čt., 6. květen 2021 10:00

Záměr samostatného projektu Dopad pandemie koronaviru na kulturu na jižní Moravě

Záměr samostatného projektu. Psaná žurnalistika. Kulturní specializace. Název: Dopad pandemie koronaviru na kulturu na jižní Moravě. Texty (4): Jak se Morava vyrovnává s kulturní pauzou, Kultura v Mutěnicích za časů korony; Jubilejní Slovácký rok se konat nebude. Bylo to těžké rozhodnutí, říkají pořadatelé; Mladým vinařem v době pandemie.

1. Cíl práce

Cílem tohoto projektu je zachytit pomocí mých textů současný stav kultury na jižní Moravě, konkrétně v oblasti Slovácko. K naplnění tohoto cíle byly sepsány čtyři články, které dokumentují jednotlivé situace související s jihomoravskou kulturou, jenž způsobila pandemie koronaviru. Články byly napsány ve třech žurnalistických žánrech: úvodník, reportáž a dva rozhovory. Z výběru témat lze tedy usoudit, že cílem textů bylo přiblížit kulturní situaci na jihu Moravy hlavně z výpovědí tamních obyvatel, ať už se jednalo o pořadatele akcí, vinaře nebo podnikatele.


2. Zdůvodnění volby tématu
Hlavních důvodů pro výběr mého tématu bylo vícero. Nejbližší žurnalistickou specializací je mi právě ta psaná, konkrétně kulturní, proto jsem věděla, že můj samostatný projekt bude určitě o kultuře. Druhým a zřejmě i rozhodujícím faktorem bylo to, že sama z jižní Moravy, konkrétně ze Slovácka, pocházím. Místní kultura, tradice a folklor jsou mi velice blízké, jsem v tomto prostředí vychována a dá se říct, že jimi žiji.
Věděla jsem, že realizace mých představ o projektu bude probíhat lehce, jelikož jsem ihned věděla, koho oslovit. Na Moravě, obzvlášť v mé vesnici, jsme všichni jedna velká rodina, a proto jsem věděla, že například s rozhovory či reportáží nebude problém a respondenti mi vyjdou vstříc. Tato oblast Moravy je kulturně velmi bohatá, typický je zde hlavně folklor a vinařské akce. Materiálu a nápadů tedy bylo více než dost.
Toto téma je dle mého poutavé, jižní Morava je významným turistickým cílem lidí z celé České republiky. Navíc tři mé texty jsou v podstatě založené na výpovědích reálných obyvatel jižní Moravy, čtenář se tak informace dozví doslova z první ruky.


3. Zdroje a stav problematiky
Při mém vyhledávání jsem našla jeden podobný projekt. Jde o práci autorky Simony Vondrové, která v roce 2020 zpracovala projekt na téma „Kultura doma za doby koronavirové“. Projekt se ale spíše zaměřoval na online formy kulturního vyžití, kulturou na jižní Moravě se jiné projekty nezabývají. Konkrétně mé téma tedy nebylo nikým zpracováno, proto můj projekt neodkazuje na jiné projekty, ani jsem z jiných projektů nečerpala.
Při psaní a výběru žánrů textů jsem postupovala podle knihy Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Autorem je Viktor Jílek.
Při zjišťování informací ohledně kulturních akcí jsem použila weby obcí a měst, ve kterých se akce konají. Dále pak oficiální a facebookové stránky daných událostí. Z nich jsem čerpala také nápady na otázky pro pořadatele.
Hlavními zdroji jsou ale konkrétní osoby. Jde o zaměstnance kyjovské radnice – Mgr. Filipa Zdražila, Daniela Čmelíka a Pavla Stixe. Dále pak o mutěnického vinaře a předsedu kulturní komise Vladimíra Trávníka. Poslední rozhovor je vedený s Jiřím Zálešákem, mladým podnikatelem, vinařem a členem kulturní komise, taktéž v Mutěnicích.


4. Ideový plán
Cíl projektu je tedy přiblížit kulturu na jižní Moravě tak, jak ji ovlivnila pandemie koronaviru. Pro naplnění cíle byly zvoleny čtyři texty třech žánrů: úvodník, reportáž a dva rozhovory. Texty přibližují danou situaci pomocí odpovědí respondentů.


Úvodník
Jako první žánr textu byl zvolen úvodník. Tento žánr byl zvolen jako takový úvodní článek, který má upoutat čtenářovu pozornost a zajímavě ho uvést ho do tématu. Článek má charakter úvahy a polemizuje nad důležitostí kultury, koronavirovou krizí a jaké má dopady na kulturu jižní Moravy.
Reportáž
Druhým textem je reportáž o kultuře v Mutěnicích. Tu doprovázejí výpovědi Vladimíra Trávníka, který sám v Mutěnicích bydlí, vede tamější kulturu a provozuje rodinné vinařství. Respondentem se stal kvůli tomu, že v pozici předsedy kulturní komise a také vinaře se ho pandemie citelně dotkla.
Rozhovory
Třetím textem je rozhovor s pořadateli jedné z nejvýznamnějších národopisných folklorních akcí na jižní Moravě – Slováckého roku. Ten měl letos oslavit sté výročí od prvního ročníku, ovšem kvůli pandemii byla akce zrušena. Tématem rozhovoru tedy bylo nejen toto téma, ale také důležitost folkloru na Slovácku.
Posledním textem je rozhovor s Jiřím Zálešákem. Ten pochází z Mutěnic, ale žije v Hodoníně, kde také provozuje únikovou hru, kterou musel kvůli opatřením uzavřít. Dále je také členem obecní kulturní komise v Mutěnicích a provozuje zde i vinařství. Důvody tedy byly podobné jako u pana Trávníka, ovšem tady jsem se snažila získat pohled mladého podnikatele a vinaře v jednom.


5. Postup práce a zdůvodnění způsobu zpracování
S mým vedoucím projektu jsem mé nápady konzultovala už na podzim roku 2020. Potom, co mi byl projekt schválen, jsem na sekretariát poslala vyplněný formulář.
Poté už jsem mohla začít sbírat materiál pro vytvoření projektu. Nejprve jsem chtěla oslovit pořadatele známého folklorního festivalu ve Strážnici. Bohužel se mi opakovaně nedostalo žádné odpovědi, proto jsem musela přemýšlet nad alternativou. Jelikož jsem dříve studovala v Kyjově, hned mě napadl kyjovský Slovácký rok. Tento nápad se ve výsledku stal dle mého názoru ještě lepším materiálem, než zmiňovaný strážnický festival. Důvodem byl fakt, že Slovácký rok slavil 100 let od založení a letos se měl konat speciální jubilejní ročník. Bohužel kvůli pandemii musel být zrušen a to se ukázalo jako skvělé téma do mého projektu. Navíc kyjovští radní byli tak ochotní, že jsme rozhovor za patřičných podmínek uskutečnili klasicky prezenčně. Rozhovor byl nahráván na diktafon, vznikla asi dvacetiminutová nahrávka. Rozhovor byl kratší, ale je v něm obsaženo vše, co jsem potřebovala, navíc byl veden v přátelské atmosféře.
Jelikož sama pocházím z Mutěnic a vím, že zdejší kultura je bohatá a troufám si říci, že Mutěnice jsou jedním z kulturních a vinařských center jižní Moravy (důkazem nechť je například Burčákový pochod – akce pro desítky tisíc lidí z celé země), respondenty k mým rozhovorům jsem začala hledat právě tady. Jak už jsem říkala, věděla jsem, že zdejší lidé mi vyjdou vstříc. Mé očekávání tak naplnil i pan Trávník, který schválil online rozhovor. Opět jsem se snažila kontaktovat vinaře z přilehlých obcí, odezva byla ale malá, což se vzhledem k jejich vytíženosti dá pochopit, proto jsem vsadila na jistotu. Také vím, že Mutěnice jsou plné mladých perspektivních lidí, kteří se nepohybují pouze na území této obce. Proto jsem oslovila Jiřího Zálešáka – vinaře a podnikatele v jednom. Chtěla jsem získat pohled na situaci také od člověka zastupující mladší generaci. Všichni jsme si vědomi, že pandemie koronaviru nechala velké šrámy hlavně na kultuře a na podnikatelích, proto byl rozhovor s alespoň jedním vinařem doslova povinnost. Věděla jsem, že i on byl pandemií ovlivněn, proto jsem jeho odpovědí, které mi poslal na email, využila. Všechny osoby jsem kontaktovala sama na základě mé iniciativy.


6. Sebehodnocení
Dle mého názoru je projekt vydařený. I přesto, že o koronaviru čteme doslova všude, myslím, že mé články jsou poutavé. Je to dáno hlavně faktem, že jsou ve velké části doplňovány citacemi daných osob. Čtenář se tak dozví přímo interní informace a zajímavosti od skutečných lidí, které tyto problémy zasáhly.
Práce na projektu mě bavila, a to je pro mě priorita číslo jedna. Jsem moc ráda, že i v této době jsem měla možnost vést alespoň klasický rozhovor, který probíhal ve fyzické přítomnosti respondentů. Myslím si totiž, že způsob vedení rozhovorů musím ještě vypilovat a tato zkušenost se bude jistě hodit a cením si jí. Dle mého je právě tento rozhovor o Slováckém roku nejzdařilejší, protože nejen, že je co se odpovědí týče nejrozsáhlejší, ale je pro mě velkým úspěchem, že pořadatelé tak velké akce si na mě udělali čas
Tento projekt by mohl být takovým náhledem do života na Moravě v období pandemie. Já sama jsem hrdá, že z jižní Moravy pocházím a mé články snad věrohodně odrážejí přátelskou a vřelou atmosféru, která tu i přes situaci, ve které se nacházíme, panuje.


7. Literatura, zdroje a ,,konkurenční projekty“


7.1 Literatura
JÍLEK, Viktor. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 9788024422183.


7.2 Internetové zdroje
mutenice.cz. mutenice.cz [online]. Copyright © 2021 Obec Mutěnice. [cit. 06.05.2021]. Dostupné z: http://mutenice.cz/
Slovácký rok, folklórní festival v Kyjově: Titulní stránka. Slovácký rok, folklórní festival v Kyjově: Titulní stránka [online]. Dostupné z: http://www.slovackyrok.cz
Kyjov: Titulní stránka. Kyjov: Titulní stránka [online]. Dostupné z: https://www.mestokyjov.cz/
[online]. Dostupné z: https://www.facebook.com/slovackyrok

7.3 Konkurenční projekty
VONDROVÁ, Simona. Kultura doma za doby koronavirové. Pres UPmedia [online]. [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/zamer-samostatneho-projektu-kultura-doma-za-doby-koronavirove

Zobrazeno 139 krát
Naposledy upraveno: čt., 6. květen 2021 10:18
Pro psaní komentářů se přihlaste