út., 29. červen 2021 17:27

Samostatný Projekt: Zpracování přehledu e-sportových soutěží napříč žánry

Plná aréna při sledování League of Legends Plná aréna při sledování League of Legends Zdroj: Bartosz Plotka/Riot Games
Jako téma svého samostatného projektu jsem si zvolil Zpracování přehledu e-sportových soutěží napříč žánry. Mým cílem je shrnout systém soutěží v jednotlivých vybraných e-sportech.

1. Cíl práce
Jako téma svého samostatného projektu jsem si zvolil Zpracování přehledu e-sportových soutěží napříč žánry. Mým cílem je shrnout systém soutěží v jednotlivých vybraných
e-sportech.
Práce by měla fungovat jako osvěta. Bude se jednat sérii článků psaných takovým způsobem, aby se mohly objevit ve sportovním deníku. Série článku by měla sloužit jako jakási naučná stezka pro lidi, kteří o e-sportu buďto nikdy neslyšeli nebo o něm nemají hluboké znalosti. Za myšlenkou této práce stojí skutečnost, že již letos (r.2021) se na odložených olympijských hrách v Tokiu bude poprvé v historii olympijských her konat „Olympic Virtual Series“. Z tohoto důvodu se chci tomuto tématu věnovat a v jednotlivých článcích představit nejdříve e-sporty, které budeme moci vidět již letos. V dalších článcích pak také představit ty nejpopulárnější e-sporty, společně s jejich strukturou a stylem soutěžení.

2. Zdůvodnění volby tématu
Toto téma jsem si vybral z několika důvodů. Prvním a tím nejhlavnějším je přinést větší povědomí o e-sportu, druhým důvodem je se pokusit se ho vysvětlit lidem, kteří netuší oč jde, posledním důvodem pro mě byly stále častější spekulace o tom, že e-sport se objeví na Olympiádě. Tuto informaci už potvrdil i mezinárodní olympijský výbor a nyní pracuje na tom jak nejlépe e-sport začlenit.
Nyní se vrátím k prvním dvěma důvodům, které spolu úzce souvisí. Sportovní fanoušci jsou komplikovaná skupina lidí. Z hlediska e-sportu bychom je mohl rozdělit na dva tábory. První tábor e-sport uznává a rozumí tomu, že hráči, kteří se e-sportem živí tráví hodiny a dny trénováním a musí se udržovat v kondici, aby zvládli náročný program. V porovnání s ostatními sportovci trénují stejně, někdy dokonce i více, někteří e-sportovní profesionálové trénují i 12 hodin denně. Potom zde máme druhou skupinu, která nikdy e-sport neuzná za plnohodnotný sport. V jejich očích bude e-sport vždy pouze něco pro děti, které hrají hry na počítači.
Tuto skupinu se mi asi nepodaří přesvědčit o opaku a jejich názor nezmění, pokud by se však e-sport v celé své kráse na olympijské hry přece jen dostal, i tito sportovní fanoušci by pak mohli vyhledat mé články, aby se mohli lépe zorientovat v tom co by je mohlo čekat, rozhodnout-li se sledovat e-sport v průběhu olympiády. Pokud bych se vrátil k první skupině, pro ně by měly být tyto články přínosné, aby se zorientovali alespoň v základech. Nemohu sice vysvětlit každou e-sport hru dopodrobna, ale mohu shrnout základy. Vysvětlit základní principy a přiblížit ji novému obecenstvu.
Posledním důvodem, proč si myslím, že je na čase začít rozebírat toto téma a více a více je dostávat k lidem, kteří nesledují e-sport je ten, že se blíží zařazení e-sportu na olympijské hry. Při letních olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 se bude konat poprvé v historii Virtuální Olympijská série. Pořadatelé následující olympijských her Francouzi (Paříž 2024) by však rádi rozšířili počet her, jejich důležitost v turnaji či zařadili ty sledovanější a oblíbenější mezi diváky.

3. Zdroje/stav problematiky
Zdrojů na toto téma nenajdeme mnoho. I když je e-sport v podvědomí delší dobu, tak je stále teprve v zárodku. Alespoň tedy u nás v České republice. Pokud bychom se podívali do Koreje či Číny, uvidíme úplně jiný obraz toho, jak lidé vnímají a smýšlejí o e-sportu než u nás. U nás však zatím toto téma stále není dostatečně popsané. Odbornou literaturu na toto téma nenajdeme žádnou, jednou za čas se objeví nějaké novinové či online články, které jsou však oznamovací a vztahují se vždy k nějaké události. Nenajdeme moc článků, pokud vůbec nějaké, věnujících se tomu, co je to e-sport nebo jaké máme e-sporty či jak se ty e-sporty hrají, o co v nich jde.
Co se zdrojů týče, tak budu čerpat z velké části ze svých vlastních znalostí. Jakožto dlouholetý sportovní fanoušek, který rád sleduje i e-sport a neodepře si i hraní her samotných, mám v této problematice spoustu zkušenosti. Zjistil jsem, co je důležité vědět, pokud se hodlám sledovat zápolení ve hře, kterou jsem nikdy neviděl. Tato má zjištění hodlám praktikovat a přenést do mé práce. Jako sekundární zdroj pak budu používat k jednotlivým hrám jejich oficiální stránky, kde je obsažena struktura soutěží. Všechny odkazy na tyto stránky pak uvedu zde, v sedmé kapitole ve zdrojích.

4. Ideový plán
Má idea a můj plán je rozšířit povědomí o e-sportu a snažit se poučně vysvětlit jednotlivé e-sporty. Hlavní myšlenkou mého projektu je přinést jakýsi vstup do světa e-sportu, takový způsobem, aby i člověk co jej nikdy neviděl a nemá o něm žádné povědomí věděl, co může očekávat či co vlastně bude sledovat, pokud si zapne e-sport. Chtěl bych aby články, které napíši nebudou čistě jen a pouze pro tento samostatný projekt, ale že budou sloužit jako osvěta a pokud bude někdo, kdo nebude nic tušit o tom, co je to „Lolko“ (League of Legends), „CSko“ (Counter-Strike: Global Offensive) nebo „TůKej“ (NBA 2K), tak aby si mohl vyhledat a zjistit na co by koukal, pokud by se rozhodl začít e-sport sledovat.

5. Postup práce
Práci jsem si rozložil na více částí. Můj první otevírací článek by se měl věnovat e-sportu obecně, jako celku. Chtěl bych zde krátce shrnout historii e-sportu, jak se vyvíjel a proměňoval v průběhu let, co můžeme vidět dnes a jaké jsou vyhlídky do budoucna. Další článek bych pak chtěl věnovat Virtuálním olympijským hrám. Je to poměrně velké téma a zlomový bod v historii e-sportu. Tady bych chtěl samozřejmě také rozebrat jednotlivé hry ve kterých se bude zápolit. Druhý článek by se teda měl skládat z toho co znamená Virtual Olympic Series a následně popsání pěti her/e-sportů za které by se měly udělovat medaile.
Následující články se pak budou už věnovat jednotlivým e-sportům. Do výběru
e-sportů jsem zařadil následující hry. První hrou je League of Legends. Jedná se o MOBA (multiplayer online battle arena) hru, která vznikla v roce 2009 a již během prvních pár let stala dominantou mezi e-sporty a dnes patří mezi nejrozšířenější, a především pak nejsledovanější hry, na které můžeme narazit. Probrat bych chtěl také Dotu 2. Jedná se o hru, která soupeří ve stejném žánru – MOBA hry.
Mezi další hry, které bych chtěl zde rozebrat určitě patří i sportovní simulátory. Těch už je dnes několik. Podíval bych se však především na ty nejoblíbenější. Nejoblíbenějším sportem na světě fotbal. Nejinak je tomu i na poli e-sport, kde je FIFA nejoblíbenějším sportovním simulátorem. Následují NHL a NBA 2K či Madden NFL.
Dalším velice oblíbeným žánrem jsou střílecí hry z pohledu první osoby. Zde je vše kolem těchto her vždy trochu kontroverzní vzhledem k tomu, že cesta k vítězství vede přes zabití protivníků. Counter-Strike: Global Offensive je nejoblíbenější hrou tohoto žánru. Následují Overwatch a díky síle vývojářského studia z Riot Games pak také Valorant. V tomto odvětví je základ e-sportu. Doom a Quake byly první hry, které můžeme považovat za e-sport.
Další článek bude věnován závodním hrám. Ty jsou oblíbené delší dobu, ale opravdový vzestup zaznamenaly až při koronavirovém přerušení soutěží a závodů, ostatně jako celý e-sport. Nejvíce pak k tomu přispěla e-sport série Formule 1, které se účastnili opravdoví piloti Formule 1. Zde by se dalo i rozebrat jak si v takovém simulátoru
Vedou piloti formule 1, kteří jsou zvyklí jezdit na těchto okruzích i naživo oproti e-sportovcům, kteří v opravdové formuli nikdy neseděli či oproti pilotům z nižších verzí jako F2 a F3.
Poslední článek bude pro hry, u kterých nebyl potenciál pro velký úspěch na poli e-sportu, ale jim se to přeci jen povedlo. Mezi tyto hry osobně zařazuji Fortnite, Starcraft a karetní hry. Jedná s o jednotlivé turnaje, ve kterých může vyhrát kdokoliv.

6. Sebehodnocení
Nyní bych měl přistoupit ke kapitole, kde bych měl zhodnotit finální verzi projektu. Z mého vlastního pohledu bych bral projekt za zvládnutý skoro podle mých představ. Kdybych měl hned ze začátku vytknout sám sobě něco, co se nepovedlo, tak je to podrobnost. Na druhou stranu jsem zvolil cestu, kdy jsem se soustředil spíše na vysvětlení jednotlivých žánrů spíše než her samotných.
Zpětně toto rozhodnutí hodnotím kladně. Ano mohl jsem u každé hry napsat další dva, klidně tři nebo čtyři odstavce. Ale nemyslím si, že by to bylo do plusu, spíše naopak by to mohlo být kontraproduktivní. Především by se tedy zněkolikanásobila délka samotných článků a jelikož žijeme v rychlé době, kdy lidé nevydrží dlouho u jedné věci, mohli by pak ztratit zájem si články vůbec přečíst. V současné podobě, v jaké jsou články napsané dostane čtenář vždy úvod do daného e-sportu a poté něco málo informací k tomu, dostatek však k tomu, aby si z nabídky mohl vybrat jeden, který by si pustil, protože ho zaujal.
Největší úskalí jednotlivých článků pak představovalo obeznámení diváka se strukturou samotnou. Nelze bohužel dost dobře popsat systém lig, soutěží a turnajů, které se vyvíjí každý rok, stejně jako celý e-sport. Každý rok najdeme nějaké změny ve většině e-sportů, na rozdíl od fotbalu či hokeje tu máme e-sport opravdu zlomek času. A pokud fotbal upravuje systémy (česká liga a nadstavba, rozšíření MS a ME) a hokej také (NHL mění divize, systém MS), potom e-sport, který si ony systémy teprve tvoří je mnohem nestabilnější. I tak si, ale myslím, že v rámci možností jsem vše zvládl.
Pokud by se však někdo na mou práci v budoucnu snažil navázat, popřípadě já sám, tak by se dalo určitě s tématem více pracovat. Rozhodně by se daly rozpitvat jednotlivé hry do větších detailů a popsat je podrobněji. Seřadit je podle oblíbenosti, hratelnosti, sledovanosti či toho kolik si sportovci vydělají na turnajích. Téma e-sportu je stále v českých vodách neprobádané a je tu spousta a spousta možností, jak ho pojmout. Možná právě publikování článků o e-sportů v seriózních sportovních denících je cesta, jak zvýšit povědomí o tomto fenoménu.
Při zkoumání a hledání podkladů jsem nenašel snad jediný článek, který by popisoval či shrnoval, tak jak jsem se snažil já. Při nejlepším se jednalo o rozhovory se slavnými hráči, kde bylo něco lehce nastíněno, v jiných případech se jednalo o recenze samotných her. O struktuře e-sportu při daných her, existuje v České republice pramálo článků a proto doufám, že mé články vyskočí lidem při vyhledávání a obohatí jejich znalosti či je posunou blíže k tomu, aby si nějaký e-sport zapli.

 

7. Odkazy na články

https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/e-sport-teenageri-hrajici-hry-nebo-sport-tvorici-milionare

https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/olympijska-revoluce-e-sport-miri-na-olympiadu

https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/moba-hry-aneb-kralovny-gamingy

https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/sportovni-e-sport-hry-kdyz-jednotlivec-hraje-za-tym

https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/z-klasterce-nad-ohri-milionarem-prostrilel-se-e-sportem-na-vrchol

https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/formule-1-formule-e-e-formule-1-neni-toho-nejak-moc-neni

https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/hranim-karet-k-milionovym-vydelkum

Zobrazeno 230 krát
Naposledy upraveno: pá., 23. červenec 2021 20:26
Pro psaní komentářů se přihlaste