrací reagují a jakým způsobem na ně reagují.  

 

8. Literatura, zdroje

CUDLÍN, Karel. President Vaclav Havel. Karel Cudlín [online]. 2010 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://www.cudlin.com/ CUDLÍN, Karel. Velvet Revolution. Karel Cudlín [online]. 2010 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://www.cudlin.com/ CUDLÍN, Karel. Výročí sedmnáctého listopadu: 24. výročí 17. listopadu si dnes připomenuly tisíce lidí…. Respekt [online]. 2013 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/galerie/627078-vyroci-sedmnacteho-listopadu

CUDLÍN, Karel, Matěj STRÁNSKÝ a Milan JAROŠ. 25 let svobody: Češi v pondělí oslavili Den boje za svobodu a demokracii a připomněli si tak sametovou revoluci. Respekt [online]. 2014 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/galerie/812107-25-let-svobody

ČAPKA, Karel. Přivítání Jeho Svatosti Dalajlámy v Praze: Samostatný projekt v rámci fotografické a politické specializace. Pres [online]. 2017 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/fotozurnalistika/privitani-jeho-svatosti-dalajlamy-v-praze

ČESKÁ TELEVIZE. Sobotka si demisi nakonec rozmyslel. Na Hrad poslal návrh s odvoláním Babiše. Česká televize [online]. 2017 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2109644-sobotka-si-demisi-nakonec-rozmyslel-na-hrad-poslal-navrh-s-odvolanim-babise

ČESKÁ TELEVIZE. Zeman: Odpůrci migrace by neměli být nálepkování – své kritiky označil za řvoucí stádo. Česká televize[online]. 2015 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1620733-zeman-odpurci-migrace-nemeli-byt-nalepkovani-sve-kritiky-oznacil-za-rvouci-stado

ČTK. Soud potvrdil tresty pro umělce ze Ztohoven. České noviny [online]. 2017 [cit. 2017-12-01]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soud-potvrdil-tresty-pro-umelce-ze-ztohoven/1531710

ČTK. Zeman bude opět kandidovat na prezidenta, řekl příznivcům.České noviny [online]. 2017 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-bude-opet-kandidovat-na-prezidenta-rekl-priznivcum/1459000

DOLEŽAL, Bohumil. Politický odkaz Václava Havla. Forum 24: Svobodné fórum [online]. 2015 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://forum24.cz/bohumil-dolezal-politicky-odkaz-vaclava-havla/

JAKUBCOVÁ, Mirka. Mnoho povyku pro migraci: Samostatný projekt v rámci fotografické a politické specializace. Pres [online]. 2016 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/fotozurnalistika/mnoho-povyku-pro-migraci-2

JAROŠ, Milan. Náhradní Albertov. Respekt [online]. 2015 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/galerie/nahradni-albertov JAROŠ, Milan. Praha, 17. listopadu 2015. Respekt [online]. 2015 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/galerie/praha-17-listopadu-2015

KAMENSKÝ, Stanislav, KLIMKOVÁ, Petra. Při protestu proti Zemanovi zasahovala v Lipníku policie. Idnes [online]. 2017 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://olomouc.idnes.cz/milos-zeman-navsteva-olomoucky-kraj-2017-protest-lipnik-nad-becvou-pyp-/olomouc-zpravy.aspx?c=A171108_172819_olomouc-zpravy_stk

KOTALÍK, Jakub. (Ne)ocenění Jiřího Bradyho. Podívejte se, jak se kauza vyvíjela. Idnes [online]. 2016 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/prehledne-kauza-neoceneni-jiriho-bradyho-herman-zeman-pfb-/domaci.aspx?c=A161024_104320_domaci_jkk#space-a

KUČERA, Jaroslav. Sametová revoluce. Jaroslav Kučera [online]. 2017 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://www.jaroslavkucera.com/cs/galerie/category/27-sametova-revoluce.html

MOLT, Petr a Herbert SLAVÍK. Toto shromáždění nebylo povoleno: Svědectví fotoreportérů Mladé fronty podzim 1989. Praha: Mladá fronta, 1991. ISBN 8020402071.

NĚMEC, Tomki. 17. November 1989. Tomki Němec Archive [online]. 2011 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://tomkinemec.photoshelter.com/gallery/17-November-1989/G0000z2P2W9C1No0/ REFLEX. Zemřel dvorní fotograf Václava Havla Oldřich Škácha. Reflex [online]. 2014 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/55526/zemrel-dvorni-fotograf-vaclava-havla-oldrich-skacha.html STRÁNSKÝ, Matěj a Milan JAROŠ. 17. listopad 2017. Respekt [online]. 2017 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/galerie/17-listopad-2017

STRÁNSKÝ, Matěj a Milan JAROŠ. Výročí Sametové revoluce, Praha 2016: Oslavy 27 let od revoluce pohledem fotografů Respektu. Respekt [online]. 2016 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/galerie/vyroci-sametove-revoluce-praha-2016

ŠIBÍK, Jan. Demonstrace a výročí před revolucí rok 1988-89. Jan Šibík: Reportážní fotograf [online]. 2009 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://www.sibik.cz/reportaze/Demonstrace%20a%20vyroci%20pred%20revoluci%20rok%201988%20-89/index.html

ŠULOVÁ, Kateřina. Zeman odvolal Babiše a ministrem financí jmenoval Pilného - záznam videopřenosu. České noviny [online]. 2017 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-odvolal-babise-a-ministrem-financi-jmenoval-pilneho-zaznam-videoprenosu/1488955

TABERY, Erik. Odkaz Václava Havla: Až dozní smutek, přijde čas hledat inspiraci. Respekt [online]. 2011 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2011/53/odkaz-vaclava-havla

Zobrazeno 2697 krát
Naposledy upraveno: út., 2. leden 2018 09:51
Pro psaní komentářů se přihlaste