st., 8. prosinec 2021 19:46

Záměr samostatného projektu: Generace 89 - pohled na lokální/regionální politiku, vznik a vývoj litomyšlské politické strany

Jako téma svého samostatného projektu jsem si zvolila problematiku vzniku a vývoje litomyšlského politického uskupení Generace 89. V sérii pěti článků jsem se snažila nastínit, jak se toto uskupení, které vzniklo v roce 2010 jako sdružení nezávislých kandidátů dostalo do čela města. Tento projekt tvoří analýza, glosa, story, rozhovor a článek týkající se náměstí Václava Havla, které je s Generací 89 již neodmyslitelně spojeno.

1. Cíl práce  

Cílem tohoto samostatného projektu je pomocí pěti článků nastínit politickou situaci v Litomyšli. Projekt se zaměřuje na popis vzniku a vzestupu sdružení nezávislých kandidátů Generace 89, které v roce 2018 zvítězil v litomyšlských komunálních volbách, díky čemuž je v tomto volebním období úřadujícím politickým celkem. Spíše osobním, avšak neméně důležitým, záměrem je pak snaha poukázat na kauzu spojenou se vznikem náměstí Václava Havla, které ve městě existuje od roku 2019.  

2. Zdůvodnění volby tématu 

Téma Generace 89 jsem zvolila ze dvou důvodů. Jedním z nich je politická specializace, kterou jsem si pro své studium vybrala, druhým je pak osobní blízkost k tomuto tématu. Litomyšl a s ní teď pevně spojená Generace 89 pro mě osobně představují důležité otázky, neboť se mě bezprostředně týkají, a s trochou sentimentu pro mě jednoduše představují domov. Generace 89 je politický celek, který se v Litomyšli zasloužil o mnohé změny, namátkou mohu jmenovat příklady jako je participativní rozpočet, stavba azylového domu, řešení dálnice D35, realizaci projektu Ukliďme Česko a mnoho dalších. Starosta a zakladatel sdružení Daniel Brýdl je člověk plný vizí, jeho cílem je dostat životní úroveň v Litomyšli na co nejvyšší úroveň. A i přesto, že věřím tomu, že takový cíl má starosta každé obce, vidím, že Generace 89 přichází s inovativními cestami, jak co největší spokojenosti docílit. Nastavili v Litomyšli velmi lidskou a otevřenou politiku, snaží se, aby podrobně vysvětlit, argumentovat a objasnit každý nový problém či změnu, v případě nejasností podávají další vysvětlení. Způsob, jakým komunální politiku dělá právě Generace 89, je něco, co přitahuje pozornost. 

3. Zdroje + stav problematiky 

Téma jakkoli týkající se sdružení Generace 89, zejména ale jejího vývoje, vzniku či jakýchkoli obecných informací, není dohledatelné v žádným zdroji, není totiž žádným způsobem komplexně zpracováno. Datum vzniku a obecné informace nejsou uvedeny ani na oficiálních webových stránkách sdružení. Ty totiž obsahují jen ne příliš aktualizované údaje o členech Generace 89, dále se zde mimo jiné nachází stanovy a výroční zprávy, v neposlední řadě zmiňují webové stránky nejvýznamnější projekty, jejichž organizací se sdružení zabývá. Zejména, a právě pro nedostatek jakéhokoli výchozího materiálu, byly mými primárními zdroji rozhovory se zakladateli Generace 89, tedy se starostou města Litomyšl Danielem Brýdlem a s Petrou Benešovou, která působí jako radní a zastupitelka města. Oba respondenti mi poskytli důležité informace týkající se jak vzniku tohoto politického celku, tak také informace týkající se naplněných volebních slibů, dále pak výčtu projektů prokazatelně spjatých s Generací 89, ale mimo jiné také odpovědi na otázky, kam sdružení směřuje, jaké jsou jeho plány a zda je na místě plánovat kandidaturu do nadcházejících komunálních voleb v roce 2022. V rozhovoru s Petrou Benešovou jsem se mimo jiné zaměřila na otázku důležitosti ženského pohledu v politice, zejména ale pak na to, jaké to je být političkou na komunální úrovni. Pro článek týkající se náměstí Václava Havla jsem spíše jako odrazový můstek využila články iDnes.cz, Deníku a portálu Seznam zprávy, jež zachytily okolnosti vzniku náměstí a zároveň věrně popsaly, jak odhalení desky s náměstím proběhlo.  

4. Ideový plán  

Nápad zvolit jako téma svého samostatného Generaci 89 byl původně velmi spontánní, po racionální úvaze se však ustálil jako velmi logický krok. Generaci 89 sleduji již několik let, téma je to opravdu zajímavé, Generace 89 totiž přichází s naprosto jiným pohledem na komunální politiku. Cílem tohoto projektu je tento jiný přístup demonstrovat, šířit a zachovat základní myšlenku. Jak jsem uvedla výše, problematika Generace 89 není nijak zpracovaná, tento projekt je tedy ojedinělý v tom, že se zaměřuje jak na pochopení myšlenek a idejí, ze kterých a na kterých je sdružení založeno, zároveň však předkládá pohled na ženskou komunální politiku, neopomíjí analýzu „vzestupu“ tohoto úspěšného regionální uskupení. Důležitým článkem tohoto projektu je samozřejmě článek týkající se náměstí Václava Havla, dost možná největšího projektu, se kterým je Generace 89 prokazatelně spojena, jehož vznik byl v Litomyšli provázen vlnou nespokojenosti. Média sice proklamovala nespokojenost určité části obyvatelstva Litomyšle, dále se však náměstím Václava Havla nezabývala. Projekt dostatečně toto téma otevírá a vrací se k němu hned v několika rovinách.  

5. Postup práce + zdůvodnění postupu práce 

Jak jsem již několikrát zmínila, k problematice týkající se sdružení nezávislých kandidátů Generace 89 není prakticky žádná literatura či jiné zdroje. Stěžejní materiál tak představovaly výpovědi a odpovědi v rozhovorech se zakladateli uskupení, a to se starostou města Litomyšl Danielem Brýdlem a s radní, zastupitelkou města a ředitelkou Rodinného centra Petrou Benešovou. Obě tato interview se odehrála v online prostoru. Respondenti odpovídali na mnou předem připravené otázky. V rozhovoru s Petrou Benešovou jsem hledala odpovědi jak na obecné otázky týkající se sdružení Generace 89, tak na otázky týkající se zejména ženskosti v komunální politice. Rozhovor s Danielem Brýdlem se týkal zejména jeho nástupu do úřadu starosty, dále pak jeho osobních plánů s Generací 89, projektů, kterými se jeho hnutí zabývá, aktuálního postavení Generace 89 a samozřejmě náměstí Václava Havla. Informace, které jsem z těchto dvou interview získala, jsem použila jak v analýze, tak v samostatných článcích týkajících se právě těchto dvou osobností Litomyšle. Pro analýzu byly přínosné také informace z webových stránek města Litomyšl a z webových stránek Generace 89. V článku Náměstí Václava Havla se i přes původní nespokojenost občanů stalo právoplatnou součástí Litomyšle jsem použila citace několika občanů Litomyšle. Ty jsem získala jak pomocí ankety na sociální síti Instagram, tak osobně. Kostru tohoto článku jsem vytvořila díky několika dalším článkům, které, jak jsem zmínila výše, zachytily slavnostní vznik náměstí Václava Havla v listopadu 2019. Článek Generace 89 aneb Jak může jedno malé sdružení (z)měnit myšlení jednoho malého města je glosou, background nutný pro popis okolností jsem získala při rozhovorech, funkční byla samozřejmě také skutečnost, že z Litomyšle pocházím.  

6. „Sebehodnocení“ 

Myslím, že rozhovory se povedly velmi dobře. Zejména pak rozhovorem se starostou města Litomyšl. Otázky jsou zajímavé, v textu jsou členěny tak, aby se čtenář nenudil a zároveň se dozvěděl něco jak o Litomyšli, tak o Generaci 89 a také o osobnosti starosty. Story o Petře Benešové dle mého dostatečně ukazuje ženský pohled na komunální politiku a s trochou feministické konotace je dobrou ukázkou toho, co musí jediná žena v radě města zvládnout. Za ne příliš povedenou práci považuji analýzu politického uskupení Generace 89 a to kvůli nedostatku oficiálních materiálů, ze kterých by se daly získat informace potřebné pro sepsání tohoto článku.  

7. Literatura, zdroje + konkurenční projekty  

https://generace89.cz 

https://www.litomysl.cz 

https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/nove-namesti-vaclava-havla-budi-nevoli-20191006.html 

https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/litomysl-havel-namesti-ulice-nazev-jiraskova.A190915_173456_pardubice-zpravy_hv 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/odkaz-vaclava-havla-pripomenou-pametni-desky-lipa-i-nova-namesti-82807 

https://www.pardubicezive.eu/v-litomysli-slavnostne-odhalili-namesti-vaclava-havla/ 

https://e-petice.cz/petitions/petice-proti-prejmenovani-casti-jiraskovy-ulice-na-namesti-vaclava-havla-.html 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zaskripalo-to-ale-mame-nove-Havlovo-namesti-Doslo-se-k-nemu-nemoralne-Mluvili-jsme-se-studentem-ktery-reagoval-petici-608426

Odkazy na články 

https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/generace-89-aneb-navrat-havlovskych-idealu

https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/my-jsme-takovi-pravdolaskari-rika-o-generaci-89-jeji-zakladatel-daniel-brydl

 https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/generace-89-aneb-jak-muze-jedno-male-sdruzeni-z-menit-mysleni-jednoho-maleho-mesta

https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/namesti-vaclava-havla-se-i-pres-puvodni-nespokojenost-obcanu-stalo-pravoplatnou-soucasti-litomysle

https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/komunalni-politika-zenskym-pohledem

Zobrazeno 243 krát
Naposledy upraveno: st., 8. prosinec 2021 22:02
Pro psaní komentářů se přihlaste